maj 31, 2013. Hoppet och sångfesten. Estlandssvenskarna i huvudrollen!

Den 29 maj satte Galeasen "Hoppet" segel mot Stockholm och Kungliga Slottet. Beräknad ankomst 31 maj (I dag!!) och då lägger man till framför slottet. Sedan kommer "Hoppet" ligga vid Vasavarvet i ca en vecka innan hon sätter segel mot Hapsal för att inviga den estlandssvenska sångarfesten 8-9 juni.

Den estlandssvenska galeasen "Hoppet" ägs sedan 2011 av den estniska träbåtsföreningen Vikan. Hoppet byggdes i Spitham 1926-1927 och tjänade som lastfartyg i Finland. Efter ägarbyten i Sverige och Finland har hon nu alltså hittat hem till Estland igen. Hoppet är den enda bevarade skutan från de estlandssvenska båtbyggarna från tiden före Andra Världskriget.

Sedan urminnes tider har estlandssvenskarna seglat över Östersjön till Kungen i Sverige för att klaga. Ibland över behandlingen man utsattes av från markägarna, den balttyska och svenska adeln, ibland över behandlingen från Tyska Ordern eller Tsarryssland.

Denna tradition lever kvar och den 29 maj sätter Hoppet segel för resa mot Kungliga Slottet i Stockholm för att överlämna 2013 års klagobrev! Klagobrevet innehåller nu inte så många klagomål utan främst information om hur den svenska minoriteten i Estland har det och redogörelser från de olika estlandssvenska föreningarna.

 Beräknad ankomst Stockholms Slott 31 maj. I dag!! "Hoppet" kommer sedan ligga till beskådning vid Vasavarvet i Stockholm i ca en vecka innan man seglar tillbaka i lagom tid till Estlandssvenska Sångarfesten 9 juni i Hapsal!

http://www.estlandssvenskarna.org

Den estlandssvenska Sångarfesten i Hapsal den 8-9 juni 2013 

                                                                                                                                                                      Cyrillus Kreek dirigerar sångafestens körsångare 1933. Den gamla borgen utgör fonden.

Förra gången det begav sig var den 2 juli 1933. Då hade esterna mött upp för sin tionde sångfest – laulupidu och estlandssvenskarna tog efter upplägget och ordande en egen fest med sång, folkdans och hemslöjd på slottsgården i Hapsal. Nu tar vi i festkommitén – Estlandssvenska kulturrådet och Aibolands museum - chansen och bjuder in till den andra estlandssvenska sångfesten 80 år senare den 9 juni 2013!

Festdagens mål och motto är samma som för 80 år sedan:

Den svenska allmänheten uppmanas att mangrannt deltaga i den svenska sommar- och sångafesten i Hapsal den 2 juli. Enligt vad man kan förstå, kommer deltagandet att bli livligt och även deltagare utifrån väntas. Måtte svenskarna samlas i ”enighetens” tecken, och måtte det alldagliga smågrälet glömmas för en stund! Måtte man även här i Svenskestland nu visa, att vi den 2 juli kunna sjunga svenskarna samman. Enighet ger styrka och för befrämjandet av den svenska saken äro vi i stor behov av enighet. (Kustbon 14 juni 1933.)

Efter den första sångfesten skrev man i Kustbon (12 juli 1933), att: 

”Det visade sig nu, att den idé, som av fru Helga Blees lancerats att förena sången med hemslöjden och folkdansen till en kulturfest, var genialistiskt uttänkt. Djärv var den, i ty att sex månader tillbaka själva underlaget för en sångfest ännu saknades, nämligen sångkörerna. Men uppslaget gav stöten och vår lärarkår tog initiativet att skapa sångkörer å de orter, som saknade sådana, medan flitiga händer vid vävstolen och knyppeldynan förfärdigade alster av sin vackra konst. ”
Precis som då bjuder vi även den här gången in körer och orkestrar utifrån – från Sverige och Finland. Det är flera körer och orkestrar som börjar sin sommarsäsong med den estlandssvenska sångarfesten! Vi har även bjudit in folkdanser och folkmusiker från de estlandssvenska områden i Estland och unga musiker som är intresserade av det estlandssvenska kulturarvet.
Vi utgår från programmet från den förra sångarfesten och börjar dagen med en gudstjänst i domkyrkan. Därefter följer en parad genom staden som leder till slottsgården. Mellan sångerna som framförs av gemensamt av alla medverkande körer och orkestrar kommer de olika körerna dela med sig av sin egen repertoar och folkdanslag uppträda med estlandssvenska danser. Sångerna kommer klinga på både svenska och estniska!

http://www.estlandssvenskarna.org/Saangarfesten.php

 

I Haapsalu föddes Ants mormor, Babu och även Ilon Wikland. Det är en underbar stad att vandra i, den har kvar all charm med de gamla trähusen, som vi så väl känner igen från Ilon Wiklands bilder.


maj 30, 2013. Svåra brott har begåtts i Tallinns Gamla Stad.

 
 I Tallinns Gamla Stad. Samma plats men 100 år emellan.
-----
 
Att även estniska ungdomar kan göra sig skyldiga till grymma brott upptäcktes förra året: 
 
 
Människojakt i Gamla Stan: ungdomar låg i bakhåll för berusade och turister. 

I juni släpps tre estniska ungdomar ur fängelse. Förra sommaren i Gamla Stan organiserade de på nätterna en verklig människojakt på berusade turister och enskilda berusade vandrare  - de slogs ner och misshandlades utan förvarningvar och berövades värdefulla saker.

 Raimo Raivet, intendent vid centralpolisens avdelning för brott mot äldre personer säger: "Vi har ännu inte sett någon annan som på så kort tid och i så stor skala begått en sådan medvetet grym serie av brott."

När det gäller rån har polisen visserligen redan sett extrema händelser. Men i augusti förra året fick polisen rapporter om flera obehagliga nattliga attacker i Gamla stan." berättar Intendent Rivet.

"Det gav oss huvudvärk för snart var vi tvungna att inse att det var ett gäng som låg bakom attackerna." 

Som offret valde de en utlänning eller en man med osäker gång. De få människor som kan förväntas klä sig som det utvalda offret måste ha något värdefullt på sig. Vid lämplig tidpunkt slog de till antingen genom att förvirra offret eller attackera honom bakifrån utan förvarning. När offren slagits ned fortsatte gangstrarna att slå och klädde av dem nakna.

Offren beskrev rövarna som atletiska ungdomar. Därför lyckades polisen ganska snart avslöja namnen på dem. De första spåren fick polisen när det visade sig att det gick att spåra de stulna föremålen.

Sedan fick polisen hjälp av att Inrikesminsteriet hade övervakningskameror på Långa gatan/ Pikk tänav. På inspelningen ser man hur rånarna går fram till en tysk turist, rånar honom och springer därifrån.

Utredarna såg att en av dem var en gammal bekant, en droganvändare som fanns i kriminalregistret, Vladislav Stepanov.

Vid det första förhöret visste polisen inte vilka de övriga i gänget var. Men Stepanov sa att han inte varit med vid så många av överfallen.

Dock kunde Stepanov berätta om hur han blivit bekant med esterna och uppge deras namn. Sedan gick gripandet snabbt. Brottslingarna var: Jonas Sam (16), Erlis (18) och Risto (18). Den siste har bara gått i skolan i 8 år, i en skola för problembarn. Det är ungdomar som växt upp i sovjetiska hem, föräldrarsom inte tagit till sig det nya.

 

 


maj 29, 2013. Konferens om säkerhet runt den nordisk-baltiska regionen

 
Kanske såg ni i SvD ledaren på sidan om försvarsfrågor. Där fanns bl.a. Lettlands försvarsminister Artis Pabriks. Det framgår så tydligt att han har levt i en annan verklighet än vi, och vill att vi ska förstå att allt inte är så enkelt som vi tror.
 
Första meningen beskriver verkligheten och visar att alla fina ord det sades på 1970-talet hos oss är helt fel. "När allt är allas, då blir vi rädda om allt." (ungefär)
Det står: 

Den som har bott i studentkorridor vet att det lätt blir så att man bidrar så lite som möjligt till det gemensamma. Till slut är det någon stackare som får nog och städar upp efter alla andra.

Just så. Om allt är allas är det ingen som bryr sig om det.

Vidare:

”Många ser tanken att man fortfarande behöver ett territoriellt försvar som anakronistisk och motbjudande. Men tyvärr behövs det”, sade Edward Lucas, tidningen The Economists internationella redaktör, på måndagens konferens om säkerhet runt den nordisk-baltiska regionen som tankesmedjan Frivärld anordnade. ”Naiviteten är utbredd och det finns en ovilja att tro på ett verkligt hot. Det behövs ingen hård säkerhet i Europa, är resonemanget, försvarsanslagen är orimligt låga och i stället förväntar man sig att USA ska vara beredda att starta tredje världskriget för vår skull.”

Ja, vi sparar och räknar med antingen att alla människor är "snälla" numera, eller om det är fel då hjälper USA oss. Men vi går ju inte med i NATO eftersom där finns kärnvapen. Vem ska då försvara oss?
Sveriges neutralitetspolitik och mycket begränsade militära förmåga är ett hot mot stabiliteten i den baltiska regionen, sade Karlis Neretnieks, generalmajor och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Och det är så sant att det gör lite ont. I Sverige har vi vant oss vid att konflikter är något som drabbar andra.

Lettlands försvarsmionister Artis Pabriks sa: ”Rysslands mjuka makt leder till att du inte märker hur du förlorar din frihet bit för bit, centimeter för centimeter. En dag vaknar du och är inte längre fri.”
 
Artis Pabriks.

Och det är en fruktansvärd upplevelse.
Jag tänker ofta på Tibet som inte hade något försvar alls, och som lätt intogs av Kina. Det är en mardröm.
Det var en mardröm också för de baltiska folken när deras frihet togs ifrån dem. Men det ansåg aldrig 68-rörelsens medlemmar. De "visste" att folken istället fått det mycket bättre och gick emot en ljusnande framtid...
På DN:s kultursida läser jag en recension av Micke Leijnegards bok: "Var blev ni av ljuva drömmar. 68:orna"
Vilka var de då -68:orna?
--- de som i skolan var mer verbala än andra och odlade skapande intressen. De ägnade sig också mer än andra barn åt att läsa nyheter och fann idrott ointressant (många rökte gärna hasch också)
/.../ De utgjorde helt enkelt 1960-talets unga, kreativa elit, den som mer än andra grupper förmådde tänka sig utanför sin egen box.

Nej, de visste inte särskilt mycket om verkligheten. Jag kan säga det bestämt. Jag läste alltid hela Dagens Nyheter från den första sidan till den sista. Jag var kreativ, men jag rökte aldrig hasch. Och jag hade förstått Sovjetunionens brott mot de ockuperade folken och kunde aldrig sympatisera med de här människorna, som aldrig förstod utan hånade mig. Jag trivdes inte på universitetet pga den atmosfär som rådde där. Jag slutade gå på teatern när den blev "socialrealistisk". Jag förstod aldrig uttrycket att ungdomar blir vänster för att hjärtat sitter till vänster. En människa "med hjärta" skulle aldrig ha kunnat säga att balterna fått det bättre när deras värld helt raserats och vänts i skräck, hungersnöd och fattigdom.
 

maj 28, 2013. Esterna skämtar om oss!

 

Ett skämt direkt från Estland i svensk översättning:

En somalisk imigrant kommer till Stockholm. På gatan stannar han en person och säger: - Tack herrn. Ert land släppte in mig och gav mig möjlighet till fri läkarvård, gratis lägenhet, fri utb ildning, lite pengar varje månad och inte ens behöver jag betala skatt.
- Ni misstar er, jag är från Afganistan.
Somaliern går vidare på gatan och stoppar näst dam.
- Tack frun. Ni har ett underbart land...
- Jag är från Pakistan.
Han promenerar vidare...till näste man på gatan.
- Tack herrn för möjligheten...
- Jag är från Irak.
Somaliern fortsätter sin promenad... lite fundersam ser han en kvinna som bär ett litet barn:
. Är ni svenska? Jag vill tacka ert land...
- Jag är från Indien!
- Men var är alla svenskar?
Kvinnan tittar på sin klocka och svarar:
- Vanligtvis arbetar de vid den här tiden...

-----

Den svensk-finska journalisten Heidi Finnilä tänker om problemet om vi ska vara rädda för ryssen i en artikel: Mina dagar i Sovjet

 

 Heidi Finilä.

