april 30, 2014 Valborgsmässoafton.

I Estland firas i natt Häxornas Natt. Vi kommer inte våga sova utan att ha utelamporna tända! Här finns ju en hel by under Ebavereberget proppfullt med häxor. Det har man ju hört talas om.
 
Estniska Häxor!!!
-----
Efter nyheterna Aktuaalne Kaamera kommer ett program Ringvaade, som berättar om allt möjligt som händer. Det är som ett "systerprogram" till nyhetsprogrammet.
 
I går fick vi först se hur en biodlare visade att han redan nu, i april, har honung! Helt otroligt. Det har aldrig hänt förut.
 -----
 
En ung familj köpte för ett tiotal år sedan en gård på Saaremaa. Den var i dåligt skick, men den passade deras kassa, och de skulle rusta upp den vartefter inkomsterna trillade in. De hade tänkt sig att odla vindruvor och hann också sätta upp stöttor där rankorna skulle klättra. 
Mannen, Uku Kuut, som förresten också är kompositör kände sig dålig bara efter några månader. Han blev allt tröttare och började få värk i hela kroppen. Han gick till doktorn och fick veta att han fått en ovanlig sjukdom, som skulle göra honom allt mer orörlig; som en fånge i sin egen kropp.. 
Nu sitter han i rullstol. Är ohyggligt smal. Han kan bara röra huvudet lite, men orkar inte hålla upp det själv. Han kan röra händerna en liten aning, men ändå tillräckligt för att han sakta, sakta, med hjälp av sin dator, komponera sin musik, funkmusik. Inuti huvudet är allt som förr, så han hör allt och förstår allt och tänker som förr.
Det blev inga inkomster, och mannen kräver så gott som all hustruns, Kerttu, tid. Verkligheten blev sådan att hon tillbringar all sin tid med honom. 
Exteriört har inget hänt på gården sedan mannen blev sjuk. Allt är förfallet och visste vi inte att de finns där inne, då skulle vi tro att allt är obebott och bara förfaller. 
Att hon orkar förstod vi när vi såg det leende och det skratt hon fick av sin man. Deras ögon möttes i samförstånd. Men de kan inte tala med varandra. Han försöker, men det är oerhört svårt att förstå. 
Här finns inslaget i TV: 
http://etv.err.ee/index.php?05593527&video=12024#.U2EdKcZwCp0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uku Kuut när han var i början av sjukdomen.
Uku Kuut med sin hustru Kerttu nu. 
-----
En annan kompositör, en gitarrlärare har uppfunnit ett dataprogram som kan lära oss att spela gitarr. Vi såg engitarrist som spelade enligt noterna -nästan- och som sedan fick ett betyg och kunde se var han spelat fel. Nu behövs inga musiklärare längre. Jo, de behövs, men eleven har datorn med sig till lektionen och visar på den resultatet av sitt övande, och sedan kan de diskutera och förbättra. Den eleven vi fick se testa programmet heter förresten Stig Rasta. 
Här finns det inslaget:
http://etv.err.ee/index.php?05593527&video=12023#.U2EgOcZwCp0
 

april 29, 2014 Presidenterna!

Estland har just nu sin fjärde president. Det är inte så många, speciellt som landet firade sin 95 års dag i februari. Mycket har hänt i landet under de åren och mycket olika har landet varit för dessa fyra män.

 Konstatin Päts.

Konstantin Päts, den förste av dem föddes när landet var tsarryskt, 1874 och han dog på ett sovjetiskt sinnessjukhus 1956. Han var av bondsläkt och arbetade för att Estland skulle bli fritt och var i den nya statens ledning. Vi känner inte till hans tankar och varför han agerade som han gjorde, men vi vet att han ställdes inför ett val som måste ha varit fruktansvärt. Han var den som tvingades tillåta ryska trupper i landet 1939. Som tack placerades han alltså på sovjetiskt sinnessjukhus, där han levde i 17 långa år.

 Lennart Meri

Lennart Meri, den andre presidenten, föddes i det fria Estland, i Tallinn 1929. Hans far var diplomat och mycket språkkunnig. Lennart Meri levde ett gott liv under sina första 10 år, men sedan kom ryssarna...  Familjen hämtades för deportering till Sibirien 1940. Men de räddades av faderns kunnande. Stalin behövde någon som kunde språk. Han placerade fadern Georg Meri i Ljubjankafängelset istället för att arkebusera honom, ett öde som drabbade många familjefäder på vägen till Sibirien.

1942 hade Stalin bestämt sig för att förhandla med Hitler om separatfred. Han hade inte vapen och mat till soldaterna för att fortsätta kriget. Då var det Georg Meris stund. Han fick i realiteten två alternativ: 1. Förhandla med Hitler. 2. Arkebuseras. Men han ställde ett villkor. Han måste få se att hans familj lever.

I lägret i Sibirien arbetade den  unge Lennart som timmerman. Han var bara 12 år när han började det arbetet, men han ryckte in var han behövdes för familjens överlevnad.

En dag hämtades hela familjen där i lägret och togs till ett hotell i Moskva! Efter ett par dagar fördes de till Ljubjankafängelset och visades upp för Georg Meri, maken och pappan.

Det bestämdes att förhandlingar kunde äga rum.

Men då hände något märkligt. Amerika fick veta vad som pågick i Moskva. Plötsligt skickades vapen, kläder och konservburkar i massor till Sovjet.

Inga förhandlingar hann börja.

Familjen Meri fick återvända till sitt hem i Tallinn, utom Georg Meri som tvingades stanna i fängelset ytterligare några år.

Lennart Meri fortsatte sina studier. Att han var en speciell person står fullständigt klart. Han upptäckte nämligen i Sibirienlägret den finsk- ugriska kulturen. Den släppte han aldrig sedan. I ett fångläger upptäckte den lille pojken en ny kultur! Hans egen kultur som fanns i flera variationer. Fantastiskt.

Han blev historiker, gjorde filmer, skrev böcker. Fick filmpris i New York för en film som var förbjuden i Sovjetunionen. Blev hedersdoktor i Finland och hedersmedlem i Finska Litterära Sällskapet.

Och president i det fria Estland 1992. Han satt sina två perioder. Var en mycket uppskattad president som kunde tala för sitt land på ett sätt som skapade respekt i andra länder.

 Arnold Rüütel.

Hans efterträdare blev Arnold Rüütel. Han föddes på Ösel/Saaremaa 1928. Han gjorde en annan karriär i Sovjet-Estland. Han är inte intellektuell som Meri, utan talade med folket på folkets språk. 1983-1991 satt han i Högsta Sovjet i Estland, och hade arbetat med lantbruksfrågor i alla år dessförinnan. Tillsammans med andra reformkommunister spelade han en viktig roll för deklarationen om Etslands suveränitet i Unionen, som erkändes av Högsta Sovjet 16 november 1988.

Han valdes till president 2001. Han var framförallt stöttad av lantbrukare och pensionärer.

 Toomas Hendrik Ilves.

2006 års presidentval vanns dock av Toomas Hendrik Ilves.

Hans föräldrar flydde till Sverige 1944, bosatte sig i Vällingby, och där föddes sonen Toomas 1953. Familjen bestämde sig för att flytta till USA där Toomas gick i skola och så småningom blev Estlands ambassadör i New York. Han flyttade sedan till Estland för att arbeta för sitt land på plats. Där blev han landets utrikesminister i ett par omgångar och Estlands observatör i Europaparlamentet 2003 inför EU-inträdet i maj 2004.

Han valdes som president 2006 och och även en andra period 2011.

Det jag ser som mest otroligt är att den lille killen från Vällingby måste ha levt med Estland i sitt hjärta alla åren i USA. Kunde han någonsin tänka sig att bli president? Han har definitivt inte gjort det för pengarnas skull, en småskollärare i USA har högre lön än en president i Estland, sa han vid ett tillfälle. Vi har träffat honom i Väike Maarja, och även om han hade säkerhetsvakter vid sin sida, var han synnerligen trevlig och avspänd. Han har ett synnerligen gott förhållande med makthavarna i sitt förra hemland. President George W Bush var på besök för några år sedan, och Barrak Obama var här förra året. Jag tror han betyder mycket för samarbetet med Nato och USA nu när Ryssland oroar världen. Han är rätt man på rätt plats vid rätt tidpunkt.

 

apil 28, 2013 Verner Hans Puurand.

 

Nu ska jag berätta om en estnisk man som betytt mycket. Hans namn är Verner Hans Puurand. Han föddes den 27 september 1904 i Narva och dog den 12 juni  1983 i Brisbane, Australien.

Han tog studenten 1924 och började i den militära marinhögskolan, där han blev löjtnant 1928.

 Verner Hans Puurand - en hjälte.

Under mitten av 1930-talet var han i England för att studera byggandet av ubåtar.

Han kom tillbaka och skapade det estniska ubåtsvapnet. När ryssarna tog sig in i Estland 1939 fick de estniska soldaterna välja på att gå över till Röda armén eller bli arkebuserade. Den ubåt han tjänstgjorde på fick rysk besättning och ankarades vid Kronstadt. Där upptäcktes att någon detalj saknades på u-båten. Den gick inte att få tag på i Ryssland, så Puurand ålades att åka till Tallinn för att hämta den. Han gjorde det. Men han kom inte tillbaka till Kronstadt. Han tog sig till sin bondgård i Uudekülla och gömde sig där. Ryssarna visste inte vem han var, de visste inte att han var av bondsläkt, därför kunde de inte hitta honom. Det låter kanske märkligt, men det är faktiskt personnumren som gjort att ingen kan gömma sig så nuförtiden.

När tyskarna drivit ut sovejeterna gav han sig till känna och fick jobb inom den tyska armén, vilket betydde att han fick försvara sig och landet mot ryssen.

När så sovjeterna kom allt närmnare 1944, då satte han familjen i sin bil och körde ner till Tyskland. Där togs han emot av amerikanerna, som, när han berättade om esternas öden och det fruktansvärda året 1940-1941 det värsta året de någonsin kunnat tänka sig, då förstod amerikanarna att esterna inte var nazister trots att de iklätt sig nazistuniformer. Det handlade om att överleva och få tillbaka de deporterade, om de fortfarande levde. Det var alltså hans berättelse som låg till grund för att det var estniska soldater som vaktade i Nürnberg.

Innan rättegångarna arbetade Puurand för esterna som var i flyktingläger och tyska fångläger. Han hade också kontakt med lägret i Geislingen där Ants pappa arbetade, och de har säkert träffats.

I juli 1945 befriades de första estniska krigsfångarna och i november 1946 de sista.

När det blev dags för Puurand att lämna Tyskland visade det sig att det var inte många länder som tillät honom att komma in. Han had4 ju haft tysk uniform! Det var faktiskt bara Australien som bortsåg från sådant. Han kom till Australien 1948, där han skapade de första internationella estniska sammanslutningen.

Sedan arbetade han som minister i Estlands Exilregering, och dog 1983.


I Uudekülla, på hans gård har man rest en minnessrod över honom och förbereder en fortsättning på den. Statyn ska se ut som ett ubåtstorn.
 
 Vid invigningen av minnesmärket.
 Jag ser att jag skrev om honom i oktober förra året, men Ants var i Uudekülla i dag och vi tyckte att det här var viktigt. Så det blev en repetition. Han hade med sig ett bättre foto på minnesstenen där man ser Puurands namn, men jag får inte in den.
 

april 27, 2014 Trojanska hästar.

Jag fortsätter med Sofi Oksanen från i går. Hon talar om Ryssland och samarbetet med högerextrema partier i Europa.

Ryssland behöver Europa -som i sin tur behöver ha rysk energi- och korruptionspengar flödar fritt. Det här fungerar inte utan instabiliteten i Europeiska unionen och effekterna av EU: s Rysslandsvänlig arbete, vilket spelar en viktig roll för vänsterpartierna.

Det gäller de östeuropeiska länder och högerextremister i Västeuropa, trots att deras bakgrund är olika. I början av 90-talet, trodde många att en antisovjetisk rörelse måste innebära en förändring till det bättre, och enpartisystemet ledde till olika blandade aktiviteter.

Till exempel, flyttade nynazister från Finland till Estland eftersom de då skulle kunna arbeta friare än i sitt hemland. Det nyligen självständiga Estland var ännu inte redo med lagar mot nynazism eller korruption. Detsamma gällde även för de andra östeuropeiska länderna.

De forna öststaterna deltog inte i västtvärldens historieutredningar angående tiden bakom järnridån. Flera generationer hade växt upp med undervisning i  sovjetisk historia, dvs propaganda under påverkan. De hade heller inte varit med om utvecklingen av mänskliga rättigheter i väst eller de under flera decennier långa arbetet för rättigheter för sexuella minoriteter. Deras attityder när det gäller detta kan jämföras med det i Väst före 1960-talet, vilket stämmer väl med atmosfären till exempel i Rysslands anti-gay propaganda, eftersom en stor andel av befolkningen i dessa länder fortfarande lever strikt andligt, kyrkligt.

I Väst borde man inte ha blivit förvånade av det faktum att flyktingar från dessa länder hade en skeptisk inställning till andra människor. Invandrare talade ju främmande språk, och Stalin hade infört förflyttningar av människor till nya platser. Det var tider av förtryck och russifiering, som fokuserade på att kraften i den nationella identitet skulle förstöras. Det var oundvikligt att den nationella identitetens förminskning istället blev en ökning av extremismen.

Anstiftan av extremistisk nationalism i Östeuropa är användbar i Ryssland: det hindrar den demokratiska utvecklingen och skapar en negativ bild av dessa länder.

 
Trojan.
 

Här övergår jag till en sammanfattning av hennes långa, intressanta uttalande. Jag ska nu göra en sammanfattning av det som återstår.

I Väst har vi svårt att hantera extremrörelser i vår del av världen, och den här utredningen beskriver högerextremisterna i Östeuropa.

I Ryssland, menar Oksanen, är rörelserna på nationell nivå främlingsfientliga, homofobiska, vilar på auktoritär makt samt hat mot andra identiteter.

Extremism finns i all verksamheter i Ryssland. Inom ekonomi, utrikespolitik och i militären.

