mars 31, 2016. Mail till Rapport


Mars 29, 2015. När man vet sanningen är det alltid fel i media.

Vi har varit med om det här förr.
Ska jag våga tro på vad de säger i Rapport?
Ska jag över huvud taget våga lita på media?
 
Ett inslag om Estland i Rapport! Bra! Trodde jag.
 
Journalisten Hasse Svens rapporterade om esterna och deras flyktingar. Det handlade bl.a. om dumheter att de 700 kvotflyktingar esterna ska ta emot under ett år, nu skulle bli 345 på två år. Det måste i så fall ha blivit ändrat sen i går! Då gällde nämligen 700 på ett år.
Vad esterna däremot gör, är att kontrollera så mycket som möjligt; att det inte är terrorister som kommer, till exempel. Det är väl självklart, att ett litet land som Estland, med de fruktansvärda erfarenheter de har av deportationer och okontrollerat mördande av oskyldiga männskor i ett främmande kulturklimat i deras eget land, att de är extra försiktiga! 
 
I Estland skrivs det om Sverige. Om bränder av bilar, no-go-områden där inte ens polisen går in ensam. Det skrivs om mord och mordförsök. Om att flyktingarna i Sverige är så många, och att det saknas bostäder för alla. Om stor arbetsbrist. Att flera av de unga muslimska flyktingarna, fler än i andra europeiska länder, återvänder till sina ursprungsländer för att kriga med IS, och allt detta skrämmer dem. Kan en svensk förstå det?
Esterna vill leva ett lungt liv. Äntligen. Detta lugna liv ska inte behöva ta slut redan efter 25 år av frihet och demokrati.
 
Dessutom måste de lösa problemet med alla rysktalande, som inte vill lära sig estniska, och inte vill inordna sig i det estniska samhället. "Narva är ockuperat av esterna." Så sa vår guide i Narva en gång.
 
De har Ryssland som närmaste granne i öster. Ett land som hotar dem och t.o.m har gått in och tagit hand om estnisk säkerhetspolis på estniskt område, och sedan ljugit och påstått att esten var på ryskt område. Kan esterna behöva en säker gräns mot Ryssland? Kan t.o.m en svensk journalist sätta sig in i den situationen?
 
Jag har en bön till SvT. Sätt in en reporter att rapportera om Estland som känner till landet. Någon som kan rapportera med djupoare bakgrundskunskap. Estland är ett land med så mörk bakgrund, så olik vår, att kunskap behövs. Är det lika okunniga reportrar på andra ställen också? Vet de verkligen något om Turkiet, SydAfrika etc? 
 
Det är inte första gången det uttrycks felaktigheter och fula vinklingar om Estland i våra media. Jag har skrivit om det vid flera tillfällen. Och: Jag vill inte skämmas för att jag är svensk!!!

Mars 27, 2016 Märkliga uttalanden; Minnesmärke mm.

Som jag berättat om flera gånger är det stora problem i Estlands största parti, Keskerakond/Centerpartiet. Det är inte bara det, att ordförande Edgar Savisaar har avslöjats med stor korruption, eller att han numera inte tål sin tidigare vice ordförande, Kadri Simson, för att hon ställde upp mot honom i partiets ordförandeval. Det är inte heller bara det att partiet fått pengar från Ryssland, eller att deras EU-representant Yana Toom röstat enligt Moskvas önskemål i EU-kommissionen.

Nej, nu har en av partiets medlemmar Viktor Vassilijev haft en monolog i radion, med minst sagt märkliga åsikter.

 Viktor Vassilijev

"Jag förstår mig inte på EU. De släpper in gränsöverskridare utan papper. Vi har lärt oss, att om någon olovligen tar sig över gränsen ska vi 1. Varna personen. 2. Skjuta i luften. 3. Skjuta på dem. 4. Köra över dem.”

Dessutom anser han att skolagan ska återinföras, och kvinnor i tvivelaktiga sysselsättningar eller med funktionshinder ska steriliseras. “Alla möjliga idioter överlever sin förlossning, och barnen blir sedan ofta ännu mer korkade.”