För över 20 år sedan deltog jag i ett givande utbytesprogram för studenter, där vi skulle vistas en vecka i en sovjetisk familj. Staden hette Mariupol och fanns vid Svarta havet i Sovjetunionen. Tidigare hade staden också hetat Zjdanov, efter en stor kommunistledare, men under perestrojkan hade staden återfått sitt gamla namn.

Staden heter fortfarande Mariupol, men finns inte längre i Sovjet, utan i Ukraina.

Mamman i familjen mätte fläsknivån på min överarm varje dag. Hon kände att hennes uppgift var att göda mig, så att min mamma efter resan skulle se att jag blivit väl omhändertagen.

Och vad omhändertagen jag blev! Jag fick sova i den lilla lägenhetens bästa rum och bästa säng. En liten hund vid namn Knopka, knappen, kom på sitt mildaste vis och väckte mig varje morgon. Måltiderna som dukades morgon, middag, kväll var furstliga och de stora vodkaglasen skulle gärna tömmas hela.

Det hölls tal om vänskap och världsfred.

Vi fick uppleva och se allt det bästa som fanns att se i området, som främst präglades av en stålindustri som hade satt sina spår i de arma mänskornas hälsotillstånd.

Veckan var på många sätt oförglömlig, dels för att den blev längre än en vecka. Av någon anledning fanns det inget flyg tillbaka. Ingen kunde förklara varför.

Jag missade visst ett inträdesprov och telefonerna till Finland fungerade inte riktigt, så det var svårt att informera hemlandet om vår försening.

Vi fick ta tåget. Det tog sin tid.

Det jag minns främst var gästvänligheten och hjärtligheten hos de mänskor som tog hand om oss, men också frustrationen över allt som inte fungerade. Typ toaletterna. Hur tarmen fungerade var ett ständigt återkommande tema hos vår lilla finländska studentgrupp. Antingen fungerade tarmen för mycket eller för lite och problemet var att hitta en fungerande toalett när man behövde den. Det kunde vara riktigt pinsamt ibland. Men våra värdar tog det hela väldigt bra och med stor värdighet inför problemet. Jag går inte in på detaljer.

Våra värdar var fantastiska fixare. Det måste man vara i Sovjet. De flesta hade byteshandel på gång till höger och vänster, det var det enda sättet att få tillgång till olika basvaror som behövdes. Och jag måste säga att våra värdars förmåga att möta motgångar och lösa problem var fenomenal. De hittade alltid på en lösning.

Till min skam måste jag erkänna att jag aldrig har varit varken i Ryssland eller i Ukraina efter Sovjets fall och att jag aldrig har lärt mig ryska. Jag följer med rysk politik och ryska samhällsfrågor dåligt och jag har väldigt lite att komma med när det kommer till Rysslandsfrågor.

Ändå har jag med min visit hos den ukrainska familjen varit med om mycket mer än många andra finländare när det kommer till kontakter med våra grannar i öst.

Det är så lätt att ha fördomar om det man inte känner till och okunskap leder ofta till rädsla.

Jag vet inte om vi ska vara rädda för vår stora granne i öst eller inte, så där helt försvarspolitiskt sett, men jag tror att vi alla borde lära känna våra grannar lite bättre. Där finns fina mänskor och en del av dem kommer hit ändå, oberoende av om vi vill det eller inte.

 

http://svenska.yle.fi/artikel/2013/05/23/heidi-finnila-mina-dagar-i-sovjet

Det är verkligen viktigt att vi lär känna våra grannar. Det tycker jag är så självklart. När det gäller ryssarna kan man få en annan bild om man intervjuar esterna t.ex. Men naturligtvis finns det trevliga, snälla och omtänksamma människor bland ryssar också. De syntes inte till i Sovjet-Estland så ofta bara.


maj 27, 2013. Estniska Kaitseliit / hemvärnet.

Statsminister Katainen. 

Först måste jag kommentera finske statsminister Katainens råd angående invandringen till Finland.

1. antalet asylsökande måste hållas under kontroll.

2. integrationen måste fungera bättre.

3. ... en viktig del en lyckad språkundervisning, så att människorna kan anpassa sig och söka jobb, sade Katainen.

Statsministern anser att det nu behövs en behärskad och bred debatt om invandringen.

Ja, den stora invandringen förändrar vårt samhälle naturligtvis, och om vi inte låter människor prata om det, då blir det bara värre. Integrationen har inte fungerat bra i vårt eget land, och att framhålla behovet av svenska blir genast betraktat som högerextremism. Visst, vi har SFI, men vi får inte prata om betydelsen av att kunna svenska.

Vi kan också se hur esterna försöker införa obligatorisk estniska i sina skolor. De rysktalande och Moskva kämpar emot. Utbildningsminister Aavikso försöker få dem att inse att man behöver behärska landets språk för att kunna arbeta där. De rysktalande har haft många år på sig för att införa förändringen, men blir ändå lika överraskade av kravet varje gång kravet tas upp.

-----

Svenska Yle skriver på hemsidan om:

Kaitseliit, esternas skötebarn

I Estland är hemvärnsorganisationen Kaitseliit en stor och aktiv del av samhället. För att bli medlem måste man rekommenderas av två tidigare medlemmar. På det sättet vill man garantera att bara pålitliga personer kan komma med. Pålitligheten är viktigt också därför att Kaitseliits medlemmar förvarar sina personliga vapen hemma.

Kaitseliit föddes under den omvälvande tiden strax innan Estland blev självständigt år 1918. Tanken som drev medlemmarna då var att skydda sina familjer och sitt land och den grundtanken lever vidare i dagens verksamhet.

Ants pappa som hade deltagit i Frihetskriget blev sedan verksam i Kaitseliit och fick en medalj av Estland för sina insatser under kriget.

Efter att Sovjetunionen intog Estland 1940 upplöstes Kaitseliit men uppstod på nytt genast efter att Estland blev fritt igen.

Det finns fortfarande sådana medlemmar som har varit med i verksamheten redan före kriget, berättar chefen för Kaitseliit, brigadgeneral Meelis Kiili. 

Brigadgeneral Meelis Kiili leder Kaitseliit

Kiili är stolt över sin organisation och tycker att det är storartat att civila använder sin fritid till att öva försvar. På frågan om det finns något motstånd mot Kaitseliit svarar general Kiili att det både inom och utanför landet finns sådana som är fientliga. Men då riktas kritiken inte så mycket mot själva Kaitseliit som mot de värderingar som förbundet står för: demokrati och trygghet.

Intressant. Det är alltså grupper som inte tror på demokratin som inte gillar Kaitseliit. Estland satsar mycket på att försvara sitt land. Man känner alternativet alltför väl.

Två medlemmar i organisationen intervjuas. Först:

Sirle Baldesport-Märss

En av dem som deltog i årets stora vårmanöver är Sirle Baldesport-Märss från Kaitseliits systerorganisation för kvinnor. Sirle är chef för fältköket och har tagit semester från sitt jobb för att kunna delta. För henne innebär försvarsverksamheten en livsstil, hon upplever att hon gör nytta.

Sedan:

Jarmo Hollo och Heigo Vija

Heigo Vija är premiärlöjtnant inom Kaitseliit och för honom är hemvärnstanken viktig. Han har vuxit upp med sina far- och morföräldrars berättelser om Estlands historia under den sovjetiska ockupationen och han vill vara beredd om landet skulle hotas på nytt. Jag är med i Kaitseliits verksamhet för att jag är realist, säger Heigo och medger att också en gnutta rädsla ligger bekom hans vilja att delta i försvarsarbetet. För Heigo är det viktigt att ha ett vapen. Det är en fri mans rätt, säger han. Vi förvarar våra vapen inlåsta enligt alla konstens regler och vi hotar ingen.

Inom Kaitseliit känner Heigo Vija samhörighet och kamratskap, det är viktigt. Jarmo Hollo håller med honom, kamratskapet och fosterlandet är orsaken till att han är medlem i Kaitseliit. Jarmo bor stadigvarande i Finland och han tycker att det är synd att han som estnisk medborgare inte kan få vara med i det frivilliga försvaret i Finland. Det vore bra om jag kunde delta i reservisternas övningar, tycker Jarmo Hollo.
 
Vi kan ofta se hemvärnsmän ute på övningar. Vi förstår deras oro, och önskar dem all lycka, och att de ska slippa tvingas att försvara sitt land.

maj 26, 2013. Ett litet land i en stor värld.

I Estland har man beslutat att inte svara på anklagelser om judeförföljelser och fascism under andra världskriget. Det går inte att komma fram i mediebruset och världen har bestämt att det estniska folket är "skyldigt". Ungefär som Stalin dömde dem han ville till att de var "skyldiga" och skulle straffas, vare sig de begått något brott eller inte. Ett sådant exempel bland mängder av andra är lilla Evi som redan vid sex års åldre dömdes som "skyldig".
 
Estland, ett litet land i Europa.
President Toomas Hendrik Ilves talar om det med esterna. Han talar om esternas öde på ett sätt som känns så befriande sannt. "Vi ska aldrig ge upp utan strid." Då riktar han sig mot Ryssland och vad som hände på 1940-talet. Han talar till det estnisk-judiska samfundet och påminner om vad esterna gjorde för judarna under den första friheten, före andra världskriget. Han säger inte klart att esterna kallades av ryssarna för "vita judar" under sovjetåren, men visar ändå att det finns likheter i de båda folkens öden under de svåra åren.
En sak som står helt tydlig är emellertid att ett litet land har mycket svårt att rätta till det som större stater har bestämt är en sanning, hur mycket belägg de ändå har för sin version. Ingenstans i svensk press har jag sett att man nämnt Ilves tal t.ex. Inte heller hans tal på nationaldagarna. Små stater befattar vi oss inte med.
Ändå tycker jag mig se att man har börjat intressera sig för ett närmare samarbete här uppe i norr. Arktis är ju en stor anledning, men det gäller ju bara staterna som kan vara intressanta vid oljeutvinning.
 
Dessutom yucker jag att Mart Laar sa det så bra i går, det som jag skrivit om tidigare, nämligen att det nyligen befriade landet som tvingats till att bygga upp hela sin infrastruktur och modernisera skolutbildning och maktstruktur nu måste ge bidrag till stater som varit fria så mycket längre och som "levt loppan" på sina pengar. Har det att göra med att våra kulturer faktiskt skiljer sig åt? Hur ska vi i så fall arbeta med det? Har vi i Sverige glömt bort att vi agerar efter våra seder i respektive land; att vi inte är så lika som man vill tro. I så fall: är det en nackdel? Naturligtvis inte. Man måste bara vara medveten om det. Och det är ett hårt arbete att komma underfund om vad olika saker betyder i olika länder. Vi kan inte bara beskylla människor för "högerextremister" och därmed är saken avgjord. De är dåliga och kanske farliga människor. De vill rasera vår demokrati. Det går så fort att slänga ur sig ett invektiv. Vi såg exemplet i TV häromdagen när en jornalist anklagade en annan jornalist för högerextremism för att han nämnde ordet "fosterland". Är inte det sbsurt? Jag hörde en man på radio som lite tveksamt frågade om man fick säga "invandrare". Så märkligt är det med ordbruket i Sverige.
 
Jag säger det igen: Vi ska möta andra människor med nyfiken respekt. "Nyfiken" därför att vi ska försöka förstå den andra människan och "respekt" därför att ingen är bättre än någon annan förrän motsatsen bevisats.
 

maj 25, 2013.Mart Laar talade på Lennart Meri-konferensen.

Lenart Meri-konferensen avslutas i morgon i Tallinn. Många har hittills framfört sina åsikter, och här är första hälften av Mart Laars tal. Hans titel på talet är:

Då och nu.

 

Mart Laar, som numera sitter i rullstol efter en stroke. 

Vi kunde aldrig i våra värsta drömmar tänka oss att vi efter anslutningen till Europeiska unionen skulle ta på oss sydeuropeiska länders skulder. Som en konsekvens av de populister fortfarande en hel europeisk stil politik eftersträvade parterna i de kommande valen skjuts åt sidan, "eftersom människor vill leva väl, just nu."

Mitt tals titel blev "förr och nu", som titeln på Jakob Hurts första estniska dikt 1860.

Detta passar Lennart Meri-konferensens mening, eftersom just detta år passeras dagen då det åter självständiga Estland blir äldre än det tidigare fria riket före kriget, Republiken Estland.

Estlands andre president Lennart Meri.

Lennart Meri föddes och växte upp under den första republiken. Han hade överlevt förstörelsen och hade levt med lidandet. Därför var "folkets sanna frihetsdag" en av de största drömmar Lennart Meri hade. Han levde och arbetade med att den drömmen skulle bli sann.