Och Oksanen varnar för extremism. Hon säger att Ryssland aldrig har haft demokrati eller allmänna, fria val såsom vi i väst. Ryska statskuppen genomfördes av ett fåtal extremister, och där gällde diktatur och förtryck. Det är den accepterade ryska modellen.  - Och här kan jag tillfoga att det i Estland fanns 900 organiserade kommunister 1940, och ända “bad” hela befolkningen att få bli en del av Sovjetunionen. En liten del dikterade helheten alltså. Estland hade dock erfarenhet av tjugo år av demokrati, med undantag för de två år president Päts regerade med ukaser. Valen hade aldrig varit uppgjorda i förväg, vilket sedan blev legio när de blev en del av sovjetvärlden. Att det begärs folkomröstningar i olika ukrainska områden är naturligtvis därför att man vet att utslaget av omröstningen bestäms i Kreml, som vanligt. -

De rysktalande i alla länder kan alltså vara en säkerhetsrisk för landet. Ryssland har gett sig själv rätt att ingripa om någon ryss ber om det. Ändå är det  alltså flera extrema partier i väst som samarbetar med Ryssland. Det är dem Oksanen vill förklara som Trojanska hästar. Vi har väl tidigare sagt “nyttiga idioter”. Skillnaden nu är att många är på högerkanten.

Vilka är västs ryska “trojanska hästar”? Hur kan både höger- och vänsterextremister arbeta för Ryssland? Varför gör de det? Är det för att de är mot USA? Vad är det som lockar dem i Ryssland? Jag menar, är de inte ryssar hamnar de ju i underläge i Ryssland direkt.

Sedan kommer den andra frågan: hur mycket bryr sig Kreml om den vanlige ryssen egentligen? Bara så länge de har nytta av honom på ett eller annat sätt.

En fråga som är mycket känslig i Sverige, det är frågan om den muslimska invanndringen. Den får man inte prata om. I Ryssland är de skrämda av de muslimska fundamenisterna. Det är en orsak till att de så kraftigt arbetar för det ryska.

Sofi Oksanens budskap till oss är, att i Europa finns människor som arbetar tillsammans med ett Ryssland, som arbetar för ett stort, ryskt rike. Var gränserna för det stora landet är tänkta att gå har vi inte fått veta än. Men vi bör se upp. Vaksamhet mot dem som vill sälja vår demokrati och frihet!

april 26, 2014 Sofi Oksanen har blivit den som talar för Estland internationellt.

Sofi Oksanen har blivit den som talar för Estland internationellt. I dag intervjuas hon i Postimees och förklarar för oss varför Ryssland stödjer de högerextrema rörelserna i Europa. Hon menar att syftet är att göra unionen instabil och korrupt.

 Sofi Oksanen.

År 2007 fick några av Finlands medborgare ett tioårigt inresereseförbud i Estland. Orsaken var att de kom för att fira Hitlers födelsedag, och att de därmed kunde äventyra landets säkerhet. Organisationens namn var “Det nya Europa”, och de kom med det enda syftet att fira födelsedagen. Partiet hade stöd av 0,4% av befolkningen.

En mindre grupp anslöt sig till organisationen i Finland, deras fokus var att förneka att Sovjetunionen ockuperade Estland. De grundade Finlands antifascistiska kommitté och gav intervjuer i statskontrollerade ryska medier. De menade att hela historien om ockupationen bara var en bluff; sibirienresorna var att jämföra med resor till Kanarieöarna.

Journalisterna var förbryllade. De var vana vid att det finns någon sanning i det som sägs.

Det hela blev förvirrande. Tidigare hade det talats om Förintelseförnekare, men detta var något nytt.

(Man visste inte så mycket om livet i Estland under ockupationen i Finland. Jag har fått veta det bl.a. i en kommentar till bloggen.)

Liknande verksamhet utvecklades också i Lettland, Moldavien och Krim. Alla dessa grupperingar började slåss mot samma inbillade motståndare som Ryssland nu i vår när de vände sig mot Ukrainas " fascistisk regering ". I själva verket kan man inte kalla regeringen i Kiev fascistisk så som termen tolkas i väst. Tidigare sovjetstater kallas “fascistiska” som synonym för EU-mentalitet.

Jag har tidigare skrivit om den benämningen, som egentligen bara står för att motståndaren har en annan åsikt, och att man då tar till den värsta benämningen man kan komma på.

2007 års händelser, då Estland flyttade en staty från centrum av staden till krigskyrkogården, den s.k. Bronsnatten, skapade ny oro och landet fick uppleva allvarliga cyberattacker.

Det var första gången Ryssland offentligt började agera i ett Nato- och EU-lands inre angelägenheter.

 Imbi Paju.

2009 kom Imbi Pajus bok “Förträngda minnen” ut i Finland. Den berättar om ockupationen i Estand. Boken kommenterades av Estlands president, historikern Anne Applebaumoch dissidenten Vladimir Bukovsky. Innan boken publicerats hade Vladimir Putins parti “Enade Ryssland” publicerat ett pressmeddelande. där han använder samma retorik som han gör nu, under Ukrainakrisen. Och han uppmanade ungdomar att protestera mot utgivning av boken i Finland.  Ryssland försökte alltså lägga sig i det självständiga Finlands publicering av en bok.

Dessa händelser: Bronsnatten, publiceringsstoppet och Georgienkriget (2008) var generalrepetioner. Det var för att testa hur stark eller svag Västvärlden är när de möter rysk expansionspolitik.

Finlands antifascistiska kommittémedlemmar var på den tiden nära vänner med dem som firade Hitlers födelsedag. Det verkar konstigt och jag förstår fortfarande inte hur dessa, till synes så olika grupperna är kopplade.

Fram till år 2014 har vi kunnat se en hel del liknande allianser i flera länder. Sociala medier har varit utsatt för antifascistiska demonstranter som liksom professionella bråkmakare älskar att använda nynazistiska symboler helt öppet.

Rysslands nya ideologi har allt som kan benämnas högerextremism: homofobi, främlingsfientlighet, antiamerikanism och anti-Europeiska unionen.

Av Europas tjugofyra högerextrema partier är fjorton öppet Rysslandnriktade, sju är neutrala och endast tre (inklusive Sannfinländarna ) har en negativ inställning till rysk politik. Italienska högerextremister ser Ryssland som en samhällsmodell som försvarar de kristna värdena framför invandrare, och berömmer Rysslands förmåga att skydda familjevärderingar och stärka den nationella identiteten. Ungerns tredje största partiet Jobbik, Marine Le Pen i Frankrike och Grekland fascistiskt parti, Gyllene gryning är alltid välkommna till Moskva och ryska medier ger dem utrymme.

Sedan 2008 är Jobbik antisemitiskt och mot romer, och får offentligt stöd av Ryssland trots att partiet tidigare hade helt andra tankar.

Partiets officiella budget är jämförbar i storlek med ett litet familjeföretag, men de har ändå kunnat upprätthålla en väloljad partimaskin.

Att någon tagit emot pengar från Ryssland är oftast svårt att bevisa eftersom det räknas som korruption och penningtvätt på nationell nivå är minerad mark och döljs. Offentlig och tillförlitlig information har dock visat att italienska och spanska tjänstemän och politiker har fått pengar från Ryssland.

Det är emellertid sekundärt. Det viktiga för båda parter är att få vänner, helst en kraftfull vän, PR-stöd och utbildning. Ryssland har visat att det är tillåtet att utföra rasistiska brott, anti-gay propaganda och möta  utmaningar från utländska agenter i landet,. Ja, för den nazistiska extremisten är det bara att lära sig ryska .

Det förutspås att den pro-ryska partierna kan få 20% av platserna i Europaparlamentet.

Bakom allt finns frågan om energin.

Så långt Oksanen.
Det är en lång text, och jag får fortsätta i morgon. Jag tycker det är viktigt för alla att läsa den här sidan av saken. Det är så lätt att man inte tänker på vad man egentligen läser; man minns bara det som passar in på den egna åsikten. Den här intervjun är, i mina ögon, skrämmande och tar fram sidor hos de högerextrema partierna som jag inte sett. Jag visste inte om något närmare samrabet mellan partier i Europa och Putins parti. Kanske har vi inte diskuterat vad humanism är; kanske har vi alla vår egen bild och tror att den är den normala. Att leva i ett öppet samhälle måste också innebära att vi kan diskutera öppet. Har vi glömt det?
 
Jag måste också lägga till: att sitta och prata om deportationerna till Sibirien som resor till Kanarieöarna med en man som levt med den hårda sanningen är mycket speciell och inte roligt på något vis!!

april 25, 2014 “ett nätverk under Kremls kontroll” Eller?

President Putin har verkligen idéer. Han är så skicklig på att förklara skeenden till sin fördel. Vi vet att Internet utbildar, upplyser och i bästa fall gör oss kritiska. Det är absolut inget som Rysslands president är intresserad av för det ryska folkets del. Han säger nu (enligt Postimees):

Rysslands president Vladimir Putin sade i går att Internet är ett amerikanskt CIA-projekt, och därför måste Ryssland skydda sig mot Internet .

Kremls mål är att få mer kontroll över användningen av Internet eftersom oppositionsaktivister där får kunskap och därefter irriterar genom att protestera. (ABC News).

Den ryska oppositionen använder Internet i stor utsträckning eftersom de traditionella medierna inte skriver om allt. De får en annan sanning än presidenten önskar.

I Rysslands parlament diskuterades och förbereddes i veckan en  lag enligt vilken alla sidor hos de sociala medierna och de servrar som används måste registreras, och användarinformationen ska lagras  i minst ett halvår 

Putin informerade i går om den nya lagen vid en presentation i S:t Petersburg. Därefter förklarade han att Facebook ska bli “ett nätverk under Kremls kontroll”.

"Internet är ett CIA- projekt , och projektet fortsätter att utvecklas . Ryssland måste också stå upp för sina rättigheter på Internet", sade Putin, och sedan hänvisade han till Snowdon!!


De baltiska länderna har planer på att starta en speciell kanal för “östersjöryssar”. De skulle göra ett 20-timmarsprogram per dag på ryska, med utvalda ryska program och nyheter om världen och Ryssland.

Kreml har beslutat att om det genomförs begär de utöver sedvanliga avgifter att de baltiska länderna ska betala 2,5 miljoner € per stat för denna rättighet. -Betalar de inte kommer skulden naturligtvis växa med ränta och kan bli hur stor som helst så småningom.

Naturligtvis måste Ryssland göra något så att de rysktalande i Baltikum inte får Västs nyheter på sitt eget språk. De ska alltid tänka som ryssar!

 

I Ohtuleht/Kvällstidningen skrivs det om den nya kanalen, som förre statsministern Andrus Ansip är positiv till. Han påpekar att det endast var några få rysktalande som deltog i protestdemonstrationer i april för ryskt övertagande av Krim. Det ger ett tecken om att intresset för rysk information från Ryssland inte betyder så mycket.

Som nära granne till Ryssland måste esterna ta ställning. Hur ska handelssamarbetet se ut?

Transit-, turism-och livsmedelsindustrin är definitivt intresserade av den ryska marknaden, och det har de också högt aviserat. Samtidigt efterlyser esterna hårdare EU-sanktioner mot Moskva, och är aupprörda över att  Frankrike ännu inte har övergett planen  att sälja amfibiefartyget Mistral till Ryssland...

-----

En händelse som talas om i dag är att en rysk lastbildchaufför åkte in i Litauen med en sovjetisk dekal utanpå. De sovjetiska symbolerna är lika känsliga för balterna som naziostsymbolerna för judarna. I Litauen är de dessutom förbjudna. Han blev tillsagd att "han får ha sina fascistsymboler var han vill, men inte i Litauen." Mycket generad tog han gesnast bort sin dekal.

-----

I Tallinn pågår just nu en internationell konferens om informationssamhället i framtiden. Deltagare är IT.chefer från Finland, Sverige, Norge, Danmark och Estland.

 

Här är dagens program:

PROGRAM

Preliminary agenda:

8:30

 Welcome coffee

9:00-9:10

CONFERENCE OPENING

9:10-10:00

OPENING SPEECH

Toomas Hendrik Ilves, President of the Republic of Estonia

10:00-11:00

DENMARK

Yih-Jeou Wang, Head of International Co-operation, Danish Agency for Digitisation, Ministry of Finance

11:00-11:30

Coffee break

11:30-12:30

SWEDEN

Christina Henryson, Director at the Division for ICT policy, Ministry of Enterprise, Energy and Communication

Magnus Enzell, Senior Adviser at the Division for ICT policy, Ministry of Enterprise, Energy and Communication

12:30-13:30

NORWAY

Jan Hjelle, Director General, Department of ICT policy and public sector reform, Ministry of Local Government and ModernisationKatarina de Brisis, Deputy Director General, Department of ICT policy and public sector reform, Ministry of Local Government and Modernisation

13:30-14:40

Lunch

14:40-15:40

FINLAND

Riku Jylhänkangas, Director of Public Sector ICT, Strategic Governance, Ministry of Finance

Kirsi Miettinen, Head of Internet Services Unit, Finnish Ministry of Transport and Communication

15:40-16:40

ESTONIA

Taavi Kotka, Deputy Secretary General of ICT, Ministry of Economic Affairs and Communication

16:40-17:00

 Conference conclusions

17:00-19:00

 Reception and networking


April 24, 2014 Han har kommit!!

 Jag hade fel! I går kom storken till boet som vi alltid tittar på. Boet där många barnlösa har bundit ett snöre runt stången för att storken ska hjälpa dom att få ett barn. 
Han kom!!!
 
Vi vi såg också hur det går till när bonden får sina åkrar förstörda. Först jobbar han hela påskhelgen med din åker. Han åker fram och tillbaka i traktorn och efter mycket arbete har han sått och hoppas på en god skörd i höst. Vad händer då?  Hundratals kanske tusentals gäss vet vad han gjort. De har inte flyttat längre norrut ännu. Varför skulle de göra det? stora åkrar är ju fulla av mat. Bonden försöker skrämma bort dem, men de är snart tillbaka. Tänk så det är. Gässen som är så härliga när de flyger över oss i riktiga streck. Och som de låter. Jag tycker så mycket om dem, men det är klart jag förstår att bönderna är förtvivlade. 
Några stycken
-----
Annars handlar det mesta om vad som händer i Ukraina nu. Kanske, kanske kan länderna i väst sätta sig in i hur det är att leva under rysk makt. Kanske, kanske kan man i väst förstå hur vårt vanliga förnuft inte har ett dugg med händelserna att göra. Putin vänder sig till alla miljoner ryssar utanför Moskva och Petersburg och förklarar vilket fantastiskt land de lever i. Att sen ryska kulturen och moralen överstiger alla andra länders kultur och moral. Han peppar dem till att förstå att ett offer för detta fantastiska land aldrig jan bli för stort. Att det är väst som är skyldiga till alla probklem är fullständigt klart, när Putin berättar. Ryssarna säger "Amerika" med hat i rösten.
 