Vassilijev sitter i parlamentet, och parlamentets ordförande Erki Nestor kommenterar det hela med: “Den som får en plats i parlamentet måste först i ed lova att aldrig göra något uttalande som kränker någon annan människa. Det Vassilijev  sa i radion har kränkt många. Parlamentets arbetsgivare är väljarna, och vi får se vid valet 2019 vad de säger om sådana uttalanden. Visst kan jag tänka mig att några applåderar, men om de är så många att han åter väljs, då är det förskräckande.”

-----

 Krista Aru

Det var val till ordförandeposterna i parlamentet nyligen, och en som ställde upp var Krista Aru, Vabaerakond/Frihetspartiet. Om hon blev vald skulle hon genast ta bort ledamöternas möjlighet att leasa bilar på väljarnas bekostnad. "Varför ska vi, med våra höga löner ha leasingbilar som andra betalar? Många andra har mycket lägre löner än vi. Sådana dumheter måste bort!”

Jag kommer då att tänka på när det var ekonomiska problem i världen och alla i Estland, även politikerna, fick sina löner sänkta för att klara krisen. Vid en liknande situation på 1990-talet sa man i Sverige. "Nej, inte ska vi sänka riksdagsmännens löner, de är ju så få att det betyder ingenting." Jag kan aldrig glömma det. Det är ett uttalande, så naivt och helt utan förståelse för de vanliga människornas situation; deras väljare. Så resonerar man inte i Estland.

 Erki Nestor
 

När ordförandevalet var klart, och Erki Nestor, SDE/socialdemokrat, hade blivit vald lämnad han en bukett rosor till Krista Aru, Vabaerakond. Då stack en partikamrat en likadan rosbukett i hennes hand, som hon genast lämnad till Nestor. Det var så snyggt gjort!

-----

Man har också beslutat att uppföra ett stort minnesmärke över kommunismen offer i Maarjamäe, på platsen i Tallinn vid Östersön där Sovjetunionen reste ett monument över deras seger mot esterna. Det kallas “Bron till Finland” i folkmun.

Hur det ska se ut är inte bestämt. Förslag ska vara inlämnade senast den 30 maj.

 

Kalle Kommissarov, ansvarig för tävlingen säger att de tänker sig:

1. En mur med alla namnen på alla kommunismens estniska offer.

2. En tavla med de mördade estniska officerarna.

3. Förslag på officiell minnesplats.

4. En minnesplats för gåvor: blommor och ljus.


När detta är färdigt, då kanske besökare kan få klart för sig vidden av det lidande esterna utsattes för. Då kanske världen kan få klart för sig varför ester klädde sig i tysk uniform, och man kan sluta att kalla dem nazister och fascister. De var, och är fortfarande, ett litet folk som fått kämpa, och riskera livet för sin frihet!

mars 26, 2016 De nya esterna.

 
Den estniska flaggan är hissad på tornet Långe Hermann.

Nu ska jag berätta om hur man kan, och bör, agera för allas bästa. Det är så fint att se hur Estlands makthavare arbetar i vår svåra tid med flyktingarna som söker sig till Europa. Man ser så tydligt skillnaden mellan ett land som tagit sig ur stora svårigheter och en förlust av självständighet, egen kultur och sätt att se på livet, och ett land, ett folk, som aldrig varit med om något sådant.

Estland har lovat ta emot 700 kvotflyktingar under 2016. De ska välja komma till just Estland, helst ha en kristen kulturbakgrund, intresserade av estnisk kultur och vilja bli ester.

Nu har de första sju kommit. Det är en irakisk familj på fem personer, en syrier och en jemenit. Men innan det blev klart att just dessa skulle få komma undersöktes noga att

1. De sannolikt inte var terrorister och hade sådana kontakter.

2. Att de hade verkligt skyddsbehov

3. Att de förklarade hur och varför de flytt från sitt land.

Dessutom fick de information om Estland, estnisk kultur och levnadssätt. De fick veta vad som inte är tillåtet, om relationen kvinna - man, relationen mellan lärare - elev. De fick veta vad som förväntades av dem själva, om ekonomi och att de förväntades söka och ta ett arbete.