Efter att ha sett med egna ögon hur Estlands självständighet helt kunde förintas, levde Lennart med en stor smärta. Det går som smärta i mitt huvud hela tiden vetskapen om att Estland måste göra allt rätt, och frågan om hur man beter sig för att förhindra ny förlust av självständigheten.

Lennart stödde inte teorin om att förlusten av självständigheten var en enstaka  ödesdiger process som ägde rum i Estland. Han visste att Estland förlorade sin självständighet som ett resultat av externa krafter, naturligtvis, men han förstod att Estland självt kunde bete sig annorlunda. Nu försöker vi bete oss enligt Lennarts “annorlunda”.
Allt började med att vi tidigt agera utrikespolitiskt. Estland uttalade genast sin odiskutabla neutralitet och Lennart Meri menade att vi aldrig får välja bort den neutraliteten.
Vi diskuterade tillsammans flera gånger hur vi kunde göra så att det som hände 1939 och 1940 aldrig någonsin ska hända igen. Ett svar var, naturligtvis, att vi måste försvara oss, men Lennart hade ett annat svar: Europa. Lennart var en sann europé och en integration med Europa skulle ge oss möjligheter till en annan politik. Det börjar med ekonomin och fortsätter ända till försvaret. Planen var exakt planerad med alla mellanliggande steg, vilket innebar att vi kunde börja nästa steg endast om den förra färdigställdes. Det var "Den Stora planen för Estland".
 

Naturligtvis var Lennart Meris tankar fängslande. Lennart visste att dagens Europa består av skickliga europeer som han själv hade mött. Lennart visste att Estland skulle få anpassningsproblem, han visste också att en del av reglerna är orättvisa och pinsamma. Men det värsta, nämligen att vi om vi går med i EU kommer det främst att handla om Grekland, Italien, Spanien, Portugal och andra sydeuropeiska länder och att till Cyperns hjälp i deras skuldsättningsproblem kommer den ryska huvudstaden.

Alla dessa kriser är i själva verket orsakade av samma skäl. Kanske är det ett faktum att vissa europeiska länder har blivit mer jämlika än andra. Reglerna är helt klara och en del av EU försöker leva efter dem. Den andra delen av EU ignorerar dessa regler. Där lever man det goda livet, och låter andra betala sina räkningar.

För en tid, kan ett sådant system fungera men inte för evigt. Väljarna blir också trötta på dessa länder och deras regeringar och frågar sig varför måste vi följa dessa regler när andra inte gör det.  Deras levnadsstandard är högre och ger högre social trygghet. Europa vägrar dock fortfarande att se klart på det faktum att många av de ländernas rikedom uppnåts på bekostnad av att regler bryts.
 

För Estland skulle det till exempel inte vara något större problem om vi beslutade höja vår skuldbörda och börja låna ut pengar i allt högre grad till våra medborgare. Även löner och sociala bidrag skulle höjas. Kanske skulle de stiga till samma nivåer som pensionerna på Cypern och våra lärare skulle få lika höga löner som lärarna i Grekland. Inom några år kan en sådan politik också fungerar bra här när det är dags för betalning av våra skulder. Då har regeringen suttit vid makten en andra period och menar att vi tar oss ur krisen med hjälp av bidrag från den europeiska krisfonden. Så gör de faktiskti Sydeuropa.

Med denna bakgrund är inte svårt att förutspå att norra Europa står inför stora politiska förändringar.

I denna situation, är behovet av sådana ledare som Lennart Meri stor. Lennart Meri var mycket kompetent och kunde förklara svåra saker. Han var kapabel att gripa tag i en stor folkmassa och utforma mål med eftertanke och få folk att samlas kring honom. Lennart kunde göra så att en stor del av befolkningen kände sig fångade av honom och var eniga med honom. Människorna kände sig viktiga i partiet, inte bara marginaliserade. Nu skapas en känsla av glömska, förbittring och ilska, även om det faktiskt går bättre än på hans tid.

För att uppnå målen måste vi använda rätt verktyg, samma typ av verktyg som Meri använde. Premiärministrar och deras regeringar ska inte vara överseende mot folkets kritik.
 

Lennart Meri är en av de personer jag är mest ledsen för att jag aldrig fått träffa. En man med en speciell resning och frihetskänsla.
 

maj 24, 2013. I finsk TV ifrågasattes förhållandet till Ryssland.

 I det svenskfinska diskussionsprogrammet på yle fem "Obs Debatt" pratade man om: Vem är rädd för ryssen? Är Ryssland ett hot för Finland? EU-parlamentariker Nils Torvalds och Jutta Zilliacus debatterar hotet från öst.

 

Jutta Zilliacus

Ett intressant program där man diskuterade på ett sätt man inte skulle göra i Sverige. Förresten menade de att vi svenskar inte ska vara rädda för ryssen eftersom Finland ligger emellan. 

En annan intressant sak som sas var att Ryssland bara haft 20 år på sig att skapa demokrati. Västvärlden behövde 200 år. Jo jo. Estland hade 20 år på sig första gången. De underkändes av svenskarna och dömdes till straffarbete i Sovjetunionen i 50 år. 

Jutta Zilliacus var mycket i Sovjetestland, hennes föräldrar var flyktingar från Haapsalu. Hennes uppfattning om esterna är att de är oerhört vänliga och trevliga, men du kan inte alltid lita på dem. Då minns jag kvinnan som sålde banane vid stadsmuren i Tallinn i blörjan av 1990-talet. Hon intervjuades i Lasse Holmqvists program om Estland. "Det kommer dröja mycket länge till esterna blir lika bra människor som de var under förra friheten." Ja, Sovjetunionens kultur och moral skapade människor som inte i första hand kunde vara ärliga och medkännande. De måste handla efter efter de hårda reglerna under sovjetkulturen. Det är viktig kunskap. Det tar inte lång tid att lära människor att agera helt samvetslöst. Man bara dödar tillräckligt många och skickar iväg tillräckligt många långt bort från sitt hem till ett liv i iskyla och utan mat. Jag måste ändå säga att jag har mött så många trevliga, intressanta ester. Men hur de reagerar i ett trängt läge, de kan jag inte veta. Vi har redan blivit allvarligt lurade minst två gånger. Därför menar jag att man alltid ska vara uppmärksam när man är i en främmande kultur.

Det diskuterades också vad som var viktigt att lära sig om Ryssland. Jutta Zillicus ansåg att ryssarnas mentalitet var oerhört viktig att förstå. "De är varma, glada och väkomnande, men ändå måste man lära sig hur de tänker, menade hon. Minns Runebergs ord i Fänrik Ståhl: "Ryssarna kysste och slog ihjäl med samma varma själ." Kanske inte alla ester håller med om den varma själen.

Efter alla mina studier om Ryssland har mina åsikter besannats att de tänker inte som vi. De tillhör en annan kultur, och en orsak till detta är den ortodoxa tron. Den är så genomgripande i landet och har skapat ett speciellt sett att se på livet och människan. De har inte haft någon reformation, renässans eller upplysningstid, och varför är det så viktigt? Jo, det handlade om att ifrågasätta. Att själv tänka efter och förstå det vi lär oss. Inte ens under kommunismens år förändrades så mycket. I Ryssland var det mest ett byte av huvudpersoner. Ritualer och vanor förändrades inte trots att det nu var "folkets män" som nu tog makten och började mörda och tortera i ofattbara antal.

Den enda förändringen av religionen var när det påbjöds att man inte längre skulle använda två fingrar när man gjorde korstecknet, då bröt sig grupper ur samfundet och bildade ett eget. Men för övrigt har inte mycket förändrats. Gammelryssarna, som de kallas som inte ville förändra någonting fick flytta till ensliga orter för att inte förlora sina liv. Min väninnaÕie träffade på en grupp i Sibirien, en annan bor vid Peipsi sjöns strand i Estland och en tredje bor i USA. Det finns säkert fler.

Jag googlade betydelsen av detta med fingerantalet och hittade följande svar: När prästen jag frågade förklarade hur och varför man gör korstecken sa han att man antingen gör korstecknet med en öppen hand, där de fem utsträckta då symboliserar människans 5 sinnen och Jesu fem sår. 
Man kunde även göra korstecknet med två fingrar invikta mot handflatan. I detta fall symboliserade de två vikta fingrarna att Jesus var sann människa och sann gud, medan de tre utsträckta stod för Fader, Son, Helig Ande.

Sidan: https://www.flashback.org/t844427p3

 


maj 23, 2013. Gränsavtalet med Ryssland, andra försöket.

 Så här långt: en nöjd utrikesminister.

Estniska-ryska gränsfördraget har fått regeringens godkännande.

Regeringen godkände idag det estnisk-ryska förslaget till gränsavtal, som reglerar den estniska och ryska gränsen, vid Narva floden och Finska viken. Enligt uppgift är avtalet helt enligt estniskt önskemål. Utskottet för utrikesfrågor godkände gränsavtalen den 14 Maj.

Efter regeringens godkännande ska ratificeringsprocessen i Estland och det ryska parlamentet börja. Avtalen träder i kraft 30 dagar efter utbytet av ratifikationsinstrument.

Estlands och Rysslands utrikesminister undertecknade gränsavtal första gången den 18 maj 2005, och riksdagen ratificerade det den 20 juni. I slutet av juni meddelade Ryssland att de skulle dra tillbaka sin underskrift de tecknat eftersom de anser att avtalet möjliggör framtida territoriella anspråk till Ryssland från Etslands sida. 

I början av september förra året meddelade Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov att Ryssland är redo att återuppta diskussionerna om gränsavtalen med Estland, och i oktober beslutade man att inledda nya överläggningar om gränsavtal med Ryssland. Dessa har nu kommit en bra bit på väg.

Postimees

 

 

maj 22 2013 President Ilves har talat

 

President Ilves har varit aktiv i veckan. Dels talade han vid det estniska judiska samfundets möte och dels var han inbjuden att tala i engelska underhuset. Estland ligger i framkant när det gäller datorer, både att använda tekniken och att stoppa hackare.

Ilves: Ett fritt och tolerant samhälle tillåter inte ondskan att återfödas.

President Toomas Hendrik Ilves talade på det estnisk - judiska samfundets konferens «95-65-25», om “Estlands smärtsamma förflutna som hjälper oss i dag att komma ihåg värdet av att upprätthålla ett fritt och demokratiskt samhälle. Det minnet kommer att finnas kvar för vår säkerhet och det är det enda sättet för att vi ska kunna bibehålla och utveckla den tolerans som vi har nu och så desperat behöver, "sade president Toomas Hendrik Ilves.

"Vi tillåter inte den historiska erfarenheten av totalitära regimer, och den blinda, mänskliga ilskan mot fientligheterna riktade mot både ester och judar att få möjlighet att växa. Vi vet alltför väl och i vår tid vad det innebär, och vad det så småningom kan leda till. Ett fritt tolerant samhälle låter det inte hända igen”, betonade Estlands statschef.

Han påminde om Estland alltid ska vara värdigt dent som skrevs i veckobladet "The Jewish Chronicle" i London, där landet omtalades som  en "oas av tolerans" år 1936. år. Då hade de mörka molnen förmörkat Europa,  när molnen över Europa gjort det allt mer dyster, och då vissa länder officiellt uppmuntrat hat och när tiotusentals "fel" böcker brändes i Berlin 1933. Vid Tartu Universitet invigdes  1934 en avdelning för judiskas studier.

Den kommunistiska ockupationen resulterade i att alla medborgarorganisationer stängdes 1940. Bl.a. innebar det att det judiska samfundet förbjöds och den kulturautonomi som funnits i Estland avslutades.

Sedan inträffade en annan mardröm - nazisternas, vars brott mot mänskligheten inte någonsin kommer glömmas och heller aldrig kan förlåtas, sade President Ilves. Om den nazistiska ockupationen förstörde kärnan av den judiska kulturen i Estland, hindrades återinförandet i decennier av den kommunistiska sovjetiska regimen. "

“Ingen av ockupationsmakterna strävade efter att ge medborgarna frihet ellr möjlighet till självständigt handlande; allt måste underordnas den främmande makten”, sade Ilves. “Estlands judar var däremot bland de första som fick sin frihet återställd, och de inser verkligheten behovet av att delta i skapandet av ett demokratiskt och fritt samhälle.”

"Genom lokala aktiviteter och det aktiva deltagande i livet Estland har judarna bidragit till födelsen av vårt land och återställandet av självständigheten. Ni hjälpte till att göra Estland större, rikare och mer andligt, "sade president Ilves.