Ola Wong skriver i SvD i dag:
Putin pratade nyligen i tv om att Rysslands unika ”osjälviska, patriotiska” kultur. Kulturministeriet håller på att förbereda en strategi på temat Ryssland måste välja mellan kulturell undergång eller att värna sin påstådda ”unika moral och andlighet”. Ledaren för arbetsgruppen som utformar denna nya statsideologi är en av Putins närmaste män, Sergej Ivanov, en tidigare KGB-agent som svartlistats av USA, rapporterar AFP.
 
Det här dravlet har lång tradition i rysk idéhistoria, men poängen är att Putin försöker göra själva definitionen av att vara ryss till att förneka ”väst”. Det har blivit populärt att prata om att skapa ett euroasiatiskt rike och återupprätta det ryska kejsardömet, som Aleksandr Dugin, en inflytelserik tänkare i den nykonservativa/fascistiska rörelsen drömmer om. Alltså: nej till den moderna världen, frihet och demokrati och ja till Ivan den förskräcklige.

Oleg Deripaska, vd för oljejätten Rusal är en av flera som på fullt allvar föreslår att flytta huvudstaden till Sibirien.
 

Det går en kulturgräns vid Uralbergen. Vi måste öppna vårs ögon och se det. Vi måste verkligen förstå att det inte går att förändra hundratals miljoner människors sätt att leva och se på världen över en natt. Vi tänker olika. Vi har olika värderingar. Punkt och slut. Kan det bli så, att vi kommer närma oss varandra någon gång? Ja, naturligtvis kommer det bli förändringar. Datorer förändrar allas liv. Resandet betyder mycket. Men då måste vi  tvinga oss att vaket se olikheter, så att vi lär oss vad som skiljer människor åt. 
Jag minns när Estland blev fritt, då tänkte jag att vi måste lära esterna den affärsmoral vi har, om de ska kunna handla med oss. Att vara en god ekonom i Sovjet-Estland var något helt annat än i Sverige t.ex. Esterna har lärt sig, och många ryssar också, men de som lever i det asiatiska Ryssland handlar framför allt med varandra, och har inte behövt ändra sig. Den utpressnibngspolitik som Putin använt med sina gasleverander är främmande för oss. Stater pressar inte ut varandra. I första hand försöker man lösa problemen vid förhandlingsborden. Eller hur?
De har levt med starka ledare genom århundraden. De är vana att ledaren fattar alla beslut, och att de böjer sig och försöker leva så bra som möjligt.
Att spritkonsumtionen är hög, det är en tråkig omständighet i sammanhanget.

april 23, 2014 Det gäller t.ex. att laga alla hål i gatorna, och att satsa mer i barnomsorgen.

Under en frågestund i parlamentet fick Taavi Rõivas (R) frågan om regeringen kan tänka sig att skapa ett nytt kooperativt banksystem. Det var Heimar Lenk (K) som frågade det med anledning av att Keskerakonds ordförande arbetar för en sådan. 
Premiärminister Taavi Rõivas 
Taavi Rõivas svarade att han aldrig skulle våga placera sina pengar i den banken. "Det finns stränga regler innan man kan starta en ny bank. Man måste t.ex. ha ett stort startkapital. Och det finns så mycket annat som behöver åtgärdas i Tallinn och som borgmästaren inte har några pengar till. Det gäller t.ex. att laga alla hål i gatorna, och att satsa mer i barnomsorgen."
-----
USA-tidningen The New Republic (TNR), listar problemen för de tidigare sovjetstaterna.
 
Estland : Ryssland har upprepade gånger uttryckt oro över de ryssar som bor i Estland. De utgör en fjärdedel av befolkningen. Många av dem saknar medborgarskap. Förra månaden sa Rysslands ambassadör i FN: s Råd för mänskliga rättigheter att språket inte bör användas för separation och isolering av olika grupper. Han uttryckte oro för detta och förklarade varför vissa åtgärder vidtagits i Ukraina och Estland. Experter har redan gått igemon situationen vad som sker när ryska trupper tränger in i Estland. President Toomas Hendik Ilves uppmanade då Nato att förstärka närvaron. Denna vecka ska de komma.
 
I Lettland tror man att ryska agenter undersökte gränsövergångarna när de planerade för ett övertagande av Krim. De ville bl.a. se hur effektiv den ryska propagandan är. Letterna oroar sig för att Putins tanke är att återskapa Sovjet.
 
Litauens president Dalia Grybauskaite har bett Nato om skydd. Hon anser att Ryssland förstör hela Europas känsla av trygghet,

Trots att Polen inte var en del av Sovjetunionen, var de en del av intresseområdet. Polens försvarsminister har bett Nato om skydd, samt talar om att försöka minska behovet av rysk gas genom Ukraina.

 President Aleksander Lukasjenko

Alla f.d, sovjetstater och staterna som var inom Sovjets intressesfär har påverkats på ett eller annat sätt av händelserna. I Vitryssland har president Aleksander Lukasjenko haft lite svårt att bestämma sig för ett uttalande, men säger nu att han vill inte att Vitryssland ska bli en federal stat i Ryssland. Han arbetar nu för en bättre relation med Iran och Kina.

Förresten, Lukasjenko har meddelat att han nu är vegetarian!

 


april 21, 2014 Det pågår hjärntvätt, säger Petro Fedorian.

 
 
 
I Huvudstadsbladet berättar en rysktalande man från Ukraina hur han ser på det som händer:
 

Propagandamaskinen går på högvarv och från Kreml gör man allt för att vända vanliga ryssar och ukrainare emot varandra. Det pågår hjärntvätt, säger Petro Fedorian. Händelseutvecklingen i Ukraina har varit chockartad för Petro Fedorian, 30. Han är född under Sovjettiden men var bara åtta år gammal när Ukraina blev självständigt. I dag bor han i Nykarleby. 

  Petro Fedorian.

– Vi är en helt ny generation ukrainare som har vuxit upp i ett fritt land. Vi vill kunna bygga en egen stat. Vi kan inte acceptera att utomstående krafter bestämmer.

Viktor Janukovytj blev president 2010. Valet kantades av anklagelser om valfusk. Flera dåliga år följde, och protesterna på Majdan blev en naturlig reaktion.

– Pengar har försvunnit, korruptionen har ökat. Landet har bara blivit sämre, säger Fedorian.

Allt skulle bli bättre efter den 20 februari i år då Janukovytj tvingades bort.

– Folket vann en seger på Majdan, Självständighetstorget, i Kiev. Men Moskva såg sig tvunget att blanda sig i. Ukraina har ju varit en del av Sovjet. Vladimir Putin vill kunna fortsätta påverka.

Fedorian är bekymrad. Kvar i Ukraina finns hans föräldrar och bror samt hustruns familj.

– Det kan hända att Ryssland tar över hela Ukraina. Det är helt fel. Nu har Ukraina äntligen en ledning med folkets förtroende. Ukraina borde få tid att utvecklas till en modern demokrati.

Militärt har Ukraina inte mycket att sätta emot. Fedorian spår i stället att den ryska björnen kommer att möta motstånd från gerillaliknande grupperingar. Han är glad över att Ukrainas nya regering inte svarade militärt när ryska trupper gick in på Krim.

– Det skulle bara ha förvärrat läget. Men nu börjar de svara, de är så illa tvungna. Ett militärt övertagande pågår. Det handlar ju om att skydda vårt land.

Värst av allt, enligt Fedorian, är alla lögner från Moskva.

– Man påstår att fascister tagit makten i Ukraina. Det stämmer inte. Jag känner ju de som var på Majdan, det är vanliga människor som var trötta på den proryska politiken.

Den andra lögnen är den om att rysktalande måste skyddas.

– Jag är ukrainare men mitt modersmål är ryska. Att rysktalande skulle vara under hot är nonsens. Det är hjärntvätt som pågår med syfte att vända vanliga ryssar och ukrainare mot varandra.

Det bor 66 ukrainare i Nykarleby, som blivit ett ukrainskt Mecka. Fedorian är själv född på Krim men uppvuxen utanför Kirovograd, en ryskdominerad stad i centrala Ukraina. Han kom till Finland första gången 2005 för att plocka bär i Lappland. Det gav mersmak och ett par år senare kom han igen med hustrun, lockad av ett erbjudande om jobb på pälsfarm.

Fedorian, utbildad murare, är i dag egenföretagare i Nykarlebybo och pappa till två små barn.

– Det fina med oss ukrainare är att vi jobbar, i stort sett allihop. Jag har bara positivt att säga om åren här i Finland, säger Petro Fedorian på utmärkt svenska.

Hela familjen var i Ukraina i fjol och hade tänkt åka i sommar igen.

– Det är tokigt, men jag längtar faktiskt tillbaka. Men vi vågar inte. Det är för farligt för barnen.

Fedorian tror inte på att våld ska mötas med våld.

– Omvärlden borde införa ordentliga sanktioner mot Ryssland. Men då svarar Ryssland med samma mynt, vilket drabbar ekonomin i omvärlden. Därför vågar man inte. Allt handlar om pengar.

Fedorian är kristen och aktiv i en församling i Nykarleby. Han riktar i stället bönerna uppåt.

– Hitler var ju yngre än Putin. Jag hoppas helt enkelt att Putin inte orkar.

Först vill jag betona att hans åsikter är desamma som alla de som känner den ryska mentaliteten uttrycker. Vi har hört rysktalande och ryska flyktingar i Estland, östtyskar och andra som levt under sovjetiskt välde. Alla säger de detsamma som denne man från Ukraina.

Ryssarna far inte illa i Estland heller, trots att Putins propaganda säger det. Dessutom är det så bra att så många ukrainare jobbar i Europa, inte bara i Finland. Jag tror att det är mycket viktigt att alla får se vad vi menar med demokrati, rättvisa och ett bra liv. Nej, vi lever inte ett perfekt liv i väster heller. Det finns bedragare hos oss också, och människor med skumma idéer, men man får i alla fall se alternativ till det korrupta tvångssamhälle som man levde i i Sovjetunionen. Så många människor vill sko sig på andra, både här och där, men jag tror mig veta att man kan se mer av det där. Att de ryska oligarkerna och ledarna blivit så förmögna beror inte till största delen på hårt arbete; det beror på skicklighet att utnyttja den nya situationen när Sovjetunionen föll, när alla statliga verk togs omhand av privatpersoner. Ren stöld i många fall. Samhällsklimatet under sovjetockupationen i Estland präglades av mygel och uträkningar för hur man ska lura staten. Att stjäla från en privatperson var ett brott, men att stjäla från staten var helt OK; staten hade ju stulit allt från dig.

Och så hundra miljoner ryssars världsbild och historieuppfattning: Alla utanför Ryssland, alla (!), är fasicter o/e judar. (SIC.) Andra världskriget började 1941 och inte som den västliga propagandan påstår 1939. Att Stalin och Hitlder var i förbund är västlig fasictisk propaganda och var dom ev. det, då var det Stalins genidrag, osv, osv osv i all oändlighet. Ca 40 miljoner ryssar känner historien men de är tystade ungefär som de svenskar som vill diskutera invandringens ev. negativa följder.

Kom ihåg att vi i väst är fascister, rysshatare, judeslickare, muslimälskare, homofiler, korrupta krigshetsare som knäckte det fredsälskande Sovjetunionen, men tack och lov är nu Ryssland på gång igen med sin  fredsbevarande mission.

Tips: läs Moskvamaktens tidningar. Ni tror inte era ögon. 

Tyvär har vi dålig moral i väst också, men inte så öppet; inte så uttalat och självklart. Eller var det inte dålig moral att stjäla från staten? Då. På den tiden. Nu är det i alla fall så. Nu hör vi i svensk media allt oftare att man talar om "våra skattepengar" när man talar om statens utgifter, och då låter det som att det gäller stöld från oss om man är korrupt.

 


april 20, 2014 (den rätta) Påskdagen (!!)

 
Förlåt. Det är i dag det är Påskdagen!

I går kl 23.30 började den stora påskmässan i den estnisk ortodoxa kyrkan. Vi höll oss vakna för att inte missa mässan. På långfredagen såg vi den ryskortodoxa versionen. Där sjöngs hela berättelsen om Jesu korsfästelse av en av prästerna; mycket entonigt, och faktiskt sövande.

I går var den världsberömde tonsättaren Arvo Pärt på plats och deltog i mässan. Sången var bättre, då det var en kör som sjöng melodiskt. När vi fått veta att Kristus korsfästs kom beskedet att han uppstått, och alla blev glada.

Vi orkade ändå inte sitta uppe hela mässan. Den slutade först kl 02.05.

-----

Här:

http://tallinncity.postimees.ee/2767024/vaata-kuidas-savisaar-sotsi-teemal-keerutab

kan ni se hur borgmästare Savisaar får frågan vem som bjöd in honom till Sotji. Under tolv minuter upprepas frågan gång på gång, men han svarar aldrig. Alla vet att det var hans vän, chefen för den ryska järnvägen, Vladimir Yakunin, som bjöd honom, men det vill han inte stå till svars för. Och han vill inte säga det när han vet att utfrågningen spelas in. Oppositionen menar att han representerade Tallinn, och därför bör säga vem det var, men han svarar inte.Yakonin just den man som skänkte en massa pengar till den nya ryska kyrkan i Tallinn och partiet Keskerakond m.m. på Savisaar begäran. Att Savisaar har nära kontakter till makten i Moskva är helt klart.

 Savisaar tas emot av journalister när han kommer tillbaka från Moskva.

När Savisaar höll en föreläsning om “Europeiska städers samarbete i världen” på Ryska utrikesministeriets diplomatakademi i början av april, sa han bl.a. att “Estlands befolkning har det sämre nu i demokratin än de hade under ockupationsåren”. Naturligtvis har han förnekat det när han kom hem; ni vet ju hur sanning kan vändas till sin motsats och tvärtom.

-----

Financial Times skriver att världen har ändrat åsikt om president Ilves.

Tidigare har presidenten setts som paranoid när han försökt andra länder att förstå vilken granne landet har i öster.

 President Ilves.

"Samma människor som sade: "Det är helt normalt land, men varför kan du inte glömma gamla bekymmer?” säger nu plötsligt: " Förlåt oss. Vi tar tillbaka, vi förstår”, berättar presidenten i en intervju med tidningen.