Därefter fick flyktingarna en viss betänketid och meddelade sedan att de accepterade och gärna ville komma till Estland.

Dagen för deras ankomst meddelades inte allmänheten i förväg, men de har nu anlänt och installerats i sina bostäder. Därefter var det hälsokontroll och de registrerades på arbetsförmedlingen. Barnen introducerades i sin skola, och de träffade sina stödpersoner, som utsetts i förväg. I skolan finns också förberedda stödlärare. Undervisningen sker på estniska.

Utbildningsministeriet säger, att barnen behandlas som alla barn, ev. speciella behov visar sig så småningom. Vi är beredda.

Chefen för gränspolisen talar om säkerhet. " Det vi undersöker är skyddsbehovet, om de förstår vad Estland är och om de vill leva i vårt samhälle . Vi kontrollerar om de har kontakt med terrorister eller kan misstänkas vara det. Det viktiga är att förklara varför vi skiljer oss från andra ´generösa´ länder i Europa. Hittills har vi sagt nej till ett tio-tal flyktingar. I första hand ser vi på deras dokument och diskuterar kring dem. Det får ta den tid som behövs, ibland en dag, ibland flera dagar."

På frågan om hur många som sökt sig till Estland svarar han: "Inte så många, eftersom de inte vet något om vårt land. Men vi berättade om vårt lilla land, med en liten befolkning, och ännu inte så många flyktingar. Det såg de som positivt, men när vi berättad om klimatet, då tyckte de att det lät lite jobbigt. Men de tvekade ändå inte."

Grekiska myndigheter har valt ut tolv nya flyktingar till Estland. "De är från Jemen, Syrien och Irak. Vi håller på att gå igenom deras papper. Är de ok, då åker vi ner för en intervju. Vi tar högst emot femton flyktingar i taget. Vi anser det viktigt att vi kontrollerar allt grundligt. Vi har nog av etniska problem utan flyktingar. Vi kan inte öka bördan."


Visst är detta värt att studera. Ett litet land i ett utsatt läge, måste vara noga med att landet inte råkar i nya svårigheter. Att med öppna ögon se verkligheten handlar inte om att inte välja hjälpa människor i flykt, det handlar om att inte skapa livsfarliga situationer varken för dem eller det egna folket.

Maktmänniskor.

Jag hörde just någon säga, att om man vill att Savisaar ska få mindre inflytande, då ska man sluta skriva om honom. Vi kan läsa om honom så gott som varje dag. Det stärker honom, även om det är negativa saker som skrivs. Men det är svårt när åklagaren har nya åtalspunkter; när han gör saker som kan drabba Estland etc. Och en bloggare, som jag, borde kanske hitta andra viktiga saker att skriva om. Men jag är klart oroad av att en man riskerar Estlands frihet. Även om Nato finns här.
Om vi tänker oss att Putin skulle känna sig hotad som president för Ryssland. Vad skulle han göra. Inte skulle en maktmänniska som han, lämna sin plats. Nej. Då skulle risken vara stor, att han skulle göra något drastiskt. Varför ska andra människor få leva, om hans liv är i fara? Då kan en sådan man som Savisaar vara en reell fara för sitt land.
Människorna i Estland vet hur det är att leva i ett ockuperat land. De vet hur det är att leva i krig. De vet hur det är att leva i en främmande kultur. Låt det aldrig hända dem igen!

Mars 20, 2016. Savisaar har talat i Moskva.

Alltid denne Savisaar. Men finns det en partiordförande, som är beredd att göra vad som helst för att behålla makten, då måste man hålla ögonen på honom. Det verkar som om han är t.o.m. är beredd att offra sitt lands frihet. Han är nu i Moskva har hållit ett föredrag för studenter i statsvetenskap vid Moskvauniversitetet. Han jämförde sig med Jaan Poska, mannen som skrev under fredsavtalet i Tartu 1920. Savisaar själv  har samma goda förbindelser med Moskva som Poska hade, menar han. Han sa också att han inte gillar EU:s aggressiva politik mot Ryssland utan vill arbeta för goda grannrelationer. Han menade att Keskerakonds goda samarbete med Putins parti Enade Ryssland skulle ses som en förebild för resten av Europa.