-----

Ilves berättade i London om cybererfarenheter man har i Estland.

President Toomas Hendrik Ilves diskuterade i dag på inbjudan av den brittiska tankesmedjan The Henry Jackson Society i det brittiska underhuset tillsammans med parlamentsledamöter, beslutsfattare och opinionsbildare om IT, e-styre, och om vilka utmaningar vi kommer möta under 2000-talet.

Samtalet leddes av en av de mest framstående experter på it-säkerhet och säkerhetspolitik, baronessan Pauline Neville-Jones.

Henry Jackson Society är uppkallat efter USA senator Henry Jackson, som var demokrat med humana och liberala värderingar inrikespolitiskt såväl som utrikespolitiskt. Styrelsen analyserar utrikespolitiken med dessa värden som grund.

 

maj 21 2013 Tänker du på bikinisäsongen?

Tidningen Naine 24 skriver i dag att den som vill bli smal till bikinisäsongen ska storstäda sitt hus. Det ger snabbt resultat, man bränner t.o.m. fler kalorier än på ett maraton.

 

Det gäller alltså en grundlig storstädning. Rengöring, dammsugning, tömma skåp och lådor, skura golv, tvätta fönster och möbler. På att tömma alla skåp, torka och tvätta av innehållet och sedan sätta tillbaka dem igen brände försökspersonen 952 kalorier på fyra timmar. I genomsnitt städade försökspersonerna fyra dagar och brände 3655 kalorier.

"Jag är förvånad över hur många kalorier som försvann i städningen. Att flytta en massa möbler är bra för överkroppen, att springa upp och ner för trapporna är bra för mina fötter och ben. Nu längtar jag till nästa städning", sa en av deltagarna.

Så här glada blev de.

 

En annan tillade: "Nu vet jag varför mina muskler ofta värker efter städning. Det är tillfredsställande att veta att förutom att hemmet blir rent och snyggt så bränner jag också en massa kalorier. Det är en fin belöning!"

 

Så mina vänner! Sätt igång och städa nu. Jag börjar genast.

-----

 Tartu Postimees skrtiver om en annan sak att tänka på inför sommaren.

Barnen bryter sina ben på studsmattorna och trädgårdstraktorn klipper deras fötter. Det är barnkirurger som varnar.

Flera barn finns redan på sjukhusen av de här skälen och syster Merle Seera på barnkirurgen  säger: "Vi skämtar internt om att studsmattor bör förbjudas på grund av de allvarliga skadorna som de förorsakar." Vi ska inte skydda barnen genom att sätta dem i bur, men detta gäller så allvarliga skador."

Förra sommaren hittade barnen på en ny lek", berättar Merle Seera. "Ett barn hoppar på studsmattan, och de andra står under den. De höjer sina händer mot studsmattan. Sedan ska hopparen komma på barnens händer. Om hopparen istället kommer på ett huvud kan skadorna bli mycket allvarliga på huvud, nacke och ryggrad".

 

"Förra året fick vår avdelning in offer som var utan fingrar eller tår p.g.a. trädgårdstraktorn."

På toppen av trädgårdstraktorn sitter ofta inte en, utan flera barn. Om traktorn kör över stenar eller ner i en fördjupning i gräsmattan då ramlar lätt något av barnen ner och traktorn klipper av ett ben eller en arm.

Det finns tillfällen när vuxna inte ens är i närheten när olyckan sker.

Merle Seera påminner om olyckorna på trädgårdstraktor de senaste fyra till fem åren, den oro som skapas på institutionen varje sommar för två eller tre allvarligt skadade barn.

Ja, en olycka kan alltid inträffa. Lämna inte barnen ensamma med verktyg av någon sort. Det svåra är studsmattorna. De är ju till för barnen. Alla har en i trädgården. De är lika vanliga i Estland som i Sverige. Lilla Elvira bröt ett ben på studsmattan när hon var två år. Det glömmer vi aldrig.

-----

Estniska hänmdelser i dag: 

I dag var det slagsmål på Virugatan i Tallinn. Två ryska unga män skulle göra upp om någonting. De hade tre-fyra vänner med sig, men de höll sig utanför. Det skulle vara en match en mot en. En av dem gav upp efter en lång strid och mycket blod, och gick därifrån. När polisen kom var allt över.

Hela slagsmålet kan du följa här:

http://www.elu24.ee/1242032/galerii-viru-tanaval-toimus-verine-kaklus/ 


Maj 19 2013 Det mystiska Ryssland.

I estnisk radio har det i flera år sänts ett program med titeln Det mystiska Ryssland. Det är eh historiker, David Vseviov, som berättar, och det är verkligen fantastiskt att det finns så mycket att berätta. Programmet är mycket bra eftersom unga människor, och andra som inget vetat, nu har möjlighet att få förklarat för sig hur det verkligen var.
I dag talade han om Stalin och NKVD, vars chef då hette Jagoda.
 
 
Jagoda.
 
Den siste av de gamla bolsjevikerna som satt kvar i presidiet var Molotov. De andra var avrättade. Molotov anade att han stod på Stalins lista på de dödsdömda, så han anade verkligen vad som väntade. Och Stalin ville se dem dö. Några begick självmord för att slippa en utsiktslös rättegång, men då straffade Stalin deras familj istället som en varning till de som ännu inte avrättats.
 
Stalin hade infört olika ceremonier. En av dem var att när någon ur presidiet reste från Moskva då var det stort avsked vid stationen och även han själv var där.
 
Det var tid för Molotovs semester. Han skulle vara i sin datja i sex veckor. När det var dags för det ceremoniella avskedet tänkte Stalin inte komma. Han ålade Jagoda att skicka ett meddelande att han inte skulle hinna till tåget i tid. (Det var en uppenbar lögn. Tåget skulle aldrig lämna stationen utan att Stalin kommit.) Molotov klev på sin vagn. Oroad över att Stalin uteblivit. Men for i väg på semester, sju mardrömsveckor. Han visste inte när de skulle hämta honom. Stalin å sin sida var orolig för att han skullle begå självmord.
 
Under de sex veckorna fick Stalin tid att tänka. Molotov var en bra tjänsteman, skrupelfri, han mördade alla som Stalin gav order om. Han utförde också viktiga sysslor som Stalin själv inte orkade befatta sig med, och de andra var mest idioter som inte skulle klara av de uppgifterna som Stalin inte ville utföra själv. Kanske ändå? Ja, han tog tillbaka orderna som gått till Jagioda att fängsla Molotov och ställa honom infär rätta.
 
Molotov blev förvånad när inget hände. Han fick istället nya uppgifter, och livet fortsatte.
Ska vi tycka synd om Molotov? "Nej han var en mördare bland mördare och en skurk bland skurkar." sa programledaren.
 
Molotov skriver under den fruktansvärda pakten och Stalin ser belåtet på. Baltikum nästa!
 
Kvinnan Anna,  som varit gift med en höjdare i NKVD däremot. Hon råkade illa ut.
Hon hade skiljt sig från sin man och gift om sig med en annan NKVD-höjdare. På sovjetiskt vis hade de tidigare äkta makarna ett fortsatt gott förhållande och umgicks ibland. Hon umgicks för övrigt bara med andra NKVD-höjdare och deras fruar.
En dag var det den före detta makens tur att misstänkligglöras. Och en annan dag kom NKVD och hämtade kvinnan. Hon förstod ingenting. "Ta hand om min dotter så länge, jag är snart tillbaka." sa hon till en väninna,.
Men hon anklagades för att ha haft den nyblivne skurken i sitt hem. "Ja. Naturligtvis", sa hon och försökte förklara det sammanhang som alla redan kände till.
En "undersökningsman" redovisade sina resultat varvid det framgick at5t kvinnan inte gjort något som helst fel.
Jagoda gillade inte det. Har man fängslat nå¨gon, då ser man till att fången är skyldig. Till något. Vad som helst.
Emellertid gick han med på att hon inte var skyldig i det här fallet. Men naturligtvis var hon i alla fall på något sätt skyldig. Han bytte straffet arkebusering till fem års fängelse för...Ja, någonting. Förmodlingen umgänge med misstänkta element.
 
Så gick det till i Sovjetunionen på Stalins tid. Strax därpå ockuperades Estland... Och Stalins man i Estland var Moskvarättegångarnas bödel.

maj 18, 2013. Barn tänker inte alltid som vi tror.

Några barnhistorier från Estland där det blir fullkomligt klart att (de estniska?) barnen inte tänker som vi tror.

Via Postimees kom jag till en sida där de bett läsarna skicka in roliga kommentarer från sina barn. Här är några:

Lille Rednar sitter på morgonen i soffan och tittar sorgset på sin mamma som gör sig i ordning för att gå till jobbet. "Mamma är det roligt att gå till jobbet?

Mamma svarar att det är roligt. “Att arbeta är skojigt.”

Den lille mannen tänker en stund och säger sedan :"Mamma du är fortfarande jättedum."

 

En helg var Rednar hos mormor med sin äldre syster. Rednar protesterade när hans syster satte fast några klisterfigurer på TV:n. "Varför gör du så?" Systern svarade: "Ingen tittar ju i alla fall."

Senare kom systern in i rummet igen och släckte lampan. Rednar frågade:  "Varför gör du så nu?" Systern svarade: "Här är ju ingen."

På morgonen när systern kom in  vardagsrummet låg Rednar på en matta och mös för sig själv. "Varför ligger du där?" frågade hon. "Jamen, det är ju ingen som går på mattan just nu", sa Rednar.

Ibland när mamma har bråttom får storasystern hämta Rednar på dagis. Varje vår finns där en stor vattenpöl framför ingången. Häromdagen förklarade systern för Rednar att han inte fick kliva i pölen för vattnet gick över stövlarna. Sedan blev hon upptagen av sin mobil och såg inte att Rednar klev i vattnet i alla fall. Hon skrek till och Rednar förklarade för henne: "Du måste lära dig att behärska dig!"

En kväll såg Rednar på TV och kommenterade: "Vad synd att jag inte kan föda kycklingar själv. De där kvinnorna vet ju inte hur man gör."

-----

En treårig flicka går hem från dagis med sin mamma. "Mamma, Patrik frågar hela tiden om vi ska gifta oss." Mamman svarar: "Vill du gifta dig med honom?"

"Nej, jag vill bli stor och gå i skolan."

-----

Lille Rünno frågar mamma om hon vet varför han har en så jobbig syster.

"Nej, vad tror du själv?"

"Pappa köpte henne billigt på Selver (affären)."

----

"Om min syster skrattar, då skrattar jag också, och så skrattar alla barnen och sedan mamma också. Så blir mamma lycklig!"

-----

Dagsens sanning: 43 grader på balkongen i dag.

 


maj 17, 2013. Så ser jag livet i Sovjetestland.

Jag skrev maj 15, 2013.Skolor har olika ideologier.
Det handlade bl.a. om en flicka som inte fick använda sin hjärna. Så ser jag på Sovjetestland. Precis så begränsades deras liv. Det måste varit frustrerande. När de hade stridit för sin frihet 1918-1920, då fick de skapa det samhälle de själva ville leva i. De var europeer och hade ett människovärde som alla andra europeer. Det värdet som inte tillerkänts dem under lång tid. De utbildade sig och skapade sig kunskap för att kunna arbeta på alla nivåer i landet. Under tsaren var de snöpta. 
20 år fick de känna på det fria livet. Sedan omslöts de av en främmande kultur igen. Begränsningar i tänkande och vardagsliv som vi inte kan sätta oss in i. En man jag tycker är fantastisk är bankmannen Rein Otsason som jag berättade om Nov 16, 2010. Han var mannen som vågade arbeta för en estnisk valuta redan under sovjettiden. Han insåg att det skulle betyda mycket att låta en estnisk valuta få arbeta för landet. Att släppa den fri från den begränsande ryska rubeln. Det var ett första steg mot en ny frihet för hela folket. Tänk så underbart det måste ha varit att få tänka själva, att agera efter det egna förståndet och slippa lyssna till vad Moskva sa för begränsande saker till dem.
 
Reion Otsason, en speciell man
 
"Jag behöver ingen klocka, Moskva talar om vad klockan är." Det är ingen idé att tänka själv, det betyder inget. Moskva säger hur vi ska tänka i alla fall.
 