Ilves menar inte att Ryssland planerar göra detsamma med Estland som med Ukraina, men det hela är en "existentiell fråga" och inte bara för Estland, utan hela Europa bör tänka på sin säkerhet.

"Om du alltid tänkt, [exempel], att militära interventioner som i Sudetenland inte kan inträffa i dag, och om det ändå sker, måste du sluta tänka så" sade han.

Ilves är i dag orolig för att inte alla kommer att förstå trota att situationen har förändrats så efter Rysslands aggression: "Jag är orolig för att några länder som inte riktigt inser problemet istället försöker dra någon vinst av det.”

Även i länder som förstår allvaret är pressade av kommersiella intressen. Ilves: "[Företag] har inte 10, 20 eller 50 års perspektiv på sitt företag, vilket verkligen är viktigt för alla som arbetar seriöst. Företag ser kanske ett, tre eller fem år framåt. Men detta som hänt visar på ett stort problem och ett hot. Det är inte någon handelskonflikt. "

Ilves säger rakt ut att de nuvarande sanktionerna inte är tiillräckligt avskräckande. "I verkligheten fungerar de inte." Enligt Ilves, kunde man istället sätta ekonomisk press på Ryssland genom att utreda penningtvätt.

"Om de missbrukar vårt öppna, transparenta och demokratiska system ska vi använda just det - transparens och öppenhet," tillägger han.

april 19, 2014 Påskdagen

I går var det påskmässa i estniska ortodoxa kyrkan i Rakvere. 

 

 -----

Solen skiner, och det är sommarvarmt ute. Lite för varmt för de vilda djuren vi ville se när vi tog en extra runda med bilen. Och till vår stora sorg verkar det som om det gamla storkboet nära Assamalla kommer stå obebott i år. För första gången sedan den nya friheten.

Vi satt ibilen och njöt av solskenet över de stora åkrarna, där några lyser gröna, och andra är bruna i dag, men där bönderna kör med sina traktorer och förbereder för vårsådden. Samtidigt hörde jag en traditionell estnisk sommarvisa i bilradion. Jag fylldes av en så stark känsla av välbefinnande och av att Estland är fritt. Nu får de sjunga vilka sånger de vill, och de plöjer sina egna åkrar, - eller är de kanske anställda av bonden och får sin lön som de ska i reda pengar. De lever ett gott liv och får leva med sin egen kultur; de får tala sitt eget språk; de vågar säga vad de tycker och tänker; Sibirien ligger långt, långt bort.

Detta är nationalism. Inte någon nationalism som drabbar andra människor negativt. Det handlöar om att få leva ett liv man känner till, ett liv man är trygg med och där man kan koderna. Om andra människor talar om livet här, då kan de mycket väl klassa livet här negativt, därför att de vill att det ska vara negativt. All nationalism i deras ögon är “fascism” eller “nazism”, därför att de kan använda begreppet som ett skällsord, och kanske utnyttja det i ett ögonblick när de ser möjligheter…

Men när man en gång har förnekats sin kultur, när man påtvingats en annan som är totalt främmande, då upplever man något annat, något som vi andra har svårt att förstå.

-----

Natofartyg ska stationeras i Östersjön, de är redan på väg. De ska finnas där för att begränsa framkomligheten till Petersburg. Även hangarfartyg ska komma. Vilken förändring i världsklimatet vi får uppleva igen! 1991 var ett fantastiskt år, och nu är det förändringar igen.

Regeringen i Ukraina försöker få människorna i de östra delarna att lugna ner sig. För att mildra känslorna har de lovat att Ukraina ska bli ett tvåspråkigt land. Ryskan kommer få en speciell status.

-----

Kommer ni ihåg Kreenholms fabrik i Narva, som köptes av ett svenskt textilföretag på 1990-talet, men som lades ner på 2000-talet. En engenlsk fotograf vid namn Maria Kajapeva håller nu på att samla allt som finns om fabriken. Hon vill berätta den sanna historien, och vi ska veta att fabriken betytt mycket för området.

 Kreenholm grundades 1857. Samma år köptes fabriken av en köpman från Bremen, baron Ludwig Knoop för  50 000 rubel.

1940 förstatligades fabriken.

Den köptes av Borås Wäveri och gick i konkurs 2010.

Fortfarande finns många arbetare i Narva som längtar efter sin fabrik.
 

april 18, 2014 Varför vet inte svenskarna?

En ung idrottsman som varit mycket i Sverige under året berättade att när han frågar jämnåriga svenskar om hur de ser på Gotlandsproblemet, då vet de inte vad han pratar om. Att Sverige sålt ut hamnen i Slite till ryssarna, det är en stor säkerhetsfråga i Estland, men svenskarna vet ingenting.
 
Hamnen i Slite på Gotland.
 
-----
Och så serverades en nyhet i går. Edgar Savisaar, borgmästaren i Tallinn har ju sett till att tallinnborna fått en municipalpolis, en egen tidning, en egen TV-kanal och nu arbetar han för en ny municipalbank! Hittills har partiet satsat 50 000€ i förberedelsearbete. Meningen är att det ska bli enklare för stadsborna att låna och spara.
Erik Niiles Kross, reformpartiet, menar att det är fullkomligt huvudlöst av Savisaar. Han menar att det är politisk propaganda för att få tillbaka de väljare ha har förlorat pga sina uttalanden angående krisen i Ukraina.
Finansinspektionen måstew få alla uppgifter om den nya banken innan de ger sitt tillstånd.
 
 

april 17, 2014 Allt är som vanligt.

Trots allt som händer omkring oss; trots alla oroskänslor vi kan känna inför vad framtiden kan bjuda; trots att vi inte förstår att vissa ledare inte ser det som ett brott att militärer går in i ett annat land; trots det går livet vidare. Solen skiner. Våren är på väg. Det är svala vindar. Bönderna arbetar på åkrarna. Barnen går i skolan. Vi ser våra grannar i affären. Småfåglarna äter fortfarande av frön som vi lagt ut. Gässen kommer i streck på himlen. Än från ena hållet, än från andra. Ytligt sett är allt som vanligt.

 Språkmannen Ferdinand Johann Wiedemann, av tysk-svensk härstamning. Född 1805 i Haapsalu, död 1887 i Petersburg. Levde en stor del av sitt liv Väike Maarja.

Den 24 april blir det en språkkonferens i Väike Maarja. Precis som alla år.

Först ska vi lyssna på ett föredrag av Maria Olonen om elevernas språkattityder.

Därefter talar Irma Raatma om vetenskapsmannen Arov Krikmann, född i Väike Maarja, och arets språkpristagare.

Kirkmann ska tala om humor i mångfalden.

Sista föredraget hålls av Marju Kõivupuu med ämnet: Modersmålet som kulturbärare.

Sedan blir det plantering av årets ek och sång av gymnasieskolans kör.

Fotografering förstås och kaffe med kaka där hemma efteråt.

 

Allt är som vanligt. Trots att fler Natoplan flyger över oss. Trots att nyhetsmedia till allra största delen är fylld av information om vad som händer i Ukraina. Det är så mycket esterna känner igen från 1940, det året då den svåra tiden inleddes. När esterna fick information om att den ryska armén skulle komma in i landet. En tid därefter påbjöds ett allmänt val, och då var det Moskvas män som bestämde vilka det estniska folket skulle tillåtas rösta på, och det var då resultatet meddelades innan vallokalerna stängt.

Naturligtvis kan man undra om Putin verkligen framtvingar val i östra Ukraina. Just nu är ryssarna långt från majoritet i området, men det kan antagligen ändras på.

 

april 16, 2014 Arkadij Arkadevitj Babtjenko

 Arkadij Arkadevitj Babtjenko

Detta är en artikel skriven av Arkadij Arkadevitj Babtjenko, den man som skrev på klarspråk om vad som väntade alla som levde på Krim efter att Ryssland annekteriat halvön.. Han är trettiosju år, högskoleutbildad, gift, pappa till en dotter.

Han berättar om sitt liv, hur han stred på Rysslands sida i Tjetjenienkrigen. Han berättar om sina släktingar, hur de alla arbetat för Rysslands sak, men hur han nu inte längre kan vara trygg i sitt land.

När jag var nitton satte Fosterlandet kängor på mina fötter, stack en automatkarbin i händerna på mig, placerade mig på en pansarvagn och sa: ”Åk.” Så jag åkte. ”Återställande av den konstitutionella ordningen” – så kallades kriget den gången. När jag var tjugotvå gick jag själv till värvningskontoret och skrev in mig, frivilligt, i armén och åkte till kriget för andra gången. ”Antiterroristoperation” – så kallades det från 1999. ”Deltog 102 dygn i direkt krigföring”, som det heter i min soldatbok.

Naturligtvis riskerade han sitt liv i krigen. För Fosterlandet. Kusinen Sergej Babtjenko, dödades i Tadzjikistan av en prickskytt.

Fadern arbetade också för Fosterlandet. Han var ingenjör, arbetade vid Federala tekniska rymdbyrån. Konstruerade kabelmaster för raketer. Hans sista jobb var en kabelmast till rymdfärjan ”Buran”. Pappa var borta på tjänsteresor sex månader i sträck. I Bajkonur bodde han i en sovsal. Och i Moskva i en tvåa med fru, son, mamma, bror och dennes familj. Den där tvåan var det enda vi hade. Mer ägde vi inte. Ingen bil, inget garage, ingen datja.

Han fortsatte till sin död att rita sina kabelmaster, som ingen längre behövde. I nästan total fattigdom. Han dog av stroke. 1996. Då var jag ute i kriget. Vi tog inte ens farväl.

Min farfar, Lavrentij Petrovitj Babtjenko, en hundraprocentig zaporogkosack, var stridsvagnsförare. Stred vid Chalchin-Gol-floden. 1939. Sårad ett trettiotal gånger. En gång allvarligt. Och skadorna knäckte honom till slut – han dog 1980, när jag var tre år.

Hans fru, Jelena Michajlovna Kuptsova (efter förste maken, hennes flicknamn vet jag inte eftersom hon dolde det väl – judinna, så klart), tjänstgjorde under kriget på hustaken och släckte brandbomber. När möjligheten erbjöds reste hon ändå aldrig utanför Ryssland. Hon arbetade i hela sitt liv, tills hon dog. Skötte värmepannan. I vårt hus, i källaren. Tre dagar i veckan. Hon avled ett par månader efter sin son. Då var jag fortfarande ute i kriget. Jag vet inte ens hur de begravde henne.

Min gammelmormor med efternamnet Bachtijarova (delvis tatar, jojo) kom till Moskva på 30-talet. Med sina två barn fick hon husrum i en skrubb på en skola. Där hon sedan kom att arbeta resten av sitt liv.

Hennes dotter, min mormor, började jobba som 14-åring och framställde under hela kriget jodoform – ett antiseptiskt medel som användes vid amputationer. Därefter anslöt hon sig till arbetsfronten och lastade av tågvagnar med kol. Eller högg skog.

Hennes bror flydde som 15-åring från fronten under krigets första månader och återvände först 1956 – från Sibirien.

Hennes barnbarn, min mamma, reste till Tjetjenien för att hämta hem mig. Hon såg allt med sina egna ögon. Sedan adopterade hon sex barn.

I dag driver mamma ett barnhem i sitt hem. Alla barnen kommer från Lipetsk i centrala Ryssland. Från trasiga familjer. Alkoholiserade föräldrar, förstås.

Min frus farfar, Pjotr Gorkanov, renblodig mordvin, stred under Stora fosterländska kriget med kemiska stridsmedel och förlorade synen. Till sin död bodde han kvar i byn. I ett litet hus med öppen spis. Gas installerade man inte under hans – veteranens, invalidens – livstid.

Min svärfar, också renblodig mordvin, tjänstgjorde som fänrik i Östtyskland. När Sovjetunionen föll samman fick han, frun och de två barnen söka tak över huvudet i olika kaserner och natthärbärgen.

Under alla dessa nitton år av vuxenliv – egentligen längre än så, från 1993 – har jag tagit all skit tillsammans med mitt land. Jag befann mig alltid där mitt land hade det svårt. Om det var vid Vita huset, då var jag där. I Tjetjenien, då var jag där. I Sydossetien, då var jag där. I Krymsk, då var jag där. I Blagovesjtjensk, ja, då var jag där också.

Hela denna tid var jag, min familj, mina mor- och farföräldrar och släktingar inget annat än ryssar för mitt land. När det var nödvändigt att kriga vid Chalchin-Gol, bygga rymdraketer för fattiglön, svälta i källarna, framställa jodoform till fronten, övernatta i kaserner med barnen, stupa i Tadzjikistan, mata lössen i Tjetjenien, adoptera övergivna barn – då var vi ryssar.

När du ska dö för det ryska Fosterlandet känner Fosterlandet bara till en enda nationalitet: kanonmatens. Att jag borde dra till Ukraina fick jag höra först nyligen. Av dem som aldrig varit ute i något krig, naturligtvis. Så mycket skit om mig och min familj som under de senaste månaderna har jag inte hört i hela mitt liv.

På ”judefascistiska” Majdan var det ingen som någonsin ens kom på tanken att fråga mig om min nationalitet. Högra sektorn, som stred skuldra vid skuldra med ryssar, judar, krimtatarer, armenier, brydde sig inte. Brydde sig helt enkelt inte. Det var inte relevant.

Men i Fosterlandet…


Den man, för vars skull man startade det andra Tjetjenienkriget så att han skulle upphöjas till tronen, den man som själv aldrig någonsin stridit för sitt Fosterland (han höll sig långt borta från Afghanistan­kriget) och som sedan han kommit till makten skickar lika unga värnpliktiga killar i stället för sina egna barn till krigen som han numera startar själv i Georgien och på Krim, nu säger denne man från tribunen till mig, som frivilligt gick ut i hans krig, att jag är en förrädare, fiendeagent och en andra sortens människa.

I Fosterlandet är jag numera jude, ukrainarjävel, femtekolonnare och nationalförrädare.

Fast nu rullar pansarvagnar mot Slavjansk, pansarskyttefordon mot Kramatorsk, ”självförsvaret” har erövrat tre lastbilar med ammunition och en stridsvagn.

Okej, dags att sätta sig i rörelse igen. Jag åker.

Herrens vägar äro outgrundliga.