Det hans huvudämne skulle vara, var att berätta om hur Tallinn växer. Där kunde han visa på betydelsen av stadens bostadsstiftelse och gratis kollektivtrafik.

Som åhörare fanns bl.a. också Maria Jufereva, stadsdirektör för Lasnamåe, som är en stadsdel i Tallinn bebodd av till största delen rysktalande, och den tidigare ordföranden för de ryska järnvägarna Vladimir Jakunin, som skänkt pengar till en ny kyrka i Lasnamäe och till partiet. Det var en stor skandal i Estland när detta uppdagades. Jakunin har växt upp som huligan i Pärnu, hans pappa var sovjetisk stridspilot och kallade esterna “fascister och vita judar”, och är en god vän till Savisaar. Se min blogg från Dec 31, 2010.

 
På väggen fanns en bild av Yana Toom, rysktalande EU-parlamentariker vald av  Keskerakond, och numera vice ordförande i partiet. Hon ses då och då i rysk TV i debatter och lekprogram, och har röstat i EU enligt Moskvas önsemål.

Kjell Albin Abrahamson

Hans erfarenheter om Sovjet överensstämmer helt med våra. Han berättade om gråheten, människor som aldrig såg glada ut och fattigdomen bl.a. Han talade om en annan kultur, jaom svårigheterna att leva i ett kommunistiskt samhälle. Om hurdan alltid blivit hånad för sin antikommunism. Man försäga, att man ör kommunist, men inte tror på allt. Du kan aldrig säga att du ärnaxist men bara inom vissa ramar. "I Europa fanns det två grymmaideologier under 1900-talet. Det måste alliansen. Två lika grymmaideologier."

Just nu

Kjell AlbinAbrahamson i programmet Min sanning. Jättebra!

Mars 13, 2016. En estnisk gigant.

 Året var 1905. Kommuniströrelsen var aktiv i Baltikum och i S:t Petersburgsområdet. Petersburg var då Rysslands huvudstad. Där lyckades man stoppa upproren innan alltför allvarliga saker hände, men i Estland hann agitatorerna bränna ner 60 gårdar. Tsaren blev naturligtvis mycket upprörd, och beordrade armén att fängsla förövarna. De som ansågs skyldiga, dömdes till döden och sköts ihjäl.

Detta blev början till en fantastisk hjältesaga, som ändå slutade i sorg.

 Jaan Tõnisson föddes i Viljandi på Mursi gård. Hans mor var estniska, och hans far var balttysk godsherre. Det var en tradition i Estland på den tiden, att om en estnisk flicka blev med barn med den balttyske herrgårdsmannen, då såg han till att hon fick en bra äkta man, och att barnet fick en bra uppfostran och god utbildning. Jaan utbildade sig till advokat.

När det blev känt att människor dödades av soldater tsarens armé utan riktig rättegång, då blev Tõnisson mycket upprörd. Ingen annan vågade protestera. Visst, man satte sig inte upp mot tsaren, men det tog han ingen hänsyn till den här gången. Brottet var för grovt. Han skrev en upprörd artikel i sin tidning Postimees. Den lästes av många, och den kom till officerarna i straffbataljonens kännedom. Tõnisson och några av hans medarbetare hämtades till rättegång förhör. Officerarna hade för avsikt att skjuta ihjäl honom, men han lyckades få generalens öra. Han protesterade mot anklagelserna och förklarade att detta var absolut inte rätt. På det sättet fick han igång ett samtal om rättigheter och demokrati, och fick officerern att till slut släppa honom.

Dagen efter hemkomsten till Tartu upptäcktes den redan färdiggrävda graven straxt utanför staden.

