Nov 2 2017, Åsiktsfrihet - hjärntvätt- fake news

 Ett mail i dag till Expressen Debatt:

Jag måste få fråga: Är det åsiktsfrihet i Sverige? Får jag tycka vad jag vill utan att bli påhoppad? Svaret är ju alldeles tydligt: NEJ! Varför har det blivit så? Vem bestämmer vad vi får tänka och tycka?


Jag minns när mina barn var små på 60- och 70-talen att jag hörde någon säga att ”för att vi ska få ett rättvist (kommunistiskt-socialistiskt) samhälle måste vi börja med barnen. Och plötsligt anställdes många unga män som barnskötare på dagis. Det var så tydligt, att de skulle hjärntvätta alla barn till kommunism. De skulle bli ”goda” människor.

Jag ville inte att mina barn skulle råka ut för den hjärntvätten, så jag bestämde mig för att vara hemma med dem och sedan att ha dagbarn. Ingen av barnen i min vård hjärntvättades.


Jag läste också i morgontidningen att ”Vill du bli något, gå med i SSU, då är din framtid säkrad”. Där fortsatte naturligtvis hjärntvätten. Och hur vet jag det? Jo, jag var medlem i partiet en tid. Vi blev tillsagda att träffas i mindre grupper och diskutera olika frågor som vi fick med diskussionspunkter. Sedan svarade vi. Redan första gången såg jag att diskussionsfrågorna ledde fram till bara ett svar. Det ”rätta”. På det viset fick man det svar från alla medlemmar, som man ville ha, och kunde arbeta enligt ”folkets vilja”. Det är också hjärntvätt.

Jag deltog också i en konferens, där vi kom till ”rätt” slutsats. Gruppordförandena var utsedda i förväg, och de ledde diskussionen åt rätt håll.

Det är den hjärntvätten vi ser resultat av i dag. Det handlar inte om att tänka fritt. Det handlar om att tänka ”rätt”

Jag minns förresten när jag gick en kurs för just barnskötare. En ung man, anställd på ett dagis, menade att man inte kunde läsa de gamla sagorna för barnen eftersom de inte förstod dem. ”De vet t.ex. inte vad en stäva är”, sa han. ”Nej de vet inte heller vad en hink är, förrän de fått en förklaring”, var mitt svar. Är det inte alla lärares uppgift att lära barn ord och uttryck de inte förstår? Nej, barnen skulle bara höra moderna sagor, som berättade om mera praktiska saker, som att borsta tänderna och lära sig hur man använder toalettpapper och sådant.

Numera är det så ensidigt, att alla som inte har ”rätt” åsikter har kallats rasister och nazister.

Får jag då jämföra nationalsocialism med kommunism. Hur många vet, att Hitlers män var i Ryssland och studerade kommunismen för att lära sig. De besökte fångläger t.ex. och kopierade dem. Där såg de skylten med den ryska texten som översatt till tyska lyder: Arbeit macht frei. Besökarna såg naturligtvis hur människor dödades, sköts till döds utan någon orsak alls. De såg att människovärdet hos dem som tänkte själva var noll. Och resultatet? Minst 6 miljoner judar och andra dödades i Hitlers läger, medan kanske 100 miljoner dödades av Stalin, i läger och utanför. Det har däremot inte setts som ett brott. De hjärntvättade ansåg att de dödades för en ”god sak”.

Ännu har ingen kommunist erkänt att fruktansvärda brott begicks i det kommunistiska Sovjet. Jag skulle kunna berätta om många, många oskyldiga människor som togs av daga, men ingen vill lyssna. Varför? Ja, säg det.

 

Hur många kommunistiska regeringar i världen har visat mänsklighet mot alla sina medborgare? (Svar: Inga.) Hur många kommunistiska stater har höjt sin levnadsstandard utan att döda en stor del av sina medborgare?(Svar: Inga.) Hur många har höjt sin standard för hela folket över huvud taget? (Svar:Inga, försutom partieliten, som höjde sin standard betydligt.)

Jag vet mest om Sovjet-Estland. Jag har pratat med många människor där, och lyssnat på deras berättelser.

Estland hade varit fritt och självständigt i drygt tjugo år innan landet ockuperades av Sovjet. Efter ett år tog tyskarna över. Det första sovjetåret var ett rent helvete. Folk sköts på gatan. En av min mans släktingar sköts på hemvägen från arbetet.. Orsaken? Han hade arbetat som hjälppolis under ferierna när han studerade juridik i det fria Estland. Hans unga hustru deporterades till Sibirien. Hennes brott? Hon var gift med mannen som sköts. Alla var folkfiender i fyra generationer.