Arkadij Babtjenko

Övers. från ryska Ola Wallin

Artikeln är något förkortad, men jag anser att den säger så mycket om det oförklarliga som händer nu, att jag inte vill förkorta den ännu mer. Den handlar om de svåra beslut man måste fatta i Ryssland. Antingen säga hur man ser på händelserna, eller hålla tyst av rädsla för makten.

Så många av medborgarna i Ryssland är okunniga om vad som egentligen händer; de pumpas med maktens version av händelserna, som de alltid gjorts. De har alltid undervisats i den ryska verioenen av världens skeenden och tänkanden, därför har de en helt annan sanning än vi har på den här sidan ryska gränsen.

Är allt som händer bara en återspegling från historien. Var det så här när makthavarna ville bli “Stora Män”? Stora män som aldrig skulle glömmas. Då tog man inte några hänsyn till människoliv eller människors välfärd. Allt handlade bara om makt och erövringar. Lever vi fortfarande i den världen? Eller har vi genom utbildning och forskning blivit “bättre” människor som vill varandra väl? Vad ska vi använda för medel för att få alla människor att bli “goda”?

april 15, 2014 Säkerhetspolisens chef Arnolt Sinisalu och Kanadas utrikesminister John Baird.

Aktuaalne Kaamera

Naturligtvis diskuteras händelserna i Ukraina i Estland. Säkerhetspolisens chef Arnolt Sinisalu intervjuades i TV och konstaterade att Rysslands intresse för grannländerna har ökat. Han kunde också namnge några ryska spioner som åker runt i världen. De är just nu intresserade av EU-valet. En politiker som anses stå Moskva nära är Keskerakonds Yana Toom. Men hon menar att hon blivit friad i domstol och hon har defenitivt aldrig sagt att det finns många nazister i Estland.

 Säkerhetspolisens chef Arnolt Sinisalu.

Sinisalu menar att den största risken för länderna utanför Ryssland är "vår egen dumhet", att vi inte ser vad som händer. Att “gröna män” skulle ta sig in i landet som de gjorde i Ukraina är helt omöjligt. Visst, några få kan klä ut sig, men utifrån kan inga komma in. Gränserna bevakas på ett helt annat sätt än den rysk-ukrainska. Vi har en stark armé och den behöver inte förstärkas. I östra Viru/ Ida Virumaa är ryssarna annorlunda än i Ukraina. De lever bättre och är europeiserade. Det Ryssland säger om ryssarna stämmer inte med dem som bor i vårt land. De ser helt annorlunda på världen än ryssarna i Ryssland gör. Men naturligtvis måste  vi hela tiden arbeta för att inget negativt ska hända här. Det vi måste vara uppmärksamma på är den ryska hjärntvätten. Här är det inte så många som går på den. När någon utlyser ett protestmöte är det inte så många som kommer. Bara några få galningar. Han namnger två stycken, samma män som agerade under bråken vid bronsnatten 2007.

Att ryssarna utsätts för propaganda ser vi i ett inslag där några ryska kvinnor skriker ut sin ilska över vad Amerika gör. “Det är Amerika som är skyldiga till krigshetsen!”

Problemet i Ukraina är att de inte alls var försvarsberedda. De har ingen egentlig armé. De har ingen naturlig partner som skyndar att hjälpa dem. “Det är så enkelt att hetsa upp ryssarna här, många är arbetslösa och ser ingen framtid.” Ukraina är som en skadad kråka just nu.

I Bryssel intervjuades försvarsminister Sven Mikser. Han menar att snart kommer försvaret utökas med mer luftvärn och landtrupper som förläggs i landet.

-----

Sensation i naturen:

På Siimo Talu har en gris fött ungar som har en pappa som är vildsvin! Till skillnad från de andra små grisarna var de alldeles randiga.

Suggan hade smitit ut och haft det roligt i skogen.

-----

Kanadas utrikesminister John Baird 

Kanadas utrikesminister John Baird berättar att nästa vecka kommer han att besöka Tjeckien, Slovakien, Polen, Lettland och Estland för att "diskutera situationen i Ukraina och för att bekräfta de starka banden som finns mellan dessa länder och Kanada."

Kanadas premiärminister lovade på CBC  att alla kan vara säkra på att Kanada kommer att vidta fler åtgärder. "Vi har redan genomfört en rad sanktioner och vi kommer ta ytterligare steg."

Viktigast är dock att säkerställa en "global gemenskap" och få alla att inse att fred och stabilitet just nu hotas på ett sätt inte hänt sedan det kalla kriget, menar utrikesministern.
(postimees)

april 13, 2014 Porträtt av "Gamla bolsjeviker"

Den 4 april 2012 skrev jag angående boken Hot, identitet och historiebruk av Staffan Lundblad m.fl.

Jag kanske ska nämna också att det som Lundberg verkligen undersöker och vill hitta svaret på, det är varför så många som 78 % av esterna under våren år 2000 anser att Ryssland utgör ett hot mot Estlands fred och säkerhet. Han tycker att det är märkligt att inte esterna tänker som svenskar och andra, att det inte längre finns något hot därifrån. Och jag minns när jag läste Vladislav Savics bok ”Vladimir Putin och rysskräcken” att han kritiserade svenskarna för att de inte förstått det heller.

När det gäller historien och identitetssökandet glömmer Lundblad att esterna verkligen hade tillhört den ryska sfären länge, och rent erfarenhetsmässigt vet de att de har en annan, en egen kultur. De vet helt säkert att ryssarnas löften kan man inte lita på. Moskva serverade lögner till alla. De lovade och försäkrade en sak och gjorde sedan tvärtom. Så gjorde de mot sina egna landsmän, de baltiska folken, finnarna som emigrerade till Ingermanland m.fl. Ja alla! Helt klart visste de hur människor vill leva och lovade dem just detta. Sedan när allt var för sent, då gjorde de just de förändringar som de lovat att inte göra. De kollektiviserade jordbruket, de bestämde vilka som skulle ha makten, de fria valen försvann etc. Att esterna inte i första hand som ett fritt folk ville samarbeta med sina f.d. ockupanter är definitivt helt naturligt.

 

Nu kanske författarna förstått just det som esterna och många andra så säkert visste. Det är faktiskt synd att de hade så fel!

Jag var bara tvungen att skriva det igen!

Skulle något kunnat vara på annat vis om vi alla hade varit uppmärksamma på vad Putin och Lavrov sagt och gjort och vi alltså förstått att de å ett självklart vis ljuger.

-----

Tidningen Postimees presenterar jut nu : Porträtt av "Gamla bolsjeviker".

Oskar Ellek

Bolsjevikiska oktoberrevolutionen öppnade vägen för en ny medborgar- och social elit, många var äventyrare och avantgarde, men där fanns också kriminella element.  Antalet medlemmar i bolsjevikpartiet  ökade med 170 000 till 732 000 fram till 1921.  Nästan tjugo estländare räknas som "gamla bolsjeviker" och deras persondata har sparats i arkiv.

En av dem är Oskar Ellek (1875-1933). Fadern var smed i Tallinn, och hans stora dröm bar att sonen skulle få universitetsutbildning. Modern var djupt religiös; men själv blev sonen ateist efter att ha läst den franske författaren och filosofen Ernest Renanis "Jesu liv" (en bästsäljare på sin tid). Han var då 19 år.

Ellek avslutade gymnasiet vid faderns död, och därmed blev det heller inga universitetsstudier. Han blev låssmed.

1894 sökte han sig, som så många andra unga ester, till S:t Petersburg. Han arbetade på Ericssons telefonfabrik till 1997. Ericsson var då bland de största i världen i branchen.

I S: t Petersburg började han intressera sig för politik, och där träffade han också Hans Pöögelmann och Viktor Kingissep (senare aktiva kommunister)

År 1904 blev Ellek medlem i det ryska socialdemokratiska arbetarpartiet och blev en av fabrikskommittéledarna i Ericssons fabrik. Vid revolutionen 1905 häktades Ellek och dömdes till ett halvt års fängelse för uppror. I fängelset träffade han flera bolsjevístledare.

Efter befrielsen 1905 gick han under jord, och jagades av polis. 1906 blev han medlem i den militära delen av partiet och "deltog i olika exproprieringar för partiet" i S: t Petersburg och Moskva, har han skrivit i sina memoarer.

Främst ägnade han sig åt expropriation med bandit-förtecken, men han arbetade också med Josef Stalin och upplevde hur partiet kom över en miljon rubel vid bank- och tågstölder och stölder ur statskassan. När jorden började brännas återvände Ellek till Tallinn, men under falskt namn.

Ellek greps dock, men polisen kunde inte identifiera honom. Han släpptes samma år och flydde till Helsingfors och sedan vidare till Tyskland, där många ryska politiska flyktingar fanns, främst i Berlin. Polisen avslöjade honom 1908, och han utvisades.  Han bosatte sig då i Stuttgart, huvudstad i kungariket Würtenberg.

Ellek deltog i socialdemokratiska partets arbete lokalt, vilket betydde att han lärde känna flera viktiga ledare i Tyskland, bl.a. Jacob Walcherig som blev agent för Komintern.

1913 lämnade Ellek Tyskland för gott efter att ha varit internerad en tid. Han for till Paris, där han levde tre år.  1920-talets politiska emigranter var i allmänhet av den ädla och bourgeoisin som stöddes av rika släktingar (till exempel, fick Lev Trotski/Bornstein understöd av sin farbror, fabrikanten.

Under Parisdemonstrationen blev Ellek bekannt med Abram Bellenki (1882-1941), som bodde i Paris sedan 1904. han arbetade som  tryckeriarbetare och skomakare, men efter bolsjevikernas statskupp i oktober blev han medlem i Tjekan (Tšekaa, NKVD och GPU). I början av 1920-talet  ledde han Tjekans specialavdelning vars funktion bl.a. var att säkerställa Högsta Sovjets maktapparats säkerhet (inklusive Lenin, som personligen träffade Bellenki åren 1909-1912, då Lenin bodde i Paris).

Under första världskriget, år 1916. Greps Ellek av fransmän, som misstänkte att han spionerade för tyskarna. Efter befrielsen 1917 bodde Ellek i Southampton i England, och i London, där han återigen misstänktes för kontraspionage och greps.

1917 störtades den tsaristiska regimen i Ryssland, och Ellek återvände till S:t Petersburg för att fortsätta arbeta i telefonfabriken. Han fick arbete i det nya utrikeskommissariatet, och fick till uppgift att övervaka utrikes media, och bl.a. göra filmer åt Trotskij.

1918 reste han till Moskva för att arbeta åt Tjekan, där hans vänner Abram Bellenki och Viktor Kingissepp fanns.

I november drabbades Estland av revolutionens verkningar, och Ellek for till Narvafronten och genomförde en kontrarevolution som stoppades när de finska frivilliga trängde bort dem.
Ellek hann dock skriva under en dödsdom för 53 personer, vilka avrättades i skogen vid Joala herrgård vid Kreenholms fabrik. De dödades med hjälp av skjutvapen och spadar. Bolsjevikerna flydde från Estland via Narva, men Ellek blev kvar i Valga- Valkaområdet i södra Estland-norra Lettland.

1919 blev Ellek föreståndare för Estniska Arbetarkommunen i Moskva. På hösten samma år placerades han i Tyskland för att därifrån arbeta för den kommande världsrevolutionen som snart skulle genomföras i hela västra Europa. 1920 återvände han till Sovjet men bara för ett par år. Sedan var det dags för Tyskland och den sovjetiska ambassaden. Efter det misslyckade kuppförsöket där 1923 kallades han tillbaka till Ryssland.

Fram till sin död 1933 arbetade han informellt som teknisk expert i det nationella bolag Gostorg, som ansvarade för utrikeshandeln.

Oskar Ellek dog 1933. På det sättet slapp han troligtvis Gulag eller annan plötslig död, som drabbade många av de första bolsjevikerna.

Ja, det är också ett människoöde. Så stor del av Europa drogs med i bolsjevismen. Vi får vara tacksamma att det inte blev någon världsrevolution. Numera kan vi studera hur livet var i Sovjetstaterna för att se vad vi slapp vara med om.


april 12, 2014. Vem kan säga: Han/hon kan inte få väljas eftersom han/hon är sjuk i huvudet.

Aktuaalne Kamera har sänt en intervju med en rysktalande est som bott en tid i Krim.

Han har levererat ögonblicksbilder från skeendet, men har nu återvänt till Tallinn. Han säger att han orkar inte vara där längre. Det är så jobbigt. Ungdomarna vill inte tillhöra Ryssland, det är de äldre, de som mentalt lever kvar i Sovjetunionen som vill tillbaka till den tiden. Han tror att de är tillräckligt många och Putin så angelägen, att Ukraina (östra och södra delarna åtminstone) är förlorat. Antagligen blir det krig. Ukrainarna släpper inte resten av landet utan strid. Tyvärr betyder det att många, många människor kommer förlora sina liv.

Så lärde vi oss att det enda landet i östra Europa som helt säkert skulle ge sig på ryssarna om de tvingades, det är Polen. Men självklart ska Estland försvara sig om de angrips, vilket inte är särskilt troligt.

-----

 Putin talar om Gazprom.

"Det är inte trevligt att läsa vad andra skriver," sa Putin och hänvisade till det brev han skickat till 18 EU-ledare i torsdags där han varnade för avbrott i gasleveranserna om inte Ukraina betalar sin skuld till Moskva. Den uppgår till nästan $ 11000000000 ( 8,32 miljarder €).

USA har reagerat på brevet med oro över Rysslands påtryckningar på Ukrainas nya regering och de förklarade att de var beredda att reagera starkt på Rysslands eventuella framtida sanktioner.

"Utrikesministeriets officiella talesman sade att de inte anser att man ska göra politik av det ryska gaskontraktet med Ukraina", sa den ryske utrikesministern Sergej Lavrov, “det amerikanska utrikesdepartementet kallar det utpressning.”

Varför förstod inte europeerna att den här risken förelåg? Hur kunde de lita på att Putin skulle hålla sitt ord till just dem, när han inte gjort det till andra?

-----

Finland och Sverige bör gå med i Nato, säger förre finske presidenten Martti Ahtisaari.

 
Martti Ahtisaari.

"Jag hoppas att vi någon gång är redo att ta ett sådant beslut, och jag hoppas att det händer samtidigt med Sverige. Jag kan inte se någon anledning till att svenskarna inte också bör fatta beslut om att gå med, "sade Ahtisaari.

"Finland bör vara medlem i alla internationella organisationer där de övriga västerländska demokratierna länge funnits. Inklusive Nato. Min ståndpunkt grundar sig inte på några hot från den ryska militären, eftersom sådana inte existerar."

