Enligt presidentens kansli i Vita huset är det fokus på Europas och USAs samarbete med säkerhets- och ekonomiska frågor, förändringar i NATO, it-säkerhet och energisäkerhet, samt främjande av mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i olika delar av världen.

"Med goda vänner ska vi ha ömsesidiga konsultationer och öppenhjärtiga samtal om frågor som är viktiga för oss alla, viktiga för Östersjöregionen och för att stärka alliansen med USA vilket är en integrerad del av det vidare transatlantiska samarbetet," kommenterade president Ilves

 

 

 
 De träffades redan förra året, presidenterna Ilves och Obama.