Även i Sverige fanns det människor som frivilligt lyssnade på vad Moskva sa. Regnade det i Moskva använde Hilding Hagberg paraply i Stockholm.
-----
 
Vet ni vad fort man glömmer. För en kort tid sedan var naturen grå. Allt var trist och det gällde att ha det fint inomhus för att känna att det nog inte är så tokugt i alla fall. Och plötsligt förändras allt. Natuen får färg. Träden, åkrarna, gräsmattorna är gröna. En varm grön färg som skänker sådan glädje. Tänk att det är så här vackert på våren! Det kom jag verkligen inte ihåg. Och där blommar vitsippor och blåsippor! Det är helt underbart.
 
 
 

maj 16, 2013. Finns det äkta åsiktsfrihet i Sverige?

Såg ni möjligen Uppdrag Granskning i går? Min behållning av programmet var att alltför många journalister arbetar för att deras förutfattade meningar stämde. I Sverige får vi inte säga något nedsättande om andra folk, bara oss själva. Jo, vissa små Östersjöfolk förstås. Vi ska absolut inte nämna order "fosterland" och mena Sverige, då diskriminerar vi alla som inte har sitt fosterland där, eller är vi Sverigedemokraterna allihop, och de är Satan. Min fråga är: Finns det äkta åsiktsfrihet i Sverige?
Att alla människor har ett eget fosterland, dvs ett land där de är födda eller har sina rötter betyder inget i sammanhanget. Allt som påminner oss om gamla tider är förkastligt och fel. Att det blivit så beror på skolan. Skolan betonar absolut inte Sverige. I Finland och Estland får alla barn lära sig fakta om sitt land. De får lära sig sin historia och sin kultur. På ett fullständigt självklart sätt. Just så som svenskar anser vara rasistaiskt eller högerextremt eller någon annat hemskt. Invandrarna i Finland läser finska och finsk och europeisk kultur.
 

Norra Reals lärarkår en gång.
 
Vi får inte säga att invandrare som kommer hit är analfabeter! Det är rasism eller något annat "hemskt fel". Men om en man som arbetar med somalier och gör deras tillvaro i Sverige bättre, om han säger det kan det då inte vara sant? Inte enligt Åsa Linderborg naturligtvis. Men om man bättre kan förbereda människorna för livet i Sverige genom att möta dem på deras egen nivå och starta undervisningen där, då mår väl alla bättre av det? Varför ska vi hymla om verkligheten och i alla sammanhang först fundera ut vad som är politiskt korrekt? Människan är inte i sig själv politiskt korrekt. Vi finns i så oerhört många variationer att det absolut inte kan finnas en enda lösning för männsikornas alla problem. 
 
Ingenting har blivit bättre! Vi vet fortfarande bäst utan att kontrollera våra uppgifter. Våra "sanningar". Vi frågade aldrig esterna hur livet hade varit i Estland under den sovjetiska ockupationen. Vi visste bäst! "De hade kunnat ha det jättebra om de bara inte varit fascister." Så fel! Så fruktansvärt fel! Om vi hade frågat dem hade vi fått lyssna till berättelser vi aldrig kunnat tänka oss i fanatsin. Vi hade aldrig trott på att sådana vidrigheter kunde inträffa i vår del av världen. Vi lever med "goda" ögon och tror att alla andra också innerst inne är goda. Vad de än sägs göra. Bara de är på rätt sida av tron. Dvs. till vänster. Vänster är den "goda sidan". Vilken inbillning! Hallå alla ni som vill utbilda våra barn till goda "vänstermänniskor", dvs, det som man gör i vår svenska skola: en skola ska inte utbilda barn politiskt. Det betyder att man hjärntvättar barnen. Barn ska utbildas till att tänka självständigt. Att själva se och lyssna kritiskt på det som sägs och visas i våra media. Vi ska inte ha "blåögda" barn, vi ska ha självständigt tänkande barn. Det ska inte vara ett brott att vara blond och blåögd, eller svarthårig och brunögd. De som säger så pratar bara dumheter.. Det är variationer man föds med. 
Om vi vill att alla ska vara "vänster" måste vi ge barn och ungdomar en möjlighet att fatta det beslutet själva. Utan att vi svartmålat andra sätt att tänka. Visst vill vi att de ska ha åsiktsfrihet?
 
En bild från skolan när läraren undervisade.

 
 
I den finska skolan är det viktigt att eleverna lär sig hur man ska bete sig i klassrummet och störande elever sägs till. Läraren har auktoritet och hög status. Lärarna väljs ut noga; det är ca 10 studenter som söker till varje ledig plats på lärarutbildningen. På så sätt får man lärare med kunskap i sitt ämne. Lektionerna sker via katedern. Dvs. läraren berättar något, och sedan ska eleverna sammanfatta och diskutera det som sagts.
För mig låter det som musik. Likadant är det i Estland. Och vi som levt i många decennier med svensk skola vet att där är det ofta precis tvärtom.
Låna gärna boken "God utbildning och dålig" på biblioteket. Har de inte köpt in den, se till att de gör det. Den är läsvärd!

maj 15, 2013.Skolor har olika ideologier.

Estland gick vidare efter första semifinalen i Eurovisionsschlagertävlingen,
Birgit som gick vidare.
 
-----
 
Ska han kunna rätta till alla fel i skolan?
Skolor har olika ideologier.
Jag läser en bok som heter "God utbildning och dålig. Internationella exermpel. Skriven av Inger Enkvist.
På svenska Yles hemsida den 25.12.12 berättas det om den estniska skolan. Visserligen inte alltid i så fina ordalag, men det här säger en del:
Det finns otaliga internationella undersökningar som jämför olika länders skolsystem. Den mest kända är, till allas vår stolthet, OECDs Pisa-rapport, den som brukar placera Finland högt upp i toppen. Samma rapport lyfter alltid Estland upp som EU:s nästbästa i klassen. Sverige kommer långt ner. Landet som gav oss Ikea; Hennes & Mauritz, Abba, och Abbas sill. Finland har haft Nokia och arga fåglar och Estland ...hmm. (Kommunistisk terror i 50 år.)
 
Ja, varför är det så stor skillnad? Boken "God utbildning ..." berättar om den skolpolitik som introducerades i Sverige och andra västländer. En helt ny ideologi för den svenska skolan. Nu handlade det inte längre om att lära ut fakta till eleverna. Man skulle "se till hela eleven". De som var "duktiga" skulle användas som hjälp åt de mindre duktiga.
 
 Jag ska nu berätta hur det går när man inte tillåter ett barn med relativ snabb hjärna att använda den.
 
Hon fick redan som 7-åring veta att hon "inte skulle tro att hon var bättre än någon annan". En bra hjärna hos ett barn betyder att ett annat barn känner sig kränkt. "Stackars G som kom i samma klass som du." - Om en förälder säger så till ett barn, då vet han/hon inte hur barnet uppfattare budskapet.-  Om dessutom ingen uppmuntrar goda resultat i skolan, då tappar barnet sugen. Om allt detta drabbar samma barn, då kan det gå illa: När hon var ca 17 år kände hon sig totalt sinnessjuk. Hon frågade sin mamma om hon var det, men mamman sa bara "nej". Men hjärnan var i uppror. Hon visste inte om hon vågade tänka själv.
Alla barn har rätt att använda den hjärna det fått. Om det är traumatiskt för andra barn att en klasskamrat tänker relativt snabbt, sätt då det "snabba" barnet i en klass som passar det. Alla barn har rätt att få uppgifter som för det vidare i förstålse och utveckling. Ingen ska känna sig sinnessjuk för att hon inte vågar använda sina gåvor.
 
Jag ska berätta mer när jag läst lite mer i boken.
 

maj 14, 2013. Homo Sovieticus blir kanske normal.

I Sverige talar man inte så mycket om Homo Sovieticus, men den människan var verkligen en realitet. I Sovjet tänkte man sig en ny människa som skulle leva i kollektiv, leva i fria förhållanden och helt underordna sig makten.
 
 
En man i tjugofemårsåldern, Kristo. Sammanboende för andra gången, ett barn med respektive kvinna. Arbetar på den stora bondgården i närheten av sitt hem. Precis som sin nuvarande sambo, Tiiu. Mamman, Veera, är hora i byn i närheten. Morfar är döende efter en stroke han fick för något år sedan. Han var svår alkoholist. Mormodern var också svår alkoholist men tvingades sluta. Eller rättare sagt: hon fick veta att om hon fortsatte skulle hon avlida. "Ett glas till och du dör." Själv dricker Kristo bara vid avlöning. Men då dricker han desto mer. Tills han stupar. Hans yngre bror gjorde detsamma, och hittades död på en gångväg morgonen efter en supardag.
Morförädrarna arbetade på kolchosen. Som mjölkerska resp. dyngrensare i ladan. Modern arbetade också där tills hon började supa och bytte yrke till horans. Då skiljde hon sig från sin make som återgick till sin tidigare hustru.
En dag gick Mormodern över till grannen och frågade vad hon skulle säga till någon i "makten" så att hennes man skulle deporteras och hon själv slapp honom. Det var före stroken. Numera håller hon honom vid liv eftersom hon behöver hans pension till avbetalningarna på huslånet. Han kostar ingenting eftersom han varken dricker eller röker, det ser hon till.
Huset de bor i är ett trähus som kolchosen stal på 1940-talet och där morföräldrarna flyttade in. När Estland blev fritt fick de överta huset mot ett lån, som de hela tiden gör avbetalningar på. Problemen de haft med sviktande tak har de löst genom att helt enkelt riva bort den delen av huset, så det har blivit allt kortare.
 
Vi menar att de är just Homo Sovjeticus. De har helt följt de koder som gällt människor på landet. Visserligen gifte de sig efter en tid, men i sin ungdom levde de i helt fria förhållanden. Han vet inte säkert hur många barn
 han har, men det är några stycken. Hon avslöjades i en gödselstack där hon låg med en gift man en lördagskväll. Det var hans fru som hittade dem.
Men. Just nu. Just nu arbetar den unge mannen och hans kvinna på grannens tomt. De arbetar småpratande tillsammans.
Hans mormor tycker det är fantastiskt att någon äntligen tar sig an deras egen trädgård också, där hon i alla år kastat ut soporna till hundarna och aldrig krattat eller räfsat. (Det luktar förfärligt där.) De unga rensar också inomhus och har eldat gammalt skräp i ett par dagar. Det har varit en mörk rök med stickande lukt, så allt var väl inte tillåtet att elda kan man gissa. Själv har mormoderna aldrig diskat särskilt ofta eller torkat av bord eller arbetsbänkar i köket. I förrgår hängdes en massa tvätt ut på klädstrecken. Jag har aldrig sett så mycket tvätt på en gång.
Att den unga kvinnan kunde flytta in i röran, beror säkert på att hon kommer från en liknande miljö.
 
Det fantastiska är att hon plötsligt gör revolution. Hon förändrar deras liv totalt. Kanske går det att bli en Homo Sapiens trots allt av en Homo Sovieticus.
 

maj 13, 2013. Ladusvalan, estnisk nationalfågel.

 
Bara en liten notis:
Nu har svalungarna börjat flyga! De flyger ut från taket på vår veranda och tar en sväng, och sedan tillbaka igen. Vi hittar inget bo, så jag har ingen aning om varför de är just där. Annars bor de i ladan alldeles i närheten.
 
Koltrastarna hittar något att äta på gräsmattan. Kanske är det lagom fuktigt i dag när inte solen gassar hela tiden.
 
Jag blir så förvirrad. Det känns som sommar. Är det verkjligen inte sommar?
Gässen flyger fortfarande omkring. Snart ska de väl vidare norrut.
 
 Ladusvalan, estnisk nationalfågel.
 
 
Koltrasten, svensk nationalfågel.

maj 12, 2013. Nedgrävda skatter.

Jag hittade ett fotogalleri där man undrar vilka som ses på bilderna. Jag känner inte dessa män, men förstår att det gäller bakteriekontroll i Tartu 1913, för 100 år sedan!!
 