Enligt Ahtisaari skulle ett Natomedlemskap vara bra för Finland, eftersom det också kan innebära framtida investeringar i Finland.

Även statsminister Katainen uttrycker samma åsikt. “Men jag är i minoritet”, säger han.

-----

Vi hörde också vad som hände i Kreml en kväll på 1920-talet. En känd läkarutbildad ryss (kanske Bechterew) hade undersökt Stalins hälsa. När han lämnat undersökningsrummet sa han “Mannen är allvarligt psykiskt sjuk. Han är galen.” Han gick in i sitt rum. På morgonen hittades han död i sängen. Det hade gått så fort att han inte ens hunnit skriva ner sina iakttagelser han gjort. Vem hade angett honom? Vem som helst, som hört vad han sagt. Det var en plikt att döda honom innan Stalin fick veta något.

Detta berättade historikern David Zveviov i ett av sina program Det mystiska Ryssland i radion. 

-----

Vi tog en biltur i omgivningarna och kom till Vao, där man renoverat en byggnad för att ge rum åt invandrare. Det var slående vilken skillnad det var. Husen runt omkring var i dåligt skick. De har ju blivit överlämnade till de tidigare hyresgästerna, så de måste renovera dem själva. De äger sin egen lägenhet numera. Svåroigheten med att reparera hela huset är ju, att inte alla har råd att bidra med pengar. Själva lägenheterna är ofta fina, men utsidan är i synnerligen dåligt skick, och det var så slående med de trista fuktskadade betonghusen där esterna bor och det nyrappade, gula välrenoverade huset där flyktingarna bor. Det blir skevt.

Jag har tyvärr inga bilder på de husen.

-----

Så en alldeles egen reflektion. Jag anser att de tidigare sovjetiska staterna som nu tillhör EU ska vara specialister inom kongressen på det de är bäst på, dvs. att förstå hur “ryssen” tänker och handlar. De har så många år varit offer för den kultur som tvingats på dem från Ryssland, och de vet så mycket som vi inte ens anar.

Det är ju så, att alla våra upplevelser sparas i hjärnan och nya händelser slipas mot dem som redan finns där. På så sätt blir vi alla unika, eftersom ingen människa har exakt samma upplevelser som någon annan. Inte ens syskon. Vi lever, ser, tänker, och får en personlighet. Vi måste alltid vara öppna för andra människors tankar och känslor. Vi kan lära oss så mycket av det. Alla måste ha rätt att uttrycka sina tankar utan att känna sig underlägsen eller sämre eller “nazist” eller vad vi nu vill kalla dem. Vi måste förstå att det var intellektuella välutbildade människor som utvecklade tankar om socialism, national-socialism, kommunism, liberalism osv. Därefter har några andra människor dömt ut vissa av tankarna som de värsta man kan ha, nämligen de tankar som de kallar nazism. Att en människa har kunnat tänka ut att systematiskt gasa ihjäl andra människor är helt horribelt. Men att döma andra människor till döden bara för att de själva, eller deras fäder har en större bondgård, eller har fått hjälp med arbetet på gården, det är lika horribelt. Lika horribelt är det att sjuka människor kan få en sådan makt att systematiskt ta livet av oss andra i vår värld. Större är inte kontrollen av våra ledare. Vem kan säga: Han/hon kan inte få väljas eftersom han/hon är sjuk i huvudet. Och bli trodd, och inte själv bli idiotförklarad?

Som hastigast.

Suppleanter i ryska Duman kräver att Sovjetunionens siste ordförande Michail Gorbatjov ställs inför rätta åtalad ansvarig för unionens upplösning.
Man tror att det görs för att behaga Vladimir Putin, som sagt flera gånger att detta var den största geopolitiska katastrofen någonsin.

Och det är väl Unionens uppståndelse Putin själv börjat arbeta på.

april 10, 2014 Det finns roliga nyheter också.

Först den roliga nyheten:

Radio Kalmar, P4, har meddelat:

På 1200-talet övergav 40-talet bönder sina gårdar på norra Öland för att åka till Estland. En flytt som de lokala historikerna först fick höra om i samband med att arkeologen Jonathan Lindström av en slump hittat bevis i Estland på att ölänningar flyttat dit. Nu ska han ge ut en bok på ämnet.

 Glada estlandssvenskar.

– Det började med att jag för några år sedan började nysta i ett historiskt problem som handlade om svenska bönder i Estland. Det bodde alltså tusentals svenska bönder i Estland precis som det gjorde i Finland en gång i tiden, säger Jonathan Lindström. Han kan säga när de kom till Estland och exakt varifrån.

– Jag började med att göra en analys av bebyggelsen i Estland. Då pekade det väldigt väldigt tydligt på att de måste ha kommit från Öland. Jag kunde räkna ut att i första omgången, maj 1206, så måste man flyttat över ungefär 40 bönder. De var anställda på öländska bondgårdar och fick erbjudande från Estland om bättre jobb.

 Jonathan Lindström

Lindström tror också att de skulle göra Estland kristet, och det är mycket möjligt, men sanningen är att just den uppgiften misslyckades de med. Estland kristnades bland de sista.

Sedan den tråkiga nyheten:

Vi har så länge undrat hur lång tid det skulle ta innan Europa förstod vilken makt de samarbetade med. Vi har undrat hur Schröder kunde gå på sagan om den ryska gasen. Så länge har vi sett hur Ryssland utövat press på Ukraina med att höja gaspriser eller stoppat leveranderna på vintern. Angela Merkel som växte upp i DDR borde ju veta, men det är kanske skillnad om man levt i Sovjet och varit ännu mer beroende av nyckfullheten. I dag skriver Ohtuleht om att  

Rysslands nyckfulla beteende förvärrar rädslan i Europa. Tysklands förbundskansler Angela Merkel har sagt att av den ryske presidenten, Vladimir Putin, kan man vänta vad som helst, skriver  Bild Zeitung.

En plötslig skärpning av krisen i östra Ukraina ger oss anledning att påminna om den 20 - 21 mars i Bryssel vid toppmötet i Europeiska unionen. Enligt Bild Zeitungs chef diskuterade de 28 medlemsstaterna på kvällen den 20 mars den ukrainska krisen i Justus Lipsius- byggnaden. Under en lång tid under natten aktiverades en elektrisk säkerhetsskärm som skyddar mot avlyssning .

Efter att Angela Merkel talat med Putin flera gånger per telefon säger hon: " Det är helt oklart vad Putin vill. Vi vet varken vad han har för avsikter eller vad hans nästa drag blir.”

Det bör tilläggas att det anses att den tyska förbundskanslernanses är den politiker i världen som känner den ryska presidenten bäst.

Merkels tvekan bekräftades den 31 mars efter ett telefonsamtal med Vladimir Putin. Merkel fick då veta att den ryska presidenten gav order om att starta förflyttningen av ryska trupper från gränsen till Ukraina. Tyvärr visade det sig att det inte var sant. Det var endast en bataljon som flyttades från en plats till en annan, ca 1 000 soldater av de 39 000 (eller 50 000) som finns vid den ukrainska gränsen i Ryssland.

Men alla soldater finns fortfarande nära gränsen till Ukraina .

Det ryska utrikesdepartementet varnade i går för att inbördeskrig kan bryta ut i Ukraina. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov meddelade att Moskva är redo att överväga deltagande i ett fyrpartssamtal om Ukraina för att diskutera krisen med EU, USA, Ukraina och de ryska företrädarna. Han satte som villkor att alla kommit överens om frågorna som ska behandlas före mötet. USA: s utrikesminister John Kerry svarade i måndags kväll i ett telefonsamtal med Sergej Lavrov att möten bör inledas inom de närmaste tio dagarna.


Det är märkligt att det är Ryssland som ställer villkoren. Är det inte dags att säga Käi p'''e Ryssland!


april 9, 2014 Jag tror inte han förstår hur löjligt osann han är.

Jag känner att jag borde skriva ett öppet brev till Putin så att han ska förstå hur märkligt han agerar i Västs ögon. Jag tror inte han förstår hur löjligt osann han är. Ena dagen säger han en sak, som att det inte är ryska trupper på Krim, och nästa säger han tvärtemot: han tackar de ryska trupperna på Krim.

Just nu har ryssar i östra Ukraina brutit sig in i en byggnad och ukrainak polis står hotfullt utanför. Ryssarna har uttalat det livsfarliga ordet “hjälp”. Putin har hört det, men säger att det är ingen fara. Går poliserna in då kommer Putins armé och räddar ryssarna. Det är ju deras uppgift över hela världen: Att rädda ryssar, utom i Ryssland. Där stödjer man bara de ryssar som tänker “rätt”, de andra kastar man i fängelse eller sätter i husarrest, som man gjort med oppositionsledaren Navalny. Eller dödar som de (bland många andra) gjorde med Anna Politkovskaja på Putins födelsedag för en del år sedan.

Anna Politskovskaja 

 

Det där att uttala två motstridiga meningar utan att skämmas ett dugg, det är så typiskt får vi höra av ester som levde i Sovjet. Det är typiskt somliga ryssar. Det är “det östra beteendet”. Så gjorde många och det är de vana vid. Det är vi, vi från väst, som inte har förstått.

En annan sak som vi talade om i dag, det är att svenskarna har återupprättat sitt anseende en aning i Ryssland. Det beror på att vår försvarsminister har förklarat att vi nu rustar upp. Sådant visar att det är något med landet trots allt. Bra!

I östra Ukraina kör det in vita tanks. "Det måste vara FN!" Hur dumma får ryssarna bli? Bara maskering!!

Vi såg på en film från Värska, en stad i sydöstra Estland där setukeserna bor. Ni kanske minns ett minoritetsfolk som delades upp när Stalin ändrade riksgränsen mellan Estland och Ryssland. Deras fina kloster hamnade i Ryssland. Många har familjegravarna där, och har även ärvt familjehuset där, inget konstigt alls egentligen. Det är bara det att de nekas tillträde in i landet. Dessutom har Putin förklarat, att ingen icke-ryss får äga fastigheter i Ryssland, i alla fall inte om man är setukes. (Men ryssarna ska ha alla rättigheter var de än bor.)

I dagens film får vi höra dem berätta om hur det är att leva i Ryssland jämfört med att leva i Estland. 

Standarden skiljer sig. I Estland är t.ex. vägarna asfalterade, i Petseri har pengarna för asfalten försvunnit "någonstans" och grusvägarna, både i städer och på landet, skrapas av  med vägskrapa på våren.

I Ryssland får folket höra att Värska bara är en potemkinkuliss. I själva verket är folket fattiga och hungriga.

Pensionerna är högre i Estland än i Ryssland. (vilket Krims pensionärer också upptäckt, men för sent.) Men Petseris pensionärer undrar oroligt hir setukesrna i Estland klarar sig på de låga pensionerna.

Esterna lever under en stark diktatur, den Europeiska, säger Moskva.

Det här är samma sorts lögner som man skrämde den sovjetiska befolkningen med. Det finns hur många sådana historier som helst. Alla är sanna.

 

I Narva är det en grupp på som har sagt att de vill tillhöra Ryssland. Men 14 intellektuella rysktalande förklarar dem vara mindre begåvade och annat fult. “Ingen vettig Narvabo vill tillhöra Ryssland!”

Dessutom anses det av dem som känner till den ryska mentaliteten att Putin ger sig inte på ett Natoland som de inte har absolut nytta av för något speciellt ändamål. Knappast då heller. Estland behöver de inte dö för, det är så många ryssar som är förmögna numera, att de kan köpa det de vill ha där. Jag tänker på när Eesti Energia skulle introduceras på börsen. Efter en tids eftertanke drogs förslaget tillbaka. Det skulle antagligen bli ägt av Moskva då, och därmed skulle Estland bli helt utlämnat åt Ryssland när det gäller energin, och det ser vi ju nu i Ukraina hur det skulle kunna bli. Hur många miljarder är det som ryssarna nu begär för att kompenseras för tidigare rabatter på gasen?

 

Och Savisaar, borgmästaren, som säger en sak i Moskva, som han sedan kategoriskt förnekar att han sagt när han kommer till Tallinn, hans pappa är troligen ryss, inte alls est som han påstår. Hans mamma arbetade på en kolchos som hög kommunistisk tjänsteman under ockupationen, men blev straffad för några ytterst grova brott och skickades till fångläger i Sibirien. Där blev hon gravid. En fånge som hade gjort sig skyldig till mindre brott blev hemsänd om hon blev gravid, men inte mamma Savisaar… Lille Edgar sattes på barnhem. Efter en ganska lång tid kunde mamman hämta honom där.

Det kan vara därför han har den ryska mentaliteten, menar man i Estland, och därför är han Moskvas man.

Kanske behöver jag inte längre fundera på vad som finns där inne i hans huvud. Han är inte est och har inte den sanna estniska kulturen i sig.

Nätproblem

Ska försöka igen!

april 7, 2014 Tänka snabbt och långsamt.

Jag läser just nu Daniel Kahnemans bok “Tänka snabbt och långsamt”. Den är verkligen intressant och hittills har jag bara läst sådant som bekräftar mina tankar om hur vi tänker och agerar. Genom olika och många experiment ser han hur vi reagerar på olika ord och bilder m.m. 

Att porträtten över Stalin fanns överallt hade en viktig effekt. De påminde alla om att de aldrig fick agera eller tänka fritt.

Om man känner till en del av ett påstående, några ord i en mening, då kan man uppfatta hela meningen som sann. Så bra för en diktator. Det gäller att använda samma ord hela tiden i flera av sina budskap. Då tror alla på det.

När dåvarande partisekreteraren sa att hon inte ansåg att Stalin var så grym som vissa påstår, då gick jag in på partiets hemsida och läste där vad de skrev om Stalin. Med den texten som grund skulle jag också kunna säga som hon; skillnaden var att jag hade lyssnat på andra människor och läst många böcker om förhållandena i Sovjet, vilket hon och hennes partikamrater också kunnat göra för att få en mer sanningsenlig berättelse. Varför gjorde de inte det då? Därför när man hör något många gånger tar man det som sanning, och Stalins propagandaapparat var stark och skicklig. (De intelligenta människorna i Sovjet som inte mördats arbetade hos säkerhetspolisen.)

Alltså: Lyssna på diktatorn. Gör som han säger. Han kan sanningen.  