Ryska tidningar skrev då om hur lögnaktigt den estniska tidningen skrev om tsarens Ryssland. Alla ryska tidningar, som alla var tsaristiska, skrev om det, och många började fråga vad det var som var fel. Inte skjuter väl tsarens armé ihjäl folk? Det är ju inte krig! Vad har hänt? Och vad har inte hänt? Ryktesspridningen gjorde det hela mycket pinsamt för tsaren och hans män. Generalen fick förklara för tsaren vad som hänt, och tsaren drog tillbaka sina satraffbataljoner. Tõnissons protest var inte bara modig den lade grunden för fortsatt arbete med demokratin som mål.

När tsaren abdikerade, under Kerenskis socialliberala regering, skulle man välja representanter för alla delfolk till en duma/parlament. Tõnisson blev en av delegaterna för Estland. Men Lenin och Trotskij gjorde sin blodiga statskupp, och allt gick fel. Man såg inte ens röken av demokratitanken. Tõnisson flydde till Tartu, och arbetade för ett fritt Estland.

När Sovjet ockuperade Estland 1940, då fängslades Tõnisson och fördes till Patareifängelset, och hans fortsatta öde är okänt. Det man talat om är att han krävde vatten att tvätta sig i varje dag. Han fortsatte med detta trots tortyr och hunger. Han menade att en civiliserad människa tvättar sig varje dag.

Sedan vet man inte vad som hände, men man antar att han blev ihjälslagen av fångvaktarna 1941 i fängelset, men man vet inte datum, och man vet inte var hans kvarlevor finns.

-----

En intressant tanke är, att när Estland slapp livegenskapen 1816, började man sakta men säkert ett arbete för ett fritt Estland. !850 började herrgårdarna sälja hus och mark till de tidigare livegna. De som bodde i sina gamla hus köpte loss dem, men sålde produkterna till herrgården. Till det pris köparen bestämde. Det var samma arbetare, samma jord, men större inkomst för alla. Större lönsamhet alltså. Detta var ett europeiskt tänkande.

I Estland fanns det sedan 1850-talet en visningsgård att besöka för dem som ville lära sig modernt jordbruk. Det var en driftig est som skapat den.

I Ryssland däremot bodde lantarbetarna kvar i byarna, skapade av herrgårdarna. De brukade jorden tillsammans enligt herrgårdarnas anvisningar. Ingen särskild utbildning krävdes, så man gjorde inte som i Estland, där man förtutom kurser i allt som behövdes också hade gården där alla fick komma och studera arbetet. Alla skulle utvecklas!

-----

 

En sak till:

1941-46 leverare USA mat och krigsmaterial till Ryssland enligt ett lend-leaseavtal de undertecknat. Men för att USA skulle skriva under avtalet hade de tre krav som först måste uppfyllas:

  1. Alla judar skulle få autonomi (som i Estland under frhetstiden).

  2. Kyrkorna och synagogor skulle öppnas

  3. Officerarna skulle ha epåletter på sina uniformer.

 

Stalin kunde ju inte erkänna att han öppnade kyrkorna pga tvång från USA, han trodde att rysarna skulle slåss bättre mot tyskarna av nostalgiska skäl, de skulle älska sitt fosterland allt högre.

Det är inte många som vet detta, men Hannos pappa var god vän med en sovjetisk ambassadör. De hade suttit i samma fångläger i Sibirien. I lägret fanns också en kinesisk general, en tysk general och general Terentejv, som var chef för Röda armén när de intog Berlin. Han var också med när matleveranser kom från USA, och berättade om en 5 km lång konservburksväg i Arkhangelsk. USA höll ryssarna med kläder, skor, mat och krigsmaterial, som tanks, flygplan, amunistion etc.

Terentejv såg direkt vilka av fångarna som fängslats av politiska skäl. Det var de kloka och begåvade. Själv var han övertygad om att han snart skulle släppas, så han lovade föra de andras talan när han var fri. När han återkom till Moskva skulle han se till att de kom ut. Så dog Stalin. Terentejv släpptes direkt. Men vägrade lämna lägret utan generalsuniform. Han fick en uniform och lämnade lägret medan lägerorkestern spelade för honom.