-----
 
Boken "Minnesgömmor" av Mats Burström är en pärla. Den berättar om det fruktansvärda skeendet i Estland under andra världskriget utan att ta till några överord. Jag blev helt tagen av de fina berättelserna från människor som nu lever överallt i världen.
Först gällde det för författaren, arkeologen Mats Burström, att hitta människor som kunde berätta om nedgrävda skatter. Sedan söka efter det gömda och få hela historien.
Var det värdesaker som gömdes? 
Sakerna var värdefulla för dem just då när de grävdes ner. 
Varför tog de inte med sig sina saker? Somliga grävde ner värdesakerna av rädsla för att allt skulle komma bort om de deporterades till Sibirien. Andra gjorde det när de flydde från Estland, men tänkte att de skulle komma tillbaka om ett par år. Esterna trodde alldeles säkert att Västmakterna skulle vidta åtgärder för att befria dem från ockupationen, som de lovat i Atlantpakten. Så blev det inte, som vi vet nu. Kusin Vello har berättat att mormor och morfar i Uppsala sa: "Nästa år är vi i Estland igen." Men så blev det inte, och Vello tyckte det var jobbigt att höra dem, så han valde bort det estniska och bestämde sig för att bli svensk på riktigt. Han blev det. Men till min stora förvåning fanns estniskan kvar i hans minne, så att han efter 40 år talar estniska igen!
I boken berättas om att det blev flyktingarnas barn som fick försöka hitta det gömda eftersom föräldrarna hunnit dö innan Estland blev fritt 1991. Det var inte lätt även om de fått en karta eller en berättelse att leta efter. Allt var så förändrat. Huset vid vars gavel där någon grävt ner något, det fanns inte längre kvar. I somliga fall hade det rivits och kolchosen gjort allt till åkermark. - Troligtvis hade de hittat den gömda tunnan då.-  Eller kanske det numera var en asfalterad väg.
 
Detta hittade Letti Rapp och hennes bror i jorden.
 
Men några hade med hjälp av metalldetektorer ändå funnit sina skatter. Det var inte själva silvervärdet som betydde något då. Det var minnet av föräldrar som tagit i dem, druckit ur dem eller använt dem på något annat sätt, som var värdet. Fotoalbumen var i flera fall förstörda, i andra fall kunde upphittaren njuta av bilderna av föräldrar och andra släktingar från den fria tiden. 
Man gömde också böcker. Sådana böcker som Sovjet aldrig skulle acceptera utan bränna. Det var Estlands historia, Världshistorien etc. 
 
Det är en vacker bok att läsa. Jag rekommenderar den till alla som har estniska rötter (och till alla andra som vill veta!). De får en mycket fin bild av det land deras förfäder lämnade i hast.
 
Läs om Letti här: http://www.milstolpen.org/letti.htm
 

maj 11, 2013. Ryssar på krigskyrkogården i Tallinn..

 
En stor rysk högtid firades den 9 maj i Tallinn.
 
 
 
På Krigskyrkogården samlades många ryska män och kvinnor för att fira den stora segern i det Stora Fosterländska kriget som varade 1941 - 1945.
Vi kallar det andra världskriget 1939 - 1945.
Man samlas framför Bronssoldaten som alltså flyttats till Kyrkogården 2007 samtidigt som många ryssar i Tallinn passade på att förstöra stora delar av staden. Jag har skrivit om det tidigare, och ska berätta om vad som hände i år den 9 maj, samtidigt som jag ber er tänka om samma sak skulle kunna hända i något av de nazistockuperade länderna. Saxat ur Postimees:

Vid grinden till kyrkogården kan man köpa kryddnejlika för en Euro styck.


En rysk officer med många medaljer...

"För mig är den  9 maj minnet av den frihet, som gavs oss i slutet av det Stora fosterländska kriget. Detta är förmodligen det viktigaste som hänt, och det är därför jag försöker att komma hit varje år, "sade en ung man vid namn Andrei, som hade kommit till bronsstatyn med en vän.

De kommer med sina barn och tackar de stupade soldaterna för att de även betyder så mycket för barn som föds i dag.

 

De sjöng ryska nationella sånger.

Vad var det som hände då, 9 maj 1945? Estland hade hunnit utropa sitt fria rike igen efter att tyskarna retirerat ut ur landet och innan sovjettrupper kom in och återockuperade Estland. Det är vad ryssarna firar i Estland. Det är vad ryssarna tackar sovjetsoldaterna för. I vilket annat befriat land skulle man acceptera något sådant? Tyskland? Norge? Israel? Men Estland har sin granne precis i öster och han talar om varje dag att han finns där och att esterna inte ska känna sig säkra. Bl.a. sprider de propagandan att esterna uppför sig illa mot ryssarna i landet. Kanske borde de åtmoinstone be dem respektera att de befinner sig i ett nyligen befriat land, och att det är därför de har en högre levnadsstandard än de flesta släktingarna i Ryssland.

 


maj 10, 2013. Minnesgömmor - om saker esterna gömde i jorden.

 
 
Det var någon gång 1998. Anne, Ülo, Ants och jag satt i köket i trähuset i Tallinn. Nej, Ülo satt inte. Han låg på golvet eftersom han hade så ont i ryggen. De berättade för oss om saker som hänt uner deras liv i Soivjetunionen. Det var saker som de aldrig berättat ens för varandra.
Jag tänker på det när jag läser boken "Minnesgömmor" av Mats Burström. Den handlar om det ester gömde i jorden under åren 1940-1945. Det som kanske för alltid kommer vara där därför att det inte hittats. Eller för att ingen vet att det finns gömda saker i jorden. Författaren skriver just om hur ingen har berättat om det gömda. Han ger exempel på hur olika vetenskapsmän tvivlar på att saker gömts, de tror att det är sägner.
 
Jag minns så väl när en kvinna en gång berättade om att hon sett på en bild att någon flyttat in i deras övergivna hus i Estland. Hon sa: "Min första tanke var: Hur hade de kommit in i huset? Mamma hade ju kastat nyckeln i skogen!"
 
Jag vet att det är sant att människorna gömde olika föremål i jorden. Hanno har berättat om hur hans mamma grävde ner deras silversaker för att de inte skulle försvinna om familjen deporterades till Sibirien. Men eftersom deras hus brändes ner av Förintelsearmémedlemmar på Stalins order 1941, grävde hon fram dem när de tvingades flytta hem till bondgården i Väike Maarja där Hannos farföräldrar bodde.
 
 
Ants föräldrar grävde inte ner någonting. De flydde i absolut sista stund. Följden blev att det som de lämnat kvar "togs omhand" av släktingar. När Ants kom tillbaka till Estland fick han antingen veta att om han ville ha tillbaka sakerna fick han köpa dem, eller så gömdes de när vi kom på besök. Andra såg dem istället när de var i släktens hem.
 
Jag är starkt fängslad av berättelserna och kommer skriva om dem så snart jag läst ut boken. Det blev den 12 maj 2013.
 

maj 9, 2013. En estnisk satellit.

 
Är det verkligen inte sommar nu? Det är så varmt, solen skiner hela tiden. 30 grader på balkongen och ljumma tropiska vindar. När kommer regnet och åskan de hotat med?
-----
I går firades Veteranernas och Krigsoffrens dag i Tallinn. Båda sidorna visade sin respekt. Numera kan alla umgås, och många får nya vänner vid sådana träffar, berättade de i Aktuaalne Kaamera.
-----
 
Ett tredje möte har hållits gällande gränsen mellan Estland och Ryssland. I juni 1945 ritade Stalin om gränsen, och det är just det som samtalen gäller. Emellretid har man inte kommit fram till beslut utan talade istället om att ett nytt möte förbereds.
-----

 

 Den estniska satteliten EstCube-1

Estlands första satellit har skjutits upp från Franska Guayana! 

Ryska vetenskapsmän meddelade först att de fått signaler från satteliten och 10 minuter senare kunde också ester uppfatta signalerna.

Ett studentprojekt under 5 år har gett resultat. Satelliten ska skapa "storsegel", men jag vet inte vad det innebär.

Forskaren Silver Lätt meddelade att han just nu är i Nirvana.

 
-----
 
Idag placerar de röda veteranerna och deras ättlingar en blomkrans vid kommunisternas staty i Rakvere för att hedra kamrater som dödades i Blå Begen. Den finns något tiotal meter från den estniska statyn.
 
- De flesta ester tycker att det är hemskt att hedra dem, de ryska röda armésoldaterna, som förstörde deras liv. Som om nazisoldaters segrar skulle uppmärksammas i Israel. När blir ryssarnas Nürnbergrättegång av?-
 
FN: s generalförsamling antog 2004 en resolution om att den  8 och 9 maj vid slutet av andra världskriget skall man hålla högtider för att uttrycka sin respekt för alla de människor som dog i andra världskriget.
 

maj 8, 2013. Rysslands försvar.

Först en fråga:

Är det någon i Sverige som har trott att svenskarna förr i tiden alltid gick klädda i folkdräkt?

Katarina Mazetti måste ha trott det eftersom hon tycker det är så dåligt att man under 1800-talet satte ihop speciella dräkter för olika områden. Jag minns mycket väl när vår kommun så sent som på 1970-talet satte ihop en folkdräktdräkt av traktens olika handarbeten.

-----

Plötsligt kom sommarvärmen. Bönderna är ute på åkrarna sedan flera dagar och sköter om vårsådden. Inte så många vågar gå ut utan varm jacka. Man vet ju aldrig...

-----

I Huvudstadsbladet konstateras det att

Vladimir Putins popularitet dalar

 

 

En av det ryska kommunstiska partiets anhängare demonstrerar mot Putin i Moskva.

 

Mandatperiodens andra år ser ut att bli tungt för Rysslands president Vladimir Putin. Popularitetssiffrorna har sjunkit under de senaste månaderna och opinionsutvecklingen blir svår att vända.

– Vladimir Putin uppträdde tidigare som alla ryssars ledare men nu kan han inte längre axla den rollen eftersom de ryssar som följer med sin tid inte längre stöder honom, säger forskaren Maria Lipman vid Moskvas Carnagie-center.

Färska enkäter visar att ryssarna vill se någon annan än Putin som nästa president. Enligt forskningscentralen Levada stöder endast en knapp tredjedel av ryssarna Putin. I augusti var siffran fortfarande över 40 procent.

/.../

De hårda tagen mot folkrörelser har varit ett av huvuddragen under Putins tredje mandatperiod. Verksamhetsförutsättningarna för regeringsmotståndare har gjorts svårare genom lagar som påverkar folkrörelser och oppositionen.

Enligt Lipman för Rysslands ledning en systematisk kampanj mot Putins motståndare.

/.../

Den liberala oppositionspolitikern Ilja Jasjin tror att det blir fler demonstrationer i framtiden trots skrämselkampanjen mot oppositionen.

– De problem som oroat folk under de senaste åren har inte försvunnit. Till exempel är minskad demokrati, sociala problem och korruption fortfarande problem.

/.../

– Ju sjukare förföljelserna mot oppositionen blir nu desto intressantare blir tiden då aktivisterna friges från fängelset. Putins och hans närmaste krets kommer endast att bli mindre populära under de närmaste åren, säger politikforskaren Dmitrij Oresjin.

 

Problemet är att Putin kommer inte ge upp makten utan motstånd. Och för folken i Baltikum utgör detta naturligtvis en källa till oro. Ändå är det inget man pratar om. Alla är vana vid muntliga attacker från Moskva, och trots allt är de medlemmar av Nato. Men vad är det då Ryssland håller på med?

Ryssland är Estlands Nordkorea. Det är Ryssland som t.ex. hittat på att esterna är fascister för att, under sovjetockupationen, för ryssarna  själva kunna bortförklara det faktum att esterna hade en högre levnadsstandard och att de visste hur västvärlden såg ut, och att Moskva därmed ljög; esterna kunde ju se på finsk TV..

Huvudstadsbladet skriver också:

 

"Ryssland har svårt att definiera sin hotbild"

Finlands regering kanske dramatiserar upp hotet om Rysslands militära styrka, men man kan inte bortse från att upprustningen sker mot den ryska Europagränsen, säger en säkerhetspolitisk expert.

Finlands ex-ambassadör i Moskva René Nyberg  är upprörd för att regeringen fäster sig vid att Ryssland har beslutat att rusta upp och öka sina militära anslag. I själva verket är detta bara en deklaration, en rysk önskedröm. Samtidigt är det en omöjlighet eftersom den ryska vapenindustrin helt enkelt inte förmår producera så mycket och så toppmodern utrustning som landet skulle vilja ha för att kompensera för att trupperna minskar, menar Nyberg.

Tuomas Forsberg, professor i internationell politik vid Tammerfors universitet, ger Nyberg både rätt och fel. Han ser Nybergs uttalande som kritik av en rapport från Försvarshögskolans strategiska institution, som säger att Ryssland de facto har rustat upp vid sin västgräns.

– Visst är det konstigt. Ryssland hotas söderifrån av islamistiska terrorister, och i öster växer Kina sig allt starkare, men i sina säkerhetspolitiska tal förra året pratade president Vladimir Putin mest om hotbilden från väster och missilförsvaret, säger Forsberg till Hbl. /.../

– Nyberg har sagt det här förut. Jag håller med honom att det är lätt att dramatisera upp hotet ur vår synvinkel. Man borde inte dramatiserra så mycket, men det hör till det politiska spelet.