 
En annan sak som jag tänkt på är, att tidigare sa man att “Jag tycker inte som du, men skulle ge mitt liv för att du ska få säga det du tycker.” Så fungerar det inte längre.

Jag vet inte så mycket om SverigeDemokraterna. Däremot vet jag att deras motståndare använder beteckningar på dem som redan är laddade. Vi har lagt en stark negativ värdering på orden “rasism” och “nazism”. Det räcker att använda dem, så blir alla jätterädda för SD. De får aldrig säga vad de egentligen vill. Det jag säkert vet, det är att de är negativa till EU, och det anser jag är ett allvarligt fel. Tänk på hur vanligt det var med krig i Europa tidigare, och nu vi kan konstatera att det inte varit några krig alls mellan länderna i EU sedan andra världskriget.

Vad säger vi om dem som menar att SD har Erlander som svensk förebild och Israel som internationell förebild? 40% av LO:s medlemmar säger sig rösta på SD. Varför?

Förstår ni att det är lika jobbigt för överlevarna från kommunisttiden att se kommunistsymboler som det är för överlevare från nazitiden att se nazistsymboler?

Nu tycker jag att vi inte ska vara rädda för att diskutera invandringen. Det är en jättestor förändring som påverkar oss alla. Vi måste väl ändå få diskutera den!

 Lär av Finland!

april 6, 2014 Narva i dag enligt Hbl.

 
 
 

I dag har jag läst Finlands-svenska Huvudstadsbladet.

 
Karl XII och Peter den store i Narva. I själva verket lämnade tsaren området innan striderna började.

 

Oron är stor i Estland: Kan Vladimir Putin kasta sina hungriga blickar på landet? HBL besöker Narva på gränsen till Ryssland där Putins annektering av Krim väcker känslor och rädslor – men också får förståelse.

De är glada över att Ryssland har återfått Krimhalvön – mark som de anser tillhör landet.

Men för egen del vill pensionärerna Tatjana och Ivan ha det som det är: Narva ska tillhöra Estland.

/.../ Över en fjärdedel av invånarna i Estland är ryssar och här i Narva är andelen ännu större. Ryssarna utgör hela 82 och esterna 4 procent av invånarna.

Och det har kokat förr. 1993 fanns det planer lokalt på att Narva och grannstaden Sillamäe skulle frigöras från Estland. I en folkomröstning fick förslaget ändå inte tillräckligt stöd, men det hann hetta till ordentligt med regeringen i Tallinn.

Tatjana och Ivan flyttade till Narva under sovjettiden, (Det var så det gick till. Särskilt när det var känsliga arbeten som skulle utföras. Då var esterna inte betrodda, utan flyttades ut ur stan istället. som så många andra. Hon fick jobb 1974 på den numera nedlagda enorma textilfabriken Krenholm. Han kom 1989 och arbetade inom den hemliga militärindustrin i staden – byggnader som i dag till största delen står tomma.

De kan enbart ryska och det var först i slutet av yrkeslivet som en potentiell arbetsgivare krävde kunskaper i estniska av Ivan. Följaktligen fick han inte jobbet utan gick i pension tidigare än han velat.

Livet har varit bra, säger Tatjana och Ivan, men de har också utrett möjligheterna att flytta tillbaka till Ryssland. Visumtvånget gör nämligen att deras barnbarn som bor på den ryska sidan inte kan vara hos dem så mycket som de skulle önska. Men som det är nu stannar de kvar.

Skulle ni vilja att Narva var en del av Ryssland i stället?

– Nej, svarar Tatjana.

– Vi älskar både Ryssland och Estland.

Naturligtvis är många oroade av händelserna i Ukraina, de har minnen från den långa ockupationen som nu kommer tillbaka.

/.../

Andres Kasekamp, professor i statsvetenskap vid Tartu universitet och chef för Utrikespolitiska institutet, menar att slitningar mellan folkgrupper aldrig är bra för landet.

– Det gör inte gott för integrationen av ryssarna i det estniska samhället.

 Katedralen i Narva efter bombningen 1944.

 

/.../ Största delen av husen i Narva är byggda under 1950–1970-talen då arbetskraft flyttade hit rån övriga Sovjet. Mestadels är det blekgråa bostadshus uppförda under president Chrusjtjovs tid och färggranna Stalinbyggnader som krydda. Narva var före andra världskriget en svensk barrockstad ritad av Erik Dahlberg och bombades sönder av de röda. Dessutom: Chrustjev var inte president, han var partisekreterare.

/.../

– Jag är väldigt rädd för Ryssland som sände trupper till Ukraina. Det kan även hända oss. Ryssland är så oförutsägbart, säger Tatjana Asjichmina, student i Narva med ryska som modersmål.och tycker att omvärldens sanktioner borde vara tuffare.

Inga Palu, också student, säger att hennes släkt är delad i sina åsikter men hennes uppfattning är att Krimborna själva är nöjda. Men Narva ska höra till Estland, tycker hon.

– Jag kommer kanske aldrig att bli en del av den äkta estniska kulturen men det är ändå bra att leva här, jämfört med en liten rysk stad där levnadsstandarden är låg.

Drömmen är ändå att flytta bort. Asjichmina vill till Japan, Palu vidare ut i Europa så fort hennes ekonomi medger.

/.../Läraren Ene Kurme  är född i Narva men arbetade länge på annan ort i Estland. Tillbaka flyttade hon för att komma närmare sina föräldrar då landet blev självständigt.

– Under sovjettiden var attityden mot ester aggressiv i Narva. OBS! Det är skönt när det sägs, även om inte många i väst förstår det. Esterna har skickligt assimilerat så många ryssar som möjligt. D.v.s. de som själva vill bli assimilerade. Esterna behandlades som de svarta i Sydafrika tidigare behandlades.

/.../ Har händelserna i Ukraina påverkat läget mellan språkgrupperna i staden? Finns det spänningar?

 Eduard East.

– Nej, absolut inte, svarar borgmästaren Eduard East,  Vi vill inte dra några paralleller till de händelserna. Det kan till och med upplevas som sårande att man gör sådana jämförelser och frågar sig om samma kunde hända här. Jag tänker på när jag hörde att i Rwanda talar man inte längre om folkgrupperna hutuer och tutsier, alla är rwandier numera. Bra initiativ. Men säkert inte genomförbart i Estland så länge Kreml beter sig som de gör.

Eduard East säger att varje språk också har sin kultur och sin syn på händelserna. Men att de flesta talar ryska betyder enligt honom inte att de stöder de åsikter som Moskva för fram genom de ryska medierna, som ofta är den enda informationskällan eftersom Estland saknar egen tv på ryska. Det är fel! Estnisk TV har nyhets- och underhållningsprogram på ryska, problemet är att den rysktalande befolkningen helst ser på rysk TV i alla fall.

Utmaningarna i Estlands tredje största stad gäller främst ekonomin, menar han. Det finns inte tillräckligt med jobb vilket gör att unga flyttar bort. Från att ha varit en utpräglad tung industristad försöker Narva i stället locka små och medelstora företag. Vilket just nu försvåras av oron för vad Ryssland ska göra.

Den svaga rubeln är en fördel för de estniska företag som kan handla råvaror i Ryssland, men omvänt påverkar den de ryska turisternas köpkraft och investerarna. /.../

Sergej Toloknov hör till de trehundra till fyrahundra Narvabor som dagligen går till Ivangorod för att arbeta för den koreanska biltillverkaren Hyundai. Han bara går över bron. Det är så nära. När vi besökte Narva 1992 gick ungdomarna i gymnasiet i Ivangorod. Nu finns det ett gymnasium i Narva.

– Lönen är för dålig men det finns inga jobb i Narva för mig.

Med ryskt pass är det enkelt att röra sig över gränsen men det verkar inte heller vara särskilt svårt att få visum.

Han tycker att det är bra att Putin "skyddar gränserna och medborgare utanför Ryssland" men är nöjd med att vara ryss i Narva.

– Skillnaden mot Ukraina är att den ekonomiska situationen är så mycket bättre här hos oss än där. Det finns inget behov för oss att vilja höra till Ryssland.

Som tur var gick Estland snabbt in i EU och Nato. I dag hade det varit problem annars. Estland hade varit ett land att lätt inta, och det var precis vad kloka ester visste.

Professor Kasekamp säger:

– Putin talar om att skydda ryssar också i andra länder, och senare har han talat också om ryskspråkiga. Det kopplar händelserna i Ukraina till oss.

Vad den ryske presidenten har för planer vet ingen annan än han själv, menar Kasekamp.

Han tror ändå inte att Estland är nästa i tur, men frågar sig vad som händer om Ryssland går in i östra Ukraina eller Transnistrien. En process kan sättas i gång som i ett skede når Estland.

– Det är den stora rädslan hos oss i Estland just nu.

Natomedlemskapet ger trygghet, men samtidigt säger han att många estländare inte vågar lita på att de stora faktiskt ställer upp om det verkligen gäller.

Medlemskapet i EU och euroområdet är viktigt. Det gör enligt And­res Kasekamp att levnadsstandarden generellt är högre i Estland än på andra sidan gränsen.

Därför tror han inte att Narvaborna och invånarna i östra Estland har ett intresse av att mobilisera sig för att kräva en anslutning till Ryssland – trots den höga andelen ryssar i området och trots att många upplever sig diskriminerade i Estland. Att ryssarna tror sig diskriminerade beror på den ryska TV:n där de varje dag får höra att de behandlas illa av esterna. Många ryssar vet att Kreml egentligen inte bryr sig om människorna, de vill återupprätta det "historiska Ryssland", dvs. åter få kontroll över sina kolonier. Det kan vara bra att veta att före 1940 fanns det knappt några ryssar i Baltikum. Det som Sovjet utsatte Baltikum för är ren och skär kolonialpolitik.

– Även om folk kanske anser att annekteringen av Krim var berättigad betyder det inte att de anser att samma ska hända hos dem.

-----

Nu märks också effekterna av EU:s sanktioner mot Ryssland. Hbl skriver i dag om en ryss som inte får resa till Norge.

  Dmitrij Kiseljov

EU:s och Norges sanktioner mot Ryssland gör att den ryske tv-kändisen Dmitrij Kiseljov nekas inresa i Norge. Därmed går han miste om den planerade semestern med familjen i Gjesvær.

Han berättar om den inställda semestern i en längre intervju med ryska Izvestia.

Kiseljov utnämndes förra året av president Vladimir Putin till att leda den nya statliga ryska nyhetsbyrån.

– Som en 100-procentig Norge-vän drabbas jag av norska sanktioner vars mål är att hindra yttrandefriheten. Snyggt! Jag tycker inte det är särskilt genomtänkt, säger Kiseljov, som läst norska på universitetet i Leningrad och talar språket flytande.
 

Kortis igen.

Jag fick en kommentar på ryska, att jag ska gifta mig och börja leva.. Intressant. Jag skriver alltså om Ryssland på ett sätt som inte gillas där borta. OK. Jag kan förstå det. Om man bara ser rysk TV och lyssnar på rysk radio, då vill man inte att jag ska skriva om de ryska dissidenterna. Men vi andra, vi tycker det är jätteintressant med oppositionens åsikter. Vi förstår dem bättre än vi förstår Putin eller Lavrov, som båda är upprörda över att Väst framkallas det kalla kriget igen.... Kanske är det dom som ska gifta sig och ägna sig åt något annat.

april 4 2014. Man måste låta det förflutna falla innan det är för sent.

 

Nu har det publicerats fler artiklar som behandlar Rysslands situation på ett sätt som vi kan förstå. Till skillnad mot dem som tänker och ser alla problem på Putins vis. Det är mycket intressant. Vi måste komma ihåg att Putin och många, många andra ryssar är äkta Homo sovjeticus. Vi måste se att Sovjetryssland och dagens Ryssland är en fortsättning på Tsarryssland. Det är samma behov av en stark människa som löser alla problem och talar om för dem vad de ska göra - ni vet: “Moskva talar om vad klockan är och ingen annan behöver någon klocka”.

I dag är det Vladimir Sorokin som skriver i DN. Den ryske författaren jag citerat tidigare i mars. Han skriver bl.a. om, att det var i det första skedet av den nya friheten som alla tidigare sovjetiska monument över Lenin, Stalin, Bronssoldaten m.fl.skulle ha tagits bort, men i flera länder, bl.a. Ryssland blev de kvar.; I flera länder blev de kvar, och nu är de problem för dem som vill ha ett västerländskt land. I Putins Ryssland har man börjat ta fram de få som togs bort och putsat av dem. Det kan komma en ny “Bronsnatt” i alla f.d. sovjetsamhällen som vill bli av med dem. 

 Vladimir Sorokin

Sorokin berättar om när en folkmassa skulle dra ner statyn av KGB:s grundare Dzerzjinskij, eller "Järn-Felix" som han kallades av sina bolsjevikiska vapenbröder. De blev stoppade för att en kran skulle ta ner den, vilket också hände.  I dag står statyn i de nermonterade minnesmärkenas park i närheten av Nya Tretiakov-galleriet, och nyligen föreslog en av dumans deputerade att statyn borde ställas upp på sin ursprungliga plats. Efter de senaste tilldragelserna i vårt land kommer denna symbol för den bolsjevikiska terrorn med stor sannolikhet snart att återvända till Lubjanka. I Ukraina har statyerna fällts först i år. "Lenins fall" under det förbittrade upproret på Majdantorget, som också blev president Janukovitjs fall, visade tydligt att den verkliga antisovjetiska revolutionen i Ukraina har skett först nu. I Ryssland har den egentligen aldrig ägt rum.

 Dzerzjinskij, eller "Järn-Felix"

/.../ Notera vreden med vilken våra politiker och statstjänstemän mottog nyheterna om att de sovjetiska idolerna hade störtats i Ukraina. Varför beklagar de det förflutnas avgudabilder? undrar man. Men de ryska tjänstemännen förstod att man i Ukraina tillsammans med Lenin också krossade deras älskade homo sovieticus, sovjetmänniskan. ”De slår sönder Leninstatyerna för att de representerar Ryssland!” utbrast en av dem. /.../ Ja, Sovjetryssland, SSSR, det skoningslösa imperiet som Stalin byggde, som förslavade folken, som stod bakom massvälten Holodomor i Ukraina och arbetslägren. Det var detta imperiums arvtagare – Putin och Janukovitj – som den ukrainska revolutionen vände sig mot. Det är talande att alla pro-ryska manifestationer på Krim och i östra Ukraina alltid hölls runt Leninstatyer.

 Den unge Stalin.