En annan kvinna sköts på en kyrkogård där soldater höll på att gräva upp gravar, där de tyska herrgårdsägarna begravts. “Gräver ni upp gravar!” skrek hon åt dem. “Är du tyskvänlig?!” skrek de tillbaka och sköt henne.

Det finns mängder av sådana berättelser om oskyldiga, vanliga människor som sköts eller deporterades. Man fick vara mycket försiktig med vad man gjorde när andra människor såg. Självklart försökt så många fly! Under den tyska ockupationen förekom inga gatuavrättningar, människorna kunde ta det lite lugnare. Det handlade inte om den tyska politiken. Tyskarna dödade också när de ansåg att de hade anledning, men det var tydligen inte lika ofta. Nästan alla förstatliga gods lämnades tillbaka till ägarna. De flesta fastigheter fick renoveras när ryssarna körts ut. Precis som på Hangö i Finland.

Sedan kom Sovjet tillbaka. Ockupationen, och därmed världskriget, fortsatte för esterna och andra.

“Ryssland är väl en rättsstat!” sa Sveriges utrikesminister, och ansåg också att esterna inte hade skapat något av värde under sin fria tid. Därför behövde inte Sverige gripa in.

Men det sägs ju att alla ester är fascister! När Estland var fritt och byggde upp sin nya stat, då fick de sådana tillmälen av ryssarna. De ville inte att deras medborgare skulle se, att Estland utvecklats och att man levde med högre standard än ryssarna själva. Sedan, när Moskva fixat det s.k. valet 1941, och resultatet blev att “esterna bad om att få bli en del av Sovjet” då måste de väl ha varit kommunister, eller hur? Men så fort allt var klart, då blev de fascister igen! Rimlig tanke?

Vet ni varför man säger fascister istället för nazister? Jo egentligen kallade de sig nationalsocialister, och Moskva ville inte beblandas med dem som socialister, därför ändrades benämningen.

Ja, så var det alla “kulaker” som mördades. Varför? De ansågs vara rika bönder med förslavade arbetare. Var det så? Inte i Estland i alla fall. Där hade de tidigare livegna fått möjligheten att köpa jord att odla redan i slutet av 1800-talet. Men de fick inte köpa så stora åkrar att de kunde bli storbönder. Allt var för eget bruk, och för en viss försäljning till städerna. En änka hade anställt en dräng för att kunna försörja sig, och hon kallades för “kulak” och deporterades.

Men varför var det rätt att döda dessa? Varför sa man “de är ju kulaker”, och så var det bra med det? Varför reagerade inte svenskarna mot detta? Var de hjärntvättade redan då?

Varför har man inte dömt ut alla dessa mord i Sverige, utan kunde framhålla Sovjet som ett bra land att följa efter? Varför har man inte velat se eller höra talas om vad som hände människor? Varför har man inte sökt kunskapen? Varför reagerade så många negativt när Forum för levande historia skulle forska i detta? Om man inte ens får undersöka brotten, då verkar det faktiskt som om människor kände till dem, men ville dölja hemskheterna.

Vet svenskarna hur många miljoner människor som dömdes till svältdöden i Ukraina när Moskva behövde mat, och hämtade all säden där, även utsädet, så det absolut inte fanns något för dem att äta? “Kommunismens första gäst heter Svält”, har jag hört sägas i Estland. Där plundrades också alla matkällare och förråd. Det man fick behålla var äpplen, men det är inte mat man enbart kan leva av.

Jag drömmer om att få leva i ett Sverige där verklig åsiktsfrihet råder. Där alla lyssnas till och deras åsikt

diskuteras och är värda att diskuteras, men kan förkastas om de är tvivelaktiga. Har människor så fel.då kan det väl inte vara så svårt att visa det. Alla ska lära sig att man inte ska tro på något innan man undersökt sanningshalten. Ja, det handlar givetvis om “fake news”, som alltså inte är någon nyhet.

Jag vill uppmärksamma alla på att det alltid funnits sk. fake news, att övergrepp mot människor alltid funnits, och att en bättre utbildning av svenskar o.a. är nödvändig om vi ska få ett ärligare samhälle.

Jag vill tänka fritt! Utan att straffas på olika sätt!

 
 
 

 

 

RSS 2.0