De andra fick vänta två år innan de släpptes, och en av dem sökte genast upp generalen i Moskva, som sedan två år låg sjuk i hemmet! Vilken sjukdom? Osäkert, men han visste säkert för mycket; han var general; han var krigshjälte. Men KGB (NKVD) ville bli av med honom. Så var det då. Och nu?

Apropå det berättas det också om när Stalin fick långa dödslistor av sina män. Han gick noga igenom dem, och konsekvent strök han två namn. Varför? Han spelade någon sorts teater. Han sa till tjekisterna: Men varför vill ni skjuta dessa människor? Att ni inte skäms! - Vad hade han för psyke egentligen?

Han fick också bedöma allt som skulle sättas upp på teatrarna. Han fick två dramer i taget. Gillade han det han läste fick författaren medalj och berömelse. Gillade han det inte försvann de.

-----

 Artur Lundkvist

Jag har tidigare nämnt att den estniske stora författaren Jaan Kross fick veta av Artur Lundkvist att han aldrig skulle få Nobelpriset eftersom han var emot Sovjet. Nu får vi höra att Artur Lundkvists böcker gavs ut i mängder av exemplar i Sovjetunionen och i Östeuropa. Han fick stora honorar, ett sätt att betala honom för hans insatser. Om böckerna verkligen lästes är mera tveksamt.

 
Michail Sjolochov är kanske mest känd för romanen Stilla flyter Don (volym 1–4, 1928–40), som i den ryska realismens tradition kraftfullt och färgrikt skildrar kosacksamhällets sönderfall under revolutioan och inbördeskrig . Han omarbetade romanen 1953, vilket innebar en tydlig anpassning till det socialistiska samhället.(wikipedia). Han fick nobelpriset 1965.

Det diskuteras fortfarande om han verkligen skrev Stilla flyter Don. Kan han ha fått priset pga Lundkvists kontakter med Moskva? I Estland anser man att det är så.


Varför berättar jag allt detta?
Därför att om man ska få en riktig bild av ett samhälle, då ska allt upp i ljuset.
Det finns fortfarande människor i Sverige som t.ex. tror att Stalin var en god människa.
Det finns fortfarande människor i Sverige som tror att Sovjet var ett bra land att leva i.
När Stalin dött blev det lättare för människorna i Sovjetunionen. Det berättar människorna själva, som levt i den verkligheten. När ska vi verkligen försöka förstå hur det var där? Lite nytt kommer det fram hela tiden, men ännu inte så starka berättelser, att de övertygade kommunisterna verkligen inser vad en diktatur med en ledning utan högre utbildning och utan människokunskap kan åstadkomma. Eller är de hjärnskadade? De vill så gärna att ett kommunistiskt samhälle ska vara ett samhälle med en varm människosyn, där alla delar på det som finns. I själva verket har kommunismen hittills visat sig skapa ett inhumant samhälle, där alla försöker sko sig och allt som sker är godtyckligt. Visst, alla led inte, men om ett samhälle dödar miljoner och åter mijoner av sina medborgare, och ingen vet när det är “min” tur. Hur blir livet då?

Mars 11, 2016. Alltid denne Savisaar. Men inte i morgon!!

Nu har vi haft en mysig eftermiddag med Hanno igen. Vi diskuterade naturligtvis estnisk historia och nutid.
 
Jag började med att fråga om det som Annika nämnde sist vi träffades. "Blir verkligen Savisaar så ilsken att fradgan rinner runt munnen? Jag har uppfattat honom som en lugn person."
"Nu är han inte det längre, Efter att han blivit beskylld för korruption och blivit av med ett ben har han förändrats. Men det allvarligaste för honom är, att hans maktställning är hotad. För Savisaar handlar det bara om makt! Makt! Och makt! Han är fullt införstådd med att hans ställning i partiet är hotad. Han har petat Kadri Simson, och placeras Yana Toom där istället. Men om partiet splittras minskar hans eget parti i betydelse, och han förlorar helt sin ställning som borgmästare i Tallinn, och hans utsikter att någonsin bli president i Estland försvinner. Blir han dömd för korruption förlorar han allt."
Man har alltså hittat mycket pengar hemma hos Edgar Savisaar, pengar som han inte förstår kan vara av intresse för någon annan. "Alla har väl pengar hemma." Men det är helt klart för de flesta ester, att han fortfarande får kontanter i väskor av de företagare, som fick ta över, för en spottstyver, statliga bolag efter sovjetåren, och utveckla dem för egen (och Savisaars) vinning.
 