Under Jeltsins tid gjorde man inte upp med det förflutna. /.../  i opinionsundersökningar uppger nästan hälften av de tillfrågade att man anser att Stalin var "en bra ledare”. I landets nya lärobok i historia kallas Stalin "en effektiv manager", och förföljelserna beskrivs som personalbyten, nödvändiga för att modernisera SSSR. Sovjetunionen gick under både geografiskt och ekonomiskt, men ideologiskt överlevde den i huvudena på miljontals homo sovieticus.

/.../ maktpyramiden som skapades redan av Ivan den förskräcklige och befästes av Stalin fortfarande existerar.

/.../ Vladimir Putin, som i sitt första tal till folket förklarade att Sovjetunionens fall var en geopolitisk katastrof. Han citerade också Alexander III, den ärkekonservativa tsaren som menade att Ryssland bara har två bundsförvanter: armén och flottan. Den ryska statsapparaten rörde sig baklänges, mot det förflutna, och för varje år som gick blev den allt mer sovjetisk.

Problemet nu är nyckfullheten i makten. Att, som tiodigare sagts, Putin inte verkar ha någoon plan, utan gör det som ser ut att passa för ögonblicket. Stalin var paranoiker, det har jag skrivit om, och alla andra blev paranoiker för att kunna överleva. /.../  landet (blir) automatiskt ett offer för den högste ledarens ”psykosomati”. Alla hans rädslor, böjelser, svagheter och komplex blir regeringspolitik. Om ledaren är paranoid, då måste hela landet bekämpa fiender och spioner; om ledaren har sömnsvårigheter, då måste alla ministerier arbeta på nätterna; om ledaren är nykterist, då måste alla sluta dricka; om ledaren är alkoholist, då måste alla supa; om ledaren hatar det Amerika som hans älskade KGB ständigt bekämpade, då måste hela befolkningen hata det. /.../ De flesta tänkande ryssar känner att det Krim som Ryssland bet loss från Ukraina kan komma att visa sig vara en alltför stor tugga att svälja och smälta. Vår stat har inte längre de rätta tänderna, och inte heller magen fungerar som förr. Om man jämför dagens postsovjetiska björn med den sovjetiska så återstår på sin höjd det imperialistiska morrandet

/.../Den gången i augusti 1991 (vid statyn i Moskva) borde vi inte ha väntat på att en lyftkran skulle komma till Lubjanka, vi borde ha vält järnguden direkt. Trots att den kunde ha skadat asfalten med sitt huvud och förstört "viktiga underjordiska kommunikationer". Då hade vi levt i ett annat land i dag. Man måste låta det förflutna falla innan det är för sent.

 

Han har ett så underbart bildspråk. Ni behöver läsa hela artikeln.

http://www.dn.se/kultur-noje/skymning-over-ryssland/

I Postimees läser vi också en artikel av Gordon F. Sander:

Kan Estland bli nästa mål för rysk annektering?

Vissa fruktar att Estlands rysktalande minoriteten skulle försöka följa Krims exempel. Men många ser gräset som grönare i Estland än i Ryssland.

 Narvabron.

Vid en flyktig blick kan det tyckas som om det finns likheter mellan Estlands nordöstra del och Krim. Flertalet är rysktalande, gränsar till Ryssland och området har en lång historia tillsammans med Ryssland. Men Aleksandr Dusman insisterar på att Ida-Viru County inte frivilligt kommer att bryta sig loss från Estland för att omfamnas av Kreml, som Krim gjorde.

"Det kommer inte att hända," säger Mr Dusman, affärsman och ingenjör som varit aktiv i Ida-Viru län (Nordöstra delen av Estland)  med regionala och statliga angelägenheter i 20 år.

Efter Rysslands blixtinvasion och annektering av Krim - och det bifall som den dominerade rysktalande befolkningen där hälsade det - har skapat larm i hela Europa över risken att Kreml snart skulle vända sina ögon mot och annektera andra, främst rysktalande, regioner i utlandet . Och få regioner tycktes vara ett bättre mål än detta avlägsna hörn av den forna Sovjetrepubliken Estland, där landets 340.000 rysktalande - av en befolkning på 1,3 miljoner - är koncentrerade. Men många av lokalbefolkningen i Narva, länets största stad, som ligger vid den estnisk-ryska gränsen, säger att de inte behöver bli "räddade" av Ryssland och dess president, Vladimir Putin. De säger att deras liv i Estland har varit bra och blir ännu bättre, och de trivs i sitt land.

"Narva är inte Simferopol," säger Dusman  och jämför staden med Krims huvudstad.  "Och Estland är inte Ukraina."

 Alexander Dusman.

 Allt man behöver göra är att ta en promenad genom Narva, Estlands tredje största stad, ned till floden för att se hur lätt det skulle vara för Ryssland att gripa staden om de ville. Den skitiga, femhundra år gamla industristaden med 58.000 invånare är bara en kort resa över en kort bro, 400 meter lång, från ryskt territorium. I själva verket har de flesta av Narvas ryskspråkiga befolkning- som utgör 97 procent av befolkningen och av dem har ungefär hälften nu estniskt medborgarskap - flyttat till staden under den sovjeiiska tiden och förklarar sig vara en del av Estland.

 

april 3, 2014. "Vet ni inte någonting där?"

 

 Göran Greider

 Jesper Högström recenserar Göran Greiders nya bok: Den solidariska grenen.

Han börjar med en beskrivning av fölrfattaren: Som vanligt riktar han sin polemik mot nåpgon som inte är närvarande i rummet - de tänkare som anser att människan till sin natur är egoistiskl, och de som anser att människan inte har någon natur alls - och som vanligt blir det en lång exkurs innan han hämtar andan. /.../ till den vanliga trosbekännelsen - "vi, det vill säga vänstern-" som tycks vila på föreställningen att empati automatiskt leder till socialism. (Det är ett exempel på varför Ants och jag ansågs mindre värda av många jämnåriga.) Allt jag kan säga är att inget jag sett på sociala medier eller i någon vanlig papperstidning har fått mig att tro att vänsteresympatisörer skulle vara mer toleranta, själironiska och benägna att ha fördragsamhet med sina meningsmotståndare än någon annan. Min erfarenhet är att de är precis tvärtom!

-----

 Kerstin Kronvall

Jag ser just på nyhetsprogrammet i finska Yle. Den finska journalisten, Kerstin Kronvall, fick höra av en ryss som hon intervjuade på Krim att:

"Även Finland vill ju egentligen tillhöra Ryssland."

"Nej, det vet jag, för jag är från Finland!"

"Vet ni inte någonting där?"

-----

 Anna Ek.

I går såg jag på svensk TV, Aktuellt, Svenska Freds ordförande, Anna Ek, debatterade och sa  angående frågan om vi skulle gå med i Nato och stärka vår krigsmakt. Hon sa:

"Det skulle vara bättre om vi satsade de pengarna på att integrera ryssarna i Baltikum."

Vad kan hon ha menat? Före 1991, under den sovjetiska ockupationen, var esterna ungefär som de svarta i Sydafrika. Nu har de, mot alla odds, skapat jämlikhet mellan alla folkgrupper. Menar ordföranden att ryssarna åter ska prioriteras i Estland? Eller vad menar hon. Hon förklarade det inte. Debatten avslutades.

Men detta är ytterligare ett exempel på hur svenskar egentligen inte har en aning om hur det är i Estland. Det de tror sig veta är vad det fått höra från den skickliga ryska propagandan. Och aldrig kommer det någon rättelse, hur mycket vi än försöker.

 

 

april 2, 2014. Käi p***e Vladimir Putin!

 

Även om Putin försöker ge intryck av att västerländska sanktioner inte betyder något, och att Ryssland står för sanning och rätt, finns det tecken i luften som säger att den ryska rublen kollapsar och att svåra ekonomiska bekymmer är att vänta.

(Ohtuleht)

-----

Den estniske politikern och människorättsaktivisten Jevgenij Krištafovitš har publicerat en uppmaning till Rysslands president Vladimir Putins parti i ganska krispiga ordalag. Det finns också en video som heter "Ühtne Eesti Suurkogu"/ Förenade Estlands Storförsamling och finns här: http://www.ohtuleht.ee/574296/video-jevgeni-kristafovitsi-poordumine-putini-poole-kai-pe

 

Õhtuleht har tolkat den så:

Jag vill! Jag insisterar!

Jag, Eugene Krištafovitš, ryss och estnisk medborgare, utgör en del av den estniska nationen och dess rysktalande minoritet, även om den är liten är vi ändå en del av Estland.

Käi p***e Vladimir Putin! (översatt: Ta dig i arslet Vladimir Putin!)

Käi p***e Vladimir Putin! Om du tror att det tjugonde århundradets största geopolitiska katastrof var Sovjetunionens sönderfall .

Katastrofen var framväxten av Sovjetunionen, och ert samarbete med Hitler, dvs. Molotov-Ribbentrop- pakten, som delade Europa i två intressesfärer. Och att det hela slutade i ett av mänsklighetens värsta krig.

Käi p***e Vladimir Putin! , att du tror att de mer än fyrtiotusen människor som deporterades, att  deras öden inte betydde något, och att du som ordförande i Ryssland, den rättsliga efterträdaren till Sovjetunionen, din älskade, inte ber om ursäkt . Du är arrogant, du tar inte ansvaret för brott mot mänskligheten, du förnekar dem, du försöker låtsas att ingenting hände, och det dessa människor var med om, är helt ointressant. Du är oförskämd. Käi p***e!

Käi p***e Vladimir Putin! för det du gör just nu på Krim . Man skulle kunna tro att det är ett ryskt område men så var det inte. Men vad händer när invånarna i Kaliningrad Oblast , beslutar att hålla en folkomröstning för att gå med i Tyskland, Polen eller Litauen? Kaliningrad har aldrig varit en rysk stad, det var Köningsberg.  Mördaren Stalin, som dräpte Kalinin, som gett staden sitt namn har aldrig ens varit i Königsberg .

Putin du är en patetisk diktator, en prydnadssak . Du beundrar bara längre män, som Saakasjvili eller Klõtško, och så är du beredd att skicka den ryska armén till Georgien och Ukraina bara för att visa upp dig; visa hur fantastisk du är!

Förresten, ni kommer väl ihåg att Vladimir betyder Världshärskaren.

april 1, 2014. Efter Krim.

I Postimees i dag:

Finland övervakar ryska militära övningar

De har stärkt bevakningen av landet nära gränsen till Ryska Karelen där Ryssland har utfört militära övningar.

Finländska medier rapporterade i söndags att 250 kilometer från den östra gränsen har  Finlands plan sett övningar hållna i fyra ryska regioner. Enligt den ryska armén gällde det taktiska övningar i Ladoga-området.

Den finska armén övervakar de militära övningarna "24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan", men mer exakta beskrivninga kommer inte att publiceras.

Förra veckan fick Räddningscentralen samtal från invånare i Imatra, Joensuu, Kuopio, Ilomants, Rantasalmi Puumala. De rapporterade att ett ovanligt ljus synts på natthimlen, de gissade att det var nödsignaler. Senare framkom att det var början på blev det klart att detta skulle leda till att de militärövningar.

-----

 
Kaur Kender 

Vladislav Surkov, (se bloggen 30 mars) EMAA:s vicepresident har fått ett brev från författaren Kaur Kender (en kontroversiell och provokativ författare. född 1971) och Postimees publicerar nu svaret som kan läsas i original på sidan: ruspioner.ru.

Käre Kaur .

Tack för inbjudan till Estland . Du skriver att jag kan komma och hälsa på dig trots att jag fått inreseförbud från EU.

Detta är som du uttryckte: "ett extremfall då Ryssland nästan är medlem i  Europeiska unionen". Jag förstår av det du skriver att du önskar mig god hälsa och långt liv. Väldigt långt. Förresten, jag har varit i Tallinn. Har du varit i Moskva? Om inte, kom. Om du inte vill besöka Moskva en andra gång, då kan vi ses i Groznyj.

"Låt oss prata," skriver du. Mitt svar är: " Låt oss prata."

Kanske om: “Kan du se hur det blir när Ryssland verkligen är med i EU? Ryssland är mycket stort. Därför blir väl frågan om Ryssland är med i EU eller om EU är med i Ryssland.”

Du skriver att Ryssland “har lärt sig mycket av Estland” och du uttryckte en förhoppning om att mitt land "ska bli framgångsrikt och fritt, som Estland. "När jag ser ditt och mitt land på världskartan, då förefaller det mig att våra folk har olika visioner om framgång. Och frihet.

Detta skulle det vara intressant att prata om. 

Tack vare ditt stöd och din välvilliga attityd, och tack också för att dina barn lär sig ryska.

Kom och besök oss med barnen. Det vore trevligt. Någon returresan behöver du inte fundera över. Vi ses!

OBS! Returresor var inte bvanliga 1941, 1944 eller 1949 heller.

-----

Ryssland skapar ett speciellt departement för frågor kring Krim under ledning av Oleg Savelyev. Detta  tillkännagavs av premiärminister Dmitrij Medvedev i dag.

"Vi har undertecknat två beslut. Det första gäller skapande av Krimdepartementet; det andra gäller utnämningen av en ny minister Oleg Saveljev."  Detta meddelade Medvedev vid "regeringsmötet" i Krim.

 

«Utvecklingen i Krim och Sevastopol har blivit en nationell prioritet för oss. Jag förnekar inte att detta mål kommer att kräva arbete för flera ministerier då så många problem ska lösas. Därför tror jag på beslutet att inrätta en sådan federal ministerpost", sade Medvedev.

Medvedev sade också att liknande har inrättats för staterna i Fjärran Östern. På Krim har ryska trupper haft kontroll sedan slutet av februari. Kreml har varit ryskt sedan den 18 mars då president Vladimir Putin och Krims "premiärminister" Sergej Aksjonov undertecknade ett avtal om samgående. 

-----

Glad nyhet:

363 födslar registrerades i Tallinn i mars.

 Estnisk baby

Sorglig nyhet:

431 döda i mars

Under det första kvartalet i år har sammanlagt 1,161 barn fötts och 1234 dödsfall skett.

Under 2013 har totalt 4937 födslar registreras i Tallinn och 4554 dödsfall, så det skedde en naturlig ökning av befolkningen i huvudstaden. Det har varit oroligt att befolkningsantalet minskat i Estland. Det här säg bra ut för Tallinn i alla fall. Vi får se senare hur årets siffror blir.

RSS 2.0