Så varför rustar Ryssland upp utmed sin västgräns om de största hoten finns i söder och öster, och de naturresurser som måste försvaras ligger i Sibirien, Tuomas Forsberg?

– Med tanke på Moskvas och Sankt Petersburgs geografiska läge måste en del av trupperna placeras där Ryssland har rustat upp.

Enligt Forsberg har Ryssland själv svårt att definiera sin faktiska hotbild. Det finns olika säkerhetspolitiska skolor i Ryssland, och den högsta politiska ledningen går och balanserar mellan flera olika intressen när resurserna inte räcker till för allt.

– I praktiken kan de inte medge att Nato eller USA inte skulle attackera Ryssland, säger Forsberg.

Och varför har Sveriges försvarsminister börjat prata om att försvaret ska få ökade resurser redan i höstbudgeten?


maj 7, 2013, ett minnesmärke i Vistla, Estland.

 
Apropå Bronsnatten när Ryssland protesterade mot att esterna flyttade en staty från stadens centrum till krigskyrkogården år 2007. Här kommer en kort redogörelse för Hanno Tamms kamp för ett Memorial i Vistla.
 
Vistla Memorial.
 
1989-1990 började "korståget" för att minnas de döda esterna i olika uniformer. 1989 sattes det första korset upp i Vistla, Porkoni. Det var något helt nytt i Sovjetunionen. Veteraner från båda sidor mötte upp. Lugnet varade inte länge.
19 maj 1990 sågades korset ned av ryska vandaler. Nytt kors sattes upp.
5 dec 1990 sprängde ryska armén korsen i Porkoni och Kautla, ett annat monument.
19 dec 1990 meddelade Sovjets försvarsminister Dmitrij Jazov i Kremls kongressbyggnad att 'fascisternas' minnesmärken har sprängts av armén. "Vi behövde inga som helst skäl att söka juridiskt tillstånd att göra det,  'facsisternas' minnesplatser ska förintas!" Detta uttalande gjorde Vistla Memorial berömt i en stor del av den antikommunistiska världen.
 På 55 årsdagen av det stora slaget, år 1999, satte nya kors upp av Hanno Tamm. Efter Sovjets fall sågade ryska vandaler och koppartjuvar ner återuppsatta träkors ända fram till 1996. Så fort man satte upp ett nytt träkors brändes de upp med ryska slagord skrivna på fundamentet. i Vistla mötte tusentalstals besökare upp. 
 
11-31 oktober 2004 ordnade den tyska myndigheten "Tyska krigsgravar" 37 gravar i Sauevälja, i Vistlas närhet och 77 i Vistla, och stod för alla utgifter.
På hösten 2005 var arkiekt Tiit Kaljundi färdig med en ritning över Minnesplatsen.  
På sommaren 2007 var begravningsplatsen helt iordningsställd. Vid invigningen fanns estniska  försvarsmininisteriet, kulturministeriet och Tamsalu museums vänner Man begravde om soldater, vars kvarlevor hittats i området. 
2008 var skulptör Ekke Vähi klar med själva monumentet. Hela minnesplatsen återinvigdes den 21 sept 2008. Därmed hade Hanno Tamms långvariga kamp för ett memorial i Vistla nått sitt lycklaga slut.
 
Targedin i Porkoni har också fått sitt teaterstycke i Tiit Aleksejivitjs pjäs Legionärerna.
När legionärerna drog sig tillbaka från Blå Bergen fångades de i en fälla av de estniska sovjetsoldaterna. Just vid Vistla stod de intensivaste striderna vid ett av andra världskrigets största slag.  Tragedin var att man konstaterade att biologisk bror slogs mot biologisk bror.
Vi hoppas att deras själar finner ro i Vistlas krigskyrkogård.
 
På grund av det som hände här kan man ännu högre protestera mot ryssarnas och dumans inblandning i statyflytten i Tallinn 2007. I världen finns ingen rättvisa.

maj 6, 2013, det är skillnad på skolor och skolor.

Jag läste en artikel där en svensk lärare, Åke Hammarström, som flyttat till USA, jämför skolan i Sverige med den i USA. Men det jag ändå tyckte var mest intressant var när han jämförde den svenska och den estniska skolan. 
 
Internationella PISA-studier visar att svenska skolor numera är lägre rankade än skolorna i USA, men även efter Norge och Estland. Finland, Singapore, Korea, och Kanada rankas högt. Sverige faller medan USA klättrar på världsrankningen. Som lärare i USA, men uppvuxen i det svenska skolsystemet, kan jag se flera anledningar till denna trend.

Sedan skriver han också om hur situationen är i klassrummen:
I USA har läraren auktoritet att utöva sitt yrke. Att en amerikansk lärare beslagtar en mobiltelefon, ber en elev att vara tyst under en lektion, ber eleven spotta ut tuggummit eller delar ut en kvarsittning till en elev kränker inte eleven utan upprätthåller skolans regler – med fullt stöd av rektor, kommun, och invånare. Amerikanska lärare har alltså auktoritet att hålla ordning och reda för att kunna undervisa. Lagarna stödjer lärarna.
 
Skoldagen startar med den berömda amerikanska patriotismen, patriotism som i Sverige bisarrt nog blivit förknippad med rasism och främlingsfientlighet.

Ja, verkligen. Patriotism är högerextremism i Sverige. Kanske måste man ha förlorat sitt land eller varit nära att göra det för att förstå vad det egna landet betyder i varje människas liv. Jag läste om när en estnisk soldat lämnade Estland i september 1944. Han stod och grät på fartygets däck, helt övertygad om att han aldrig skulle få se sitt fosterland igen. När en svensk lämnar sitt land då är det för nya spännande äventyr.
 
Skolorna har också karaktärsdragsutbildning. På min skola engageras eleverna under tio minuter i detta varje morgon. Våra karaktärsdrag är: Tillit, Respekt, Personansvar, Rättvisa, Omsorg, och Medborgarskap. Alla elever och vuxna förväntas uppträda på ett sätt som representerar dessa karaktärsdrag. När konflikter uppstår använder vi oss dessa karaktärsdrag för att diskutera situationen. Det ger oss en bas, en plattform för konstruktiva diskussioner oavsett religion, etnicitet eller kultur. Alla talar samma språk så det finns en röd tråd som håller ihop skolan, förenar och förankrar.
Det finns lärare i Sverige som glatt bryter mot skolans "trivselregler"/ordningsregler (gäller tuggummi, mössor, telefonsamtal under lektionen etc.) trots att man gemensamt beslutat om dem. Läraren förklarar: "Jag är inte bekväm med de reglerna" (typiskt ordval).

Det är alldeles för många barn som inte vet varför de går i skolan. Åtminstone borde läraren varje dag talöa om vad som ska hända under dagen och hur alla förväntas uppföra sig. Vi berättar inte för invandrarna hur vi lever i Sverige, och vi berättar inte för våra barn om varför de går i skolan eller att det finns en speciell glädje i att lära sig nya saker.
 
I Bergviksskolan använder eleverna hörselkåpor för att få lungt på lektionerna.
 

maj 5, 2013, Den svenska kulturen igen.

Ännu en artikel som förringar det svenska folket och dess kultur. Läs allt sådant med misstänksamhet och försök hitta syftet med propagandan.
 
Katarina Mazetti har skrivit om (frånvaron av) svensk kultur i ICA-kuriren. Ni vet, den där kulturen som inte finns. Ni vet svenskarna som väl egentligen inte heller finns.
Först menar hon att vårt Luciafirande inte är svenskt eftersom Lucia var ett katolskt helgon från Syrakusa som vi firar genom att sjunga en neapolitansk fiskarvisa?
Sedan gäller det vår folkdans: Vi hade alltid spelat polska, schottis och vals, men ska man vara noga kommer ordet ”polska” från Polen och schottis från Skottland. Den enda rent svenska folkmusiken är väl näverlur och kohorn, och att kula eller köla – det vill säga ett sångsätt som går ut på att med gäll röst vråla hem korna.

Det är så man gärna beskriver en svensk tradition: man vrålar hem korna när man kular.

Lite synd om dem är det allt, alla som vill avstå från mångkultur. Bort med jazz och blues som har afrikanska rötter, och bort med pop och rock också då förstås. Bort med den klassiska musiken, det mesta kommer från Centraleuropa. Vad blir kvar? Thore Skogman och Göingeflickorna? Ja, och det är ju ingen kvalitet, eller hur, och hur länge sedan skrevs deras sånger?

En statistiker i bekantskapskretsen säger att det är mycket svårt att finna en ”svensk” som i tre generationer inte har en enda utlänning. Som att hitta en vit älg i skogen ungefär. De finns, men få har sett en. Kanske borde någon grävande journalist snoka lite i Sverigedemokraternas stamtavlor, de har ju själva begärt en sorts etnisk rensning i riksdagen. 
(Allra renast är förstås de folkslag som isolerat sej i generationer och bara gifter sej med varann. De sitter där gravt inavlade med hängande hakor, svåra genetiska sjukdomar och en IQ på 70).

Svenska ”landskapsdräkter” skapades av romantiska kulturpersoner för drygt hundra år sen. De satte ihop lite plagg som var vanliga i vissa trakter och kallade dem typ Blekingedräkten. Jimmie Åkesson borde inte ha gula knäbyxor, han borde bära bomberjacka, kängor och tatueringar, den klassiska Sverigedräkten för det folkslag som bildade basen i hans parti.


Så enkelt är det att förringa vår svenska kultur. Man väljer ut vad man menar är kultur, och skriver dumheter om det. Tydligen är det också så att om vi vill ha kvar vår svenska kultur får vi inte spela, läsa, sjunga något annat än det svenska. Under den stora nationalromantiken arbetade Carl Larsson m.fl. svenska konstnärer:  de satte ihop lite plagg som var vanliga i vissa trakter. Vad fick de fram. Fantastiskt vackra dräkter tillverkade av kvinnorna i trakten. Katarina Mazetti: Jag älskar att handarbeta. Jag har gjort det sedan barnsben och jag tänker inte känna mig fånig för det. Min mormor förde över sina kunskaper till mig, och jag är henne oerhört tacksam, och det har aldrig varit något politiskt i det. Att tillverka vackra och användbara saker är jätteroligt!

 Vem är svensk? Det beror väl på om man känner sig svensk. Min man, esten, är faktiskt svensk till största delen. Han är uppväxt i den svenska miljön, har gått i svensk skola medan man fortfarande lärde sig något där. Mina barn är till hälften svenskar, men de är i själen helsvenskar med anknytning till en annan kultur också, den estniska. Min släkt däremot är svensk sedan århundraden och ingen vit älg. Jag har tagits för både italienska och jugoslaviska p.g.a. mitt mörka hår. Men det tar jag bara som en komplimang. Jag är lika mörkhårig som min pappa var, och vi har sökt i anorna och hittar ingen utlänning där. 

Det är så fruktansvärt förnedrande att någon förringar vår svenska kultur på det här viset. Jag önskar jag skulle få vara stolt över mitt svenska ursprung, men överallt läser jag att jag är ingenting värd jämfört med alla andra folk som ju har sin egen kultur. Dessutom är jag alldeles säker på, att trots att vår släkt är svenskar sedan generationer har vi alla tre syskon en intelligens på bra mycket över 70.

Dessutom undrar jag vad det är för budskap vi för fram till våra invandrare? Svenskarna har ingen kultur! Jag säger bara: Besök Nordiska Museet och Skansen. Besök vår skärgård. 

Får jag förresten presentera Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942), en svensk kompositör inspirerad av Grieg, August Söderman (en annan svensk) och Wagner samt av svensk folkmusik. Jag undrar vad andra länders kompositörer är inspirerade av. Tänk om någon svensk har inspirerat dem.

Så här är det: Eftersom Sverigedemokraterna vill framhålla vår svenska kultur måste alla andra förringa den. Att tycka om den svenska kulturen innebär i de kretsarna att man är högerextremist! Jag tror jag inte förstår det riktigt. Jag vet inte längre vad höger och vänster i politiken är. Det handlar om min barndom, om mina barns barndom, om mina fäders liv. 

Jag blev en gång ombedd att hjälpa till vid ett kulturarrangemang för flera invandrargrupper. Jag förklarade att jag gärna gjorde det, men bara om de också hade med svenska folkmusiker. Det blev en härlig eftermiddag. Vi åt olika nationers mat, lyssnade på olika nationers folkmusik, svensk, chilensk, argentinsk, italiensk mm., och gick runt och pratade med varandra. Det är klart att det var minst eld i de svenska musikerna, men så är det kanske.

Esterna är stolta över sin kultur, och visar den gärna på olika sätt. Det betyder inte att de fjärmar sig från andra kulturer, det är bara det att de var förvägrade den under hela sovjetockupationen, det kunde gälla livet. Att sjunga en sång från den estniska frihetstiden betydde att någon kunde skvallra och man blev kallad till KGB.
De förstår värdet av att ha goda förebilder och vad de tidigare generationerna gjort och vill återskapa den känslan. 

maj 4, 2013, Oberscharführer O. Valk vid Narva den 25 juli 1944

Det är sommarvarmt på sina ställen. På balkongen har vi 30 grader varmt i dag. Nu ser vi också svalor. Antagligen har de flyttat in i ladan som de brukar. Koltrastarna pickar i sig mat de hittar på gräsmattan. Allt är så idylliskt.
-----
 
 
Estniska soldater vid sjön Peipus strand.
  
Så börjar jag bläddra i en bok igen. "Undergången, estniska frontsoldater berättar" av Petter Kjellander. Den handlar om strider. Många fruktansvärda strider, och sådant läser jag sällan om. Det värsta hos oss människor, det är att vi kan sätta igång krig. I dag ser vi det i Syrien, och man kan inte riktigt förstå menngen med allt dödande.
Här ska jag citera Oberscharführer O. Valk vid Narva den 25 juli 1944:
... Jag korsade bäcken och tog mig till andra sidan varifrån jag beordrade mina soldater att följa mig i fotspåren. /.../ Då jag bytte magasin kände jag något träffa mig i ryggen. Det ringde i öronen och jag såg stjärnor. Snart insåg jag att jag låg på rygg med en skarp smärta i axlarna. Det var uppenbart att jag träffats, så jag beslutade mig för att krypa ner i ett närliggande granathål. När jag kröp kändes det som om mina ben hängde fast med snören, de var bortdomnade och livlösa.
Jag hade beslutat mig för att inte bli tillfångatagen av ryssarna, speciellt inte då jag var hjälplös. Jag sträckte mig efter en handgranat och drog i säkringen, något jag vet att jag gjorde på impuls när jag var rädd. Jag uppfattade även att det flög kulor över mig och ett par ryssar låg en bit bort, varav en sköt mot mig med en kpist. Granaten kastade jag rakt på dem och den exploderade i huvudhöjd på dem, det var allt som krävdes. Det räddade livet på mig och stoppade mig från att ta mitt liv. Samtidigt som jag kastade granaten fick jag en kula i axeln, som slog ut min högra arm. Den kulan sitter än i dag i axeln på mig.
 

Han hittades av sina kamrater och blev omhändertagen av en läkare som förklarade:  "Ett splitter har tagit bort en 16x4 cm stor bit och kanterna på två av dina kotor. Du har haft stor tur med det. Troligen kunde du först inte röra dina ben."
 
 
Striderna fortsatte vid Narva.
..."Ryssarna var tvungna att anfalla medan deras eget artilleri gav eld, utan att bry sig om sina egna soldater. De tvingade fram sitt eget manskap under sin egen eld. Vissa hävdar att fler ryssar föll av den egna elden än av vår eldgivning."
 
Det var mångdubbelt fler ryska soldater som föll i striderna vid Narva och Sinimäed/Blå bergen än tyska soldater. Därför har de här slagen fallit i glömska. Stalin ville inte att det skulle bli känt hur illa det var.
 
 
 Danska och norska fallna soldater i Sinimäed.

maj 3, 2013, Smått och gott.

Nej! Jag missförstod lite grand. Att vi ska tycka att folkdanser och annat svenskt är löjligt beror ju på att vissa anser att det är högerextrema åsikter att gilla sådant. Nu kommer jag ihåg att jag skrivit om det tidigare, och jag menar fortfarande att vi ska vinna tillbaka vår kultur. Använd folkdräkter! Sjung gamla sånger! Läs gamla sagor! osv. osv. Varför ska vi låta en grupp (vänstergrupp) människor få förstöra det som är svenskt? Alla andra nationer får ha en egen kultur, bara inte vi.
Minns ni när vi inte kunde hissa svenska flaggan? Det ansågs högerextremt då. Det är över nu. Skolavslutningarna kanske ni också minns?
 
Ja, vänstermänniskor vill ju att vi alla människor i hela världen ska vara likadana. Tänk er det. Så trist. Problemet är ju att vi inte är det. Inte ens syskon är likadana och tänker likadant. Hur ska vi då alla i hela världen kunna vara det. Ärligt talat: är det inte mycket roligare och mer givande att upptäcka skillnader och hur andra tänker.
 
Jag minns också när svenskar besökte Japan för en massa år sedan, och glatt utropade: "Men dom är ju som vi!" Självklart är de inte som vi. Träng in i en kultur och du ser olikheterna. Jag lever, som sagt, i två kulturer, och jag känner mig rik. Det är oerhört givande att känna i sin själ hur olika vi är p.g.a. hur olika vi levt. Vi har olika erfarenheter helt enkelt.
 
Använd era folkdräkter och dansa!!
-----
 
Och så Estland: (som är rädd om sin kultur). I Baltikum startas många nya företag. Men det är i det minsta av de tre länderna som de flesta företag startas. Estland alltså.
En företagare intervjuades i Aktuaalne Kaamera och han menade att bara 1 % är själva idén. 99 % är hårt arbete för att genomföra idén. Jag kan av egen erfarenhet hålla med honom.
 
En hög amerikansk militär kommer till Estland i dagarna för att lära av esterna och utveckla EU:s och USA:s cyberförsvar. Estland har ju kommit längst i arbetet med frågan, de var ju utsatta 2009 under Bronsbråket och senare.
Därefter fortsätter amerikanen till Syrien och Ryssland!!
 
"Skatt- och Tullverket" har konfiskerat 6 000 liter olja som egentligen skulle förstöras, men man har beslutat att skänka all olja till SOS barnbyar i landet. Där är de mycket tacksamma och förklarar att den gåvan är till stor hjälp för dem.
Verket berättar att de beslagtar också kläder som har felaktiga etiketter för att se ut som märkeskläder. Nu funderas det om inte de också skulle kunna skänkas vidare istället för att brännas upp, som man tidigare gjort.
 
PÅ Saaremaa bygger de nu fartyg som ska ge regionala förbindelser med öarna. Staten har satsat 27 miljoner Euro, och har skapat många nya arbetstillfällen. Nu döptes ett fartyg som kostat 1,2 miljoner Euro och ska utgå från Saaremaa till en av småöarna. 
 
Fartyget.

maj 2, 2013. Ett par fina nyheter.

Nyheter från tidningarna.

 

Huvudstadsbladet:

Finländarna handlade rekordmycket i Estland

Finländarna konsumerade rekordmycket i Estland i fjol. Den lägre prisnivån är en allt viktigare orsak att resa till Estland, visar en undersökning av Förbundet för Finsk Handel.

Finländarna spenderade 501 miljoner euro i Estland förra året, vilket är över 8 procent mer än året innan.De mest prismedvetna resenärerna skaffar mer alkohol, livsmedel och mediciner än dem som reser till Estland sporadiskt.

Den största minskningen skedde trots det inom just läkemedel. Färre finländare valde också att köpa skor, medan fler köpte godis.

– Följderna av sötsaksskatten (i Finland)  börjar tydligen synas, säger chefsekonom Jaana Kurjenoja vid Förbundet för Finsk Handel.

2 000 vuxna konsumenter deltog i undersökningen som utfördes av Innolink Research i mars.

Fantastiskt. Vilka siffror.

-----

Postimees:

Estland ligger i spetsen bland de europeiska länderna när det gäller utbyggnad av e-hälsovården.

OECD och EU-kommissionen har publicerat en rapport om en jämförande analys av IKT-implementering (datoranvändning i vården)  och driftsättning av vårdsystemet, där Estland är rankad som det ledande av 30 länder.

I studien ingick 1753 sjukhus i Europeiska unionens 27 medlemsstater, plus Kroatien, Norge och Island.

Enligt rapporten är Danmark på andra plats, Sverige på tredje och därefter kommer Finland och Storbritannien på fjärde resp. femte plats!

Nu är ambitionen att följa utvecklingen och öka användbarheten för dataanvändningen.

Här har Estland en styrka. Teknik är deras grej. Precis som Sveriges.
-----
Bara en liten intressant historia från boken om Ryssland.
 
Katarina den stora inrättade 1786 en statlig hjälpbank, där adeln kunde ta lån om man pantsatte sina livegna.
Det låter helt förfärligt, och gissa om det lånades!  Godsägarklassen blev alltmer skuldsatt. 1820 var en femtedel av de livegna pantsatta, och 1859 var situationen den att staten hade fått 66 % av alla livegna som pant. Detta gäller inte Estland där var livegenskapen redan avskaffad. Men det hela slutar mycket bra i Ryssland! När staten ägde så många livegna kunde de äntligen avskaffa livegenskapen också i Ryssland! Något som började så illa fick ändå ett bra slut.

maj 1, 2013. Varning svenska folk!

Jag kunde inte låta bli. Jag var tvungen att skicka in en protest till GT efter att ha funderat på artikeln jag läste där i går. Det blev så här:
 
En allvarlig varning till alla oss som bor i Sverige!
 
Röks kyrka med stenen under tak.
 
Vi håller på att bli bestulna på vårt fosterland. Nej, inte av dem som flyttar in, utan av dem som liksom vi bor i landet sedan länge!
En ny propaganda drar över oss. Man sprider att vi inte är speciella på något sätt. Vi är bara några som råkar ha bosatt oss i det som kallas Sverige.
“Vi har alla vandrat in i landet”, läste vi nyligen i en bisats. Före Gustav Vasas tid fanns det inga svenskar. Varför fanns det inga svenskar? Därför att det inte fanns något Sverige naturligtvis.
Då var vi svear eller något annat. Precis så här ska man sprida propaganda. Ibland i tydliga budskap, ibland i bisatser. Sakta men säkert fastnar det i våpr ryggmärg, och så har det blivit en sanning. “Om en lögn bara upprepas tillräckligt ofta, blir den en sanning, som Goebbels sa.
Vi har ingen speciell kultur. Det är inget som skiljer oss från resten av världen. Vi är inte unika. Var välkomna, alla andra kulturer! Ni är mycket mer värda än den vi inte har. Kom och bestäm över oss. Vi är ingenting.
 
Jag minns så väl när min lärare i läroverket, Lennart von Post, berättade att kommunisterna anser att alla ska glömma sin historia. Vi ska alla bli världsmedborgare. 
I radion var det en hallåa som presenterade en sångerska och berömde henne för att hon inte berättade var hon var född. Hon var född i Världen. Det var på 1960-talet. Allt som skiljer oss åt ska suddas ut. Så blir vi alla lika mycket värda och kan leva i den "goda kommunistiska" världen. Men jag undrar: är det verkligen så vi vill ha det? Vill vi höra, från en f.d. kulturminister att vi inte har någon egen kultur? Vet då kulturministern vad kultur är?
Med hela den här politiken vi haft så länge kanske kulturen ändå verkligen är utsuddad. När jag gick i skolan sjöng vi de gamla sångerna, läste historia ordentligt, läste de gamla sagorna, lärde oss runskriften, och att dansa folkdanser på gymnastiklektionerna. Vi blev trygga i vår kultur. Vi läste också hembyggdens historia, och besökte viktiga platser i vår kommun och i Stockholm.
Blev vi sämre människor för det?
Varför kan vi inte få möta andra kulturer som jämlikar. "Jag har en kultur och du en annan. Så bra, vad kan vi lära oss av varandra?"
Varför ska vi möta andra människor med respekt men inte ha någon självrespekt? Vad är det för propaganda som sprids av svenskar vars namn vi alla känner? Att vi känner dem betyder antagligen att vi ska tro på dem. Men jag vägrar ge upp min egen kultur, den svenska. Jag vet varifrån mina förfäder kommer. Jag vet ungefär hur de levde. Jag känner till hur Sverige har förändrats, och jag vet att där finns en intressant kultur som man nu försöker döda. Varför? Varför ska vi bli "folket utan kultur?" Kan någon svara mig. Det är väl inte för att vi ska bli snällare mot de nykomna svenskarna? Platt fall alltså.
 
Se våra grannfolk värna om sin kultur. Se esterna. 
Vad säger Riksantikvarieämbetet om Göranssons uttalande?
 
Kungshögarna i Gamla Uppsala.

RSS 2.0