Men vänta till i morgon. Då ska jag berätta om en synnerligen modig est som såg döden i vitögat, men aldrig tvekade att trotsa själve tsaren.

Mars 7, 2016 Aktuaalne Kaamera i kväll.

 
Kvällens nyheter på Aktuaalne Kaamera börjar, som de svenska, med mötet mellan EU och Turkiet. Flyktingfrågan är stor, och något måste göras. Hur stor del av problemet är det rimligt stt Europa tar hand om?
Problemet, som inte ska förminskas, är ju att de flyende tillhör en helt annan kultur än vår i Europa. De kräver också att få behålla den. Nya moskéer byggs över vår del av världen, men vad vi inte får ge efter för, det är att lämna vår syn på rätt och fel. 
Danska TV2 har spritt en hemlig inspelning av ett tal av en imam i en moské i Köpenhamn, som förordar kvinnlig omskärelse, dödande och piskning av kvinnor som begår brott mot islam. Han säger också att de också ska undvika att ha något med etniska danskar att göra.
 
Men de viktigaste nyheterna är att
1. European Space Agency är i Estland för att besöka elektronikföretag för att se på olika komponenter i Estland. Esterna anses så framstående på detta område. Det handlar bl.a. om data- och informationsteknik till satelliter. 
 
2. Ett projekt pågår i privatskolor i Tartu, det handlar om att använda datorn i matematikundervisningen. 30 skolor deltar i projektet. Eleverna arbetar med I-pad och kan arbeta med fingrarna på skärmen och förändra figurer, vinklar etc. Det är mer avancerat än jag kan förklara. Alla eleverna tycker mycket bra om matematik numera. Cambridges Universitets matematikavdelning är i Tartu för att utvärdera experimentet tillsammans med Tartu Universitets matematiker. Den engelska matematikprofessorn var imponerad över samspelet eleverna emellan, och mellan eleverna och läraren. Rädslan att undervisning via dator skulle göra att eleverna började leka och spela spel på datorn föll helt på skam.
 
En ny bok om gammelryssarna i Estland har getts ut. Boken är trespråkig med estniska, ryska och engelska. Den måste vi köpa!
 
Lotteland söker unga skådespelare till sommarens teater. Lottefiguren är lika stor i Estland som Astrids Lundgrens figurer är för oss. 
 
 
För 25 år sedan rullade de ryska tanksen in i Tallinn. Vi ser i tv hur de kör i en rad på gatorna. Estniska milismän hade i hemlighet byggt en teknik som gjorde att de kundE både avlyssna ryssarna i tanksen och bryta deras förbindelser. Jag skrev om detta den 21 jan 2016. 
 
 

Mars 1, 2016 Skamligt.

Jag har gjort en liten paus i skrivandet pga hälsoproblem, men nu vill jag åtminstone berätta om den man som uppträdde så sjamligt på paraden Nationaldagen.
 
Hans namn är Sergei Menkov. Han arbetade som brandman i frivilliga brandförsvaret, och fick som sin arbetsuppgift under paraden att sitta bredvid chauffören i en av brandbilarna på paraden i Tallinn.  Under körningen filmade han andra paraderande, kommenterade och spred det hela på youtube. Under arbetstid, på Estlands högtidsdag, filmade han och hånade de paraderande och kallade Kuprianovs bataljon för "SS-barnbarn". 
Han generade Estland, krigsmakten, deltagarna och allt de står för. Resultatet blev naturligtvis att han blev sparkad från jobbet. Han kommer aldrig mer bli anställd av någon statlig eller kommunal myndighet. 
 
För övrigt gick allt bra och konserten var helt magisk. Jag ska berätta om det.

RSS 2.0