sep 4, 2013 Sista delen av general Laaneots artikel.

Generalens artikel fortsätter. Jag tror det är nyttigt för oss alla att se hur snabbt man tar livet av en befolkning. Vi ser faktiskt liknande saker i Syrien just nu.

 General Ants Laaneots.

Strikt konfidentiella dokument har inte varit tillgängliga för historikerna. Endast rapporter till Stalin och Molotov, som lyckligtvis innehåller de viktigaste militära planerna.

Krigsplanerna var mycket hemliga och de var avsedda för en liten grupp bland generalstabenes  operativa ledande befattningshavare. Särskilt intensiva var planerna för det andra halvåret 1940.   

Den första planen gällde den planerade offensiven i riktning mot de viktigaste områdena i Vitryssland - Warszawa och Ostpreussen. Det visade sig att den sovjetiske fokkommissarien Marskalk Timosjenko inte ansåg att Vitryssland och Warszawa var rätt mål. Efter nya analyser föreslogs att man skulle gå mot Ukraina istället.

Den 18 september 1940 var man så redo för den nya planen. Man föreslog att huvudmålen för Röda armén skulle både gå mot norr (Vitryssland) och mot söder (Ukraina). Man talade om den nordliga och den sydliga vägen.

Den 5 oktober nådde planen Stalin och Molotov. Den 14 oktober kunde de godkänna den södra vägen till Ukraina efter vissa förändringar som den viktigaste av de två. Men det beslutades att den nordliga vägen ändå skulle förberedas noga. Först i maj 1941 var planerna slutdiskuterade efter  ytterligare förändringar.

Krigsplanerna vandrade mellan Röda arméns generaler i högkvarteret under januari 1941.

Det första som hände var en mindre offensiv mot nordvästra Vitryssland eller i riktning mot Ostpreussen. Det andra var en strategisk militär offensiv i södra Polen med huvudsaklig riktning mot Ukraina och sedan mot Ungern och Rumänien i syfte att skära av tillgången av tyska råvaror och tyskt bränsle. Behovet att försvara sig i framtiden såg man inte.

Invasionen i Ostpreussen blev ett misslyckande, dock gjordes samtidigt framsteg i väster.

Som ett resultat ändrades huvudriktning mot söder. Operationsplanerna förfinades samtidigt som en ny befälhavare utsågs av generalstaben i februari  Det var general Georgi Zjukov.

Den slutliga krigsplanen var färdig 15 maj 1941. I planen ingick att Röda armén skulle, som sin “första strategiska uppgift”, angripa Polen ca 300 km in i landet, Wehrmacht hade förminskat motståndet genom sin erövring av  Polen och Ostpreussen. Operationen var planerad att pågå under 30 dagar. Detta var en ren följd av den tyska invasionen.  

 Offer för Andra världskriget i Katyn.

Arkivhandlingar har försvunnit men historiker bekräftar att under 1940 och 1941 utarbetade generalstaben planer, inte på att försvara utan offensiva operationer.  Ingen planering av vare sig strategiskt eller operativt försvar. Detta var till en början en icke-fråga.

Den stora tillströmningen av sovjetiska soldater och utökade offensiver i Ukraina och Vitryssland skedde under stor sekretess. Enheterna flyttades med mörkret som skydd.

Stalin insisterade på att de viktigaste transportmedlet - järnvägen - skulle fungera i sitt normalläge eftersom den kunde transportera soldater.

Röda armén måste avsluta förberedelserna senast den 15 juli 1941, och kriget kunde inledas i slutet av juli eller början av augusti.

Röda arméns förfärdigande av den strategiska offensiven och frånvaron av försvarsförberedelser visar varför  Sovjet aktiverar sina sovjetiska trupper den 22 juni.

Vid operation var man tvungen att använda militära grupper på fem fronter: Norra fronten (22 divisioner) mot Finland, Nordvästra fronten i de baltiska länderna (23 divisioner),  I Ostpreussen västra fronten i Vitryssland (53 divisioner) gäller också i Polen och Ostpreussen, den södra fronten. Den största var sydvästra fronten i Ukraina (123 Division), gick i krigsplanens huvudriktning. Rumänien vid sydfronten (27 Division) var ett nästan 700 km brett ansvarsområde där man genomföra en defensiv operation mot rumänska och tyska trupper.

De två huvudfronterna, den västra och den sydvästra, grupperades i två kraftfulla förband fokuserade på det stora slaget;

I den norra sidan i Vitryssland var de placerade vid Belostok- i södra Ukraina vid Lvovgränsen.

Under den första utmaningen stod ytterligare 77 divisioner strategiskt placerade trupper. Efter den första dagens strider återstod dock bara 17-20 man. Hela arméer med andra soldater var på väg. Även den stalinistiska historien berättar om att de tyska trupperna var fler än de sovjetiska i juni 1941, men uppgiftyerna kan inte bekräftas.

Den 22  juni hade den röda armén vid västfronten 190 divisioner och avsevärt större antal vapen och teknik än Wehrmachten:

15687 stridsvagnar, tyskarna 4171,

kanoner 42.601 mot 59.787 tyska,

10.743 flygplan mot tyska 4846

Endast antalet soldater var färre

Röda armén:. 3.289.851 man

Wehrmacht: 4.306.800 man

Röda arméns större antal militära flygplan och vapen förklarar nog också varför Stalin blev så överraskad den 22 juni vilket gjorde att han var uträknad under flera dagar. Han var säker på att Hitler kände till hans tekniska övertag och inte skulle våga attackera först. Führern kände på fölrnuftsmässigt och instinktivt att om han inte slår till först då gör Stalin det.

Hitler bestämde helt enkelt att striden skulle börja den 22 juni mot Stalin.

Stalins armé var fullständigt otillräcklig och räckte inte till för att genomföra planen att organisera det stora offensiva, mekaniserade och tanksrika angreppet mot den tyska anstormningen. Allt hade misslyckats.

Den sovjetiska propagandan har många gånger beskrivit den stora patriotismen och fosterlandskärleken folket hyser. Under sommaren 1941 visade de tyska styrkorna att Röda armén agerade agerande var som barns och att de förlorat motivationen för att skydda hemlandet i koncentrationslägren. Hela Röda armétrupper lät sig placeras i fängelse eller sprang därifrån. Enligt den ryske historikern Gurkini uppgick förlusterna för de båda parterna mellan 22 juni - 31 december 1941 enligt följande.

Röda armen:    802.191 dödade; sårade 1.269.978; saknade 3.906.965;

Tyska trupper: 273.816 dödade; sårade     802.705; saknade     57 245

I den stora euforin över sin stora seger börjar Hitler omorganisera Wehrmacht för att krossa Sovjetunionen och sedan ge sig på England och USA. Den galne Führern förstod inte att han stod inför sitt livs missta - invasionen av Sovjetunionen.

Även om "Barbarossa" hade fått ett  lyckligt slut, skulle det inte ens 150-160 tyska divisioner kunde hålla jätteriket ockuperat. Rikets kris kom redan på hösten 1941. I december var de tyska trupperna besegrade i Moskva. Den östra krigszonen hade förlorat.

I april 1945 stod den jättelika Röda armén redan vid Elbes och Donaus stränder. Vi kan bara gissa vad som skulle ha hänt om Stalin 1941 hade klarat den första anstormningen. Kanske skulle Sovjetunionens västra gräns gått längs östra Atlantkusten.

Andra världskriget tog nästan 50 miljoner människors liv. Mer än hälften av dem - 27 miljoner - var invånare i Sovjetunionen.

Huvudorganisatörerna av denna katastrof var två herrar med ambitioner att bli ett nytt världsherraväldes diktator: Hitler och Stalin. Allt vad dessa gjorde var att släppa lös ett krig, vilket bidrog till västvärldens unkna linje:  "icke-inblandning-" och "avslappnings-" politik. När nazisterna ställdes till svars vid en internationell domstol, då skulle domstolen också åtalat stalinisterna. De största offren för kriget har aldrig fått en rättvis upprättelse för sitt lidande efter Stalins brott mot de sovjetiska folken. När man försöker få saken belyst då visar imperiet snabbt vapen och talar för ett återupprättat Ryssland och vardagliga problem och frågan drunknar i prat. Istället talas det om något liknande kan hända igen: München, Molotov.Ribbentroppakten eller Jalta 2?

 Här slutar det. Det var verkligen rakt berättat. Vi får se om det kommer någon reaktion från den östra grannen.
 
Jag fick inte med det viktigaste i mitt svar till gårdagens kommentar.
 
Vi svenskar är skyldiga de finska soldaterna ett stort tack för att de stod emot Röda armén. Hade de inte gjort det hade Sverige säkert blivit nästa offer, med allt det inneburit.

sep 3, 2013 General Ants Laaneots har fortfarande ordet.

 

Först: när en kvinnlig reporter i P1 skulle förklara varför president Toomas Hendrik Ilves talar felfri amerikanska sa hon “Han har studerat i USA.” Det är ett annat exempel på okunskap bland reportrar, som uttalar sig utan att veta. Sanningen är att Ilves föddes i Sverige, i Vällingby. Därefter flyttade hela familjen till USA där han växte upp. Han kom till Estland som vuxen man.

-----

Här kommer del 2 av general Ants Laaneots artikel i Postimees om vad som egentligen hände under Andra världskriget. Det är en kunnig och initierad rapport. Man måste hålla i minnet vad Ryssland presenterar som sanning. Det jag skrev om i går.

 Krig i Polen.

1 September 1939 invaderade Tyskland Polen. Hitler var rädd för att hamna i samma situation som under det första världskriget då Tyskland tvingades slåss på två fronter.  Men uppmuntrad av Västs passivitet i Sudetenland genomförde han anfallet. Han var övertygad om att Storbritannien och Frankrike inte skulle börja ett krig för Polen. Vittnen berättar att Hitler och hans förtrogna blev chockade och modfällda när England och Frankrike förklarade Tyskland krig den 3 September. Stalin angrep Polen den 17 September.

Röda armén bestod av 620 000 man och 4 800 tanks som skar in i ryggen på Wehrmacht som slogs mot den polska armén.

Ett tydligt exempel på deras “vapenbrödraskap” var den gemensamma segerparaden i Polen den 22 september 1939, då staden Brest just erövrats. Tyske generalen  Heinz Guderian  och Röda arméns 29:e tankbrigads kommendör Maxim Krivosjein paraderade tillsammans. De var två rovdjur som broderligt delade på att byte. Tyskarna tog 420.000 och Röda armén 454.700 polska armésoldater till fånga.

När det visade sig att majoriteten av de polska fängslade officerarna inte kunde utnyttjas av Sovjetunionen, beordrade NKVD att 15.131 av dem skulle skjutas under våren 1940. (Jag har hört en annan värre version av detta, jag ska återkomma till det)

Hitlers och Stalins samarbete kännetecknas tydligast genom den sovjetiska utrikesministern Molotovs tal i Sovjetunionens Högsta råds möte den 31 Oktober 1939:

"Polen skröt över sin armé och dess styrka som skulle säkra den nationella säkerheten.Men det blev nog en smärre chock för dem när först Tyskland och sedan Röda armén visade att av Versaillesfördraget återstod ingenting / ... / Varken engelska eller franska garantier betydde något. Hittills har ingen säkert vetat vad deras garantier betydde." Molotovs skadeglädje var motiverad. Västländernas passivitet var mer än märklig. Det var förräderi mot Polen. Den polska staten försvann från världskartan.

Men Stalin sade om sin "vapenbroder» Führern i november 1939 "Hitler är ekonomiskt beroende av oss, och vi kommer därför att kunna göra så att revolutionen blir självklar i de krigförande länderna. / ... / Kriget gör dem svaga, och de kommer att vara ett lätt byte för oss. Folket väljer sin egen regim efter kriget."

Stalins plan för nästa fas gällde det förväntade tyska angreppet på Frankrike och Storbritannien . Han tänkte sig att det kriget skulle bli en lång och ansträngande kamp, och sedan skulle Röda armén komma som en frihetshjälte och införa sovjetmakt på kontinenten. Stalin genomförde sin plan till krigsslutet.

I september 1939 drogs Baltikum in i kriget. Estland blev det första målet för Kreml, eftersom Röda armén behövde passagen över Finska viken till Östersjön. Den var stängd av de finska och estniska kustförsvarsanläggningarna.

Inledningsvis gav Sovjetunionens utrikesminister Molotov ett ultimatum till Estland, Lettland och Litauen, för att förlägga baser och  25.000 soldater på deras territorium. "Sovjetunionen är i behov av att utöka vår nationella trygghet och använda den bästa möjliga vägen ut ur Östersjön.

Om ni inte vill ingå detta avtal om ömsesidigt bistånd med oss, då vi måste leta efter något annat sätt att garantera vår säkerhet, kanske betydligt svårare och mer komplext. Jag ber er, tvinga mig inte att använda våld mot Estland." Kravet betonades av kraftfulla armégruppers sammandragande vid de baltiska gränserna.

Sovjet var genast redo: Vid Narva sammankallades Kingissepps sovjertiska armé - 35.448 män, 243 stridsvagnar, vid Petseri-Tartu-vägen 8 arméeer - 100.797 män, 1.075 stridsvagnar. Vid lettiska gränsen stod 7 arméer - 169.738 män, 759 stridsvagnar och Litauen svarade med tredje armén- 193.859 män, 1078 stridsvagnar.

Röda armén hade fått en order när det gällde Estland: "Ett kraftfullt och avgörande slag mot Estland", vilket betydde att

1. Kingissepps armé skulle snabbt tränga in i Rakvere, Tapa och Tallinn.

2. 8:e armén skulle invadera Tartu och tränga vidare mot  Tallinn  och Pärnu mot Kingissepps grupp. Om lettiska trupper hjälpte estniska styrkor skulle de separeras från sin vänsterflygel för att mötas upp av en tankbrigad och 25 kavallerigrupper för att börja en offensiv mot  Valga-Riga.

3. 7:e armén säkras av Leningrads militärområde vid den lettiska gränsen. Om den lettiska armén då assisterar den estniska armén: skjut och arbeta er framåt längs stranden av floden Daugava och invadera Riga enligt den ursprungliga planen.


De baltiska staterna kapitulerade och skrev under avtalet om militära baser. Estlands anssende  sjönk ytterligare ner i förnedring och skuld inför finländarna när Sovjet flagrant bröt avtalet genom att starta från estniska flygplatser under vinterkriget och bomba finländska städer.

I juni 1940 ockuperades de baltiska staterna med hjälp av stridsvagnar och vapenhot, och de anslöts slutligen "frivilligt" till Sovjetunionen i augusti 1940. Det som tydligast utmärkte Stalins system var terror. Detta stod strax klart för folken i de baltiska länderna, när NKVD  tidigt på morgonen den 14 juni 1941 i alla tre länderna genomförde massdeportationer, där de skickade "folkets fiender" till Siobirien. Från Estland skickades 10.000, från Lettland 18.000 och från Litauen 15.000 oskyldiga människor. Många av dem såg aldrig mer sitt hemland.


Framgångarna i Polen, Baltikum och Bessarabien inspirerade Stalin att fullfölja ockupationen av Finland enligt Molotov-Ribbentroppakten med Hitler.

 De finska kämparna.

Till detta använde han sig av  fyra arméer  vilket betydde 425.640 Röda armésoldater , 24 divisioner , 2289 stridsvagnar , 2876 artilleripjäser och granatkastare , och 2446 flygplan .

Finland hade 265 tusen soldater, 534 artilleripjäser, 26 stridsvagnar och 270 flygplan att sätta in.

Den 30 November 1939 inledde Röda armén operationen för att avsluta erövringen av Finland; tre veckor senare började sovjetiseringen där. Till att skapa Terijokis prosovjetiska marionetter "folkets regering" valdes Kominterns exekutivkommittés sekreterare Otto Kuusinen.

Nationen med 3,7 miljoner invånare angreps av trupper från det sovjetiska imperiet med 172 miljoner invånare på ett kallblodigt och ihärdigt sätt.

Men Röda arméns offensiv stoppades och kriget kom i stå. I en desperat kamp under 105 dagar försökte finnarna försvara sin självständighet. Förlusterna för Röda armén var utomordentliga. Krigshistorikern Meltjuhhovi uppskattar att Röda arméns offer under vinterkriget var: döda, fallna och saknade uppgick till 131.476, sårade och sjuka 264.908 och krigsfångar 6116 människor. De förlorade 406 flygplan , 653 stridsvagnar och 422 artilleripjäser.

På den finska sidan var förlusterna enligt Mannerheims memoarer: antalet fallna, försvunna och begravda 24.923  och sårade 43.557. Historikerna Leskinen och Juutilainen presenterar ett större antal dödsfall - 26.662 personer. Dessutom togs  876 finska soldater. som krigsfångar i Sovjet. Således var de finska förlusterna nästan en femtedel av den fientliga arméns.

Den största myten som neostaliniserna försöka övertyga världssamfundet om är att Röda armén klev in i kriget först i juni 1941.  Forskare har dock kunnat konstatera att generalstaben för de väpnade sovjetiska styrkorna började planera för krig mot Tyskland i oktober 1939 och denna process ägde alltså rum före mitten av juni 1941.

Hitler gav kommando för verkställande av planen "Barbarossa" mot Sovjetunionen den 21 Juli 1940.


Fortsättning i morgon.


sep 2, 2013 General Ants Laaneots har ordet.

Här kommer den första delen av en artikel skriven av Estlands pensionerade general Ants Laneots i Postimees. (Ni minns kanske att han var tvungen att utbilda sig i mänsklighet för att bli ÖB i Estland efter att ha varit hög militär i Röda armén. Nej, Det är presidenten som är ÖB, men vad är då den högste militären?) Han berättar om andra världskriget. Det är en mycket intressant artikel som jag ska översätta i sin helhet åt er. 

 Ants Laaneots.

Observera att Rysslands bild av vad som hände, stämmer bra med vad många i Väst också ansåg.De som "ville" att det skulle vara så. De som läste de kommunistiska böckerna. Jag minns så väl när vpk:s partisekreterare Jenny Lindahl sa att hon läst om Stalin, och han "var inte så dålig." Om inte Stalin var "dålig" vem är då det? Att mörda miljontals människor är inte "dåligt"! Osv. osv. Som jag sagt så ofta, detta är den viktigaste lärdomen vi kan dra: Vi får inte bara tro på det vi ser och hör, vi måste säkerställa, så gott det går, att det som sägs stämmer något så när med verkligheten. Världen är inte som vi "vill", verkligheten är som den är.

Estlands nyligen pensionerade general Ants Laaneots skriver i Postimees att andra världskriget var en fruktansvärd händelse under det senaste århundradet,  vars orsaker och konsekvenser varit omfattande, och som satt sin prägel på hela den politiska konjunkturen.

Det finns två olika versioner av vad som egentligen hände under Andra världskriget. Den demokratiska världen har sin, mer eller mindre realistisk, grundad på dokument vilka lägger skulden för kriget på de två europeiska diktaturländerna: Hitlers Tyskland och Stalins Sovjetunionen, eftersom båda hade ambitionen att bli Europas herrar. Den andra versionen är stalinistisk och är i dag Rysslands tolkning av historien, där Sovjetunionen var offer för Tysklands angrepp.

Denna version är av västländerna och särskilt av de baltiska länderna klassad som ren historieförfalskning.

Under det senaste årtiondet har det varit rent hysteriska diskussioner. Lyckligtvis lyckades i  början av 1990-talet en grupp ryska historiker för en kort tid få tillgång till  arkivmaterial där vi kan utläsa sanningen.

20 maj 2009 undertecknade Rysslands president Dmitrij Medvedev i ukasen "Rysslands presidents kommission för åtgärder mot försök att förfalska historien på ett skadligt sätt för Rysslands intressen." "Kommissionens uppgift är att bevaka att "... utvecklingen av politiken och den verkliga sanningen om historiska fakta kommer till allmänhetens kännedom, och att bevaka aktiviteten i tolkandet av politiserande fakta."

Detta utlöste en ny propagandakampanj om andra världskrigets historia för att stödja den stalinistiska strategin. Dess huvudsakliga tes är som följer (obs! Det är dagens syn på händelserna):

  1. Det fredsälskande Sovjetunionen och Röda armén planerade aldrig för en socialistisk revolution på "export" till Europa med stöd av bajonetter. Användandet av våld mot grannländerna och ockuperingen av dem gjordes på grund av behovet av att garantera säkerheten. (här skrivs "ockuperingen"

  2. Stalin var en av arkitekterna i kriget, men försökte samtidigt att förhindra det.

  3. Stalin och Hitlers krig i Polen var inte ett för Sovjetunionens sida ett världskrig, det var ett militärt redskap för den "röda arméns deltagande i frihetskampen i Polen för att återförena dem och västra Ukrainas och västra Vitrysslands invånare i den stora och vänliga sovjetiska familjen."

  4. Angreppet på Finland i november 1939 "var en begränsad väpnad konflikt mellan Sovjetunionen och Finland", och inte en del av andra världskriget.

  5. Sovjetunionen ockuperade inte Estland, Lettland och Litauen, de ville själva bli en del av  Sovjetunionen.

  6. Sovjetunionen deltog inte i andra världskriget, vi slogs i det Stora fosterländska kriget mot Nazityskland som anföll oss oväntat.

  7. Stalin och Röda arméns generalstab planerade inte under 1941 någon strategisk offensiv mot Tyskland utan försökte bara att stärka försvarsförmågan i Sovjetunionen.

  8. Den röda armén var 1941 betydligt svagare än Wehrmacht; armén var bara redo att avvärja plötsliga attacker därav de stora förlusterna i den första etappen.

  9. Röda armén och NKVD utförde aldrig under det Stora fosterländska kriget något brott mot mänskligheten, utan var den ädle befriaren.

 

Andra världskriget växte fram ur det första. Konsekvenserna därav blev att den socialistiska världsrevolutionen tog makten i Ryssland och Sovjetunionen föddes ur den globala drömmen om bolsjevism.

1918 förklarade Vladimir Lenin sin ambition: "Från och med nu har Ryssland redan etablerat den första socialistiska landet. / ... / Det är bara en tidsfråga när vi ska uppleva världsrevolutionen." Samma år i juli fastställde den femte allryska kongressen den statliga konstitutionen, i vilken det sägs: "Läs noga din huvuduppgift / ... / upprättandet av socialistiska samhällen och därmed socialistisk seger i alla länder."

Sovjetunionen och skapandet av en global “revolutionsexport " bildades i Moskva - med den från Moskva ledda  Kommunistiska Internationalen ( Komintern ) , som organiserades 1924. Året för kuppförsöket i Estland.

Stalin var anhängare av en världsrevolution och att sprida Sovjetunionens idéer över världen. Under trettiotalet utvecklade han sin strategi för nästa period: "ett andra världskrig är en förutsättning för den kommunistiska världsrevolutionen i västländerna, ett krig som måste pågå så länge att västländerna är totalt utmattade av alla strider mot Röda armén."

De nazistiska tankegångarna presenterar Adolf Hitler i sin bok " Mein Kampf":

"När vi talar om nya länder och territorier i Europa då måste vi vända blicken mot Ryssland, men också till områden runt det landet och till länder som är beroende av det."

Båda diktatorerna organiserade febrilt sina länder militärt. Slavlägren vändes till ett lyckokast för Sovjetunionen. 1939 fanns det 1,9 miljoner soldater i Röda armén , 10.362 flygplan och 21.110 tanks.

Som förberedelse för krig med Polen var Wehrmachts möjligheter lite mer blygsam : 1,3 miljoner soldater, 3419 stridsvagnar och 4288 flygplan .

Jag fortsätter i morgon.

RSS